DSpace
[Register]
 

eKhNUIR >
Соціологічний факультет >
Наукові роботи. Соціологічний факультет >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17366

Название: До питання про нетотожність понять «репутація підприємства» та «гудвіл»
Другие названия: The question of nonidentical concepts of "reputation of the enterprise" and "goodwill"
Авторы: Дерев’янко, О.Г.
Derevianko, О.Н.
Ключевые слова: Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
репутація
нематеріальні активи
гудвіл
довіра
вартість підприємства
reputation
intangible assets
goodwill
trust
enterprise value
Issue Date: 2015
Издатель: Київ
Библиографическое описание: Дерев’янко О. Г. До питання про нетотожність понять «репутація підприємства» та «гудвіл». Науково-практичний журнал «Інвестиції: практика та досвід». – К., 2015. – № 5 (берез.). – С. 52–55.
Краткий осмотр (реферат): В статті здійснено аналіз понять "репутація підприємства" і "гудвіл", шляхом порівняння змістовних ознак двох зазначених категорій доведено тезу про їх нетотожність. Автором ви! значено, що поняття ділової репутації (до якого гудвіл є найбільш наближеним) є вужчим по відно! шенню до категорії "репутація підприємства". Доведено, що оцінювання репутації як гудвілу, тобто лише в момент зміни власника підприємства, не забезпечує дієвого управлінського кон! тролю над процесом формування репутації і не відображає багатовекторності (стосовно різних стейкхолдерських аудиторій) репутаційного менеджменту. Дійдено висновків, що з позиції бух! галтерського підходу репутація не є активом у складі нематеріальних активів підприємства, вона може розглядатися як актив тільки за економічним підходом. З позиції управління, а не виключно бухгалтерського обліку, категорія "репутація підприємства" ще більше віддаляється від "гудвілу", як певні активи (кваліфікація персоналу, високий рівень менеджменту тощо), які відрізняються від звичайних активів тим, що не існує способів відокремити їх від інших активів та достовірно оцінити, тобто — це дещо інше.
Описание: The paper analyzes the concepts of "reputation of the enterprise" and "goodwill". By comparing the substantive elements of these two categories author proved the thesis of nonidentical. The author defines the concept of goodwill (which goodwill is closest) is smaller in relation to the category of "reputation of the enterprise." We prove that the evaluation of reputation as goodwill does not provide effective management control over the process of the process of its formation and does not reflect the reputation management focus on different stakeholder audiences. The conclusion is that the position of Accounting Approach reputation is an asset not as intangible assets; it can be seen as an asset only for the economic approach. From the standpoint of management, not only accounting category "reputation of the company" further away from the "goodwill" as certain assets (qualification of personnel, quality management, etc.) that differ from conventional assets so that there is no way to separate it from other assets and measured reliably.
URI: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17366
Appears in Collections:Наукові роботи. Соціологічний факультет

Files in This Item:

File Description SizeFormat
31. Дерев’янко_До питання про.pdf.pdf124,23 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Яндекс цитирования DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback