DSpace
[Register]
 

eKhNUIR >
Факультет іноземних мов >
Наукові роботи. Факультет іноземних мов >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17223

Название: Карнавалізований анімаційний екодискурс: екологія емотивних мовних засобів
Другие названия: Carnivalized Animated Ecodiscourse: Ecology оf Emotive Language Means
Авторы: Івченко, Наталя Сергіївна
Issue Date: 2022
Издатель: Запоріжжя : Запорізький національний університет
Серия/номер: №84
Краткий осмотр (реферат): Роботу присвячено вивченню взаємодії двох сучасних сфер наукових інтересів лінгвістики – емотіології та еколінгвістики. На їхньому стику сформувалася нова наукова галузь – емотивна еколінгвістика, яка досліджує мову крізь призму екологічної вмотивованості емоцій, що виражені емотивними засобами мови. Емоції є мотиваційною основою вербальної та невербальної поведінки, отже, безпосередньо визначають вибір засобів мовлення, які зі свого боку сприяють екологічному зростанню або знищенню. Уперше доведено, що до емотивних засобів мови належить не лише лексика, але й граматичні, стилістичні й синтаксичні засоби мови, які своєю виразністю сприяють емотивному забарвленню дискурсу. У дослідженні послідовно розглядаються способи вираження емотивності засобів мови вербальним модусом (номінація (пряма назва емоції), дескрипція (опис емоційного переживання) та експресія (емотивний вираз)), а також категорії емотивної семантики (афективи (емоційні засоби мови), конотативи (засоби, що мають асоціативне емотивне значення) та потенціативи (неемотивні засоби, що набувають емотивного значення в просторі анімації), репрезентовані в карнавалізованому анімаційному екодискурсі “Zootopia”. Під час передачі змісту емотивної семантики у вищезазначеному типі дискурсу не менш важливим є також і невербальний модус: аудіальний, який передає невербальні особливості мовлення, його гучність, тон, інтонації, звуки анімаційного простору, і візуальний – рухи тіла, жести, міміку, особливості побудови кадру, його яскравість, кут огляду, освітленість тощо. Особливо значущим у випадку саме карнавалізованого анімаційного дискурсу є те, яку саме емотивність транслює невербальний модус, іншими словами, чи він збігається, доповнює, регулює, або, навпаки, протистоїть чи замінює емотивне значення вербального модусу. У роботі визначено, що позитивна чи негативна забарвленість емотивів не має потенціалу впливати як на екологічність, так і на неекологічність, отже, емотивні засоби мови екологічні, якщо вони спрямовані на успішність комунікації, викладення проблем сьогодення та заохочують до екологічного зростання, і неекологічні, якщо вони орієнтовані на конфлікт і деструкцію екологічного світу.
Описание: Івченко, Наталя Сергіївна. (2021). Карнавалізований анімаційний екодискурс: екологія емотивних мовних засобів // Нова філологія. - 2021. - №84. - С. 99-105. - https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-84-15
URI: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17223
ISSN: 2414-1135
Appears in Collections:Наукові роботи. Факультет іноземних мов

Files in This Item:

File Description SizeFormat
666-Текст статті-1285-1-10-20211230.pdf402,29 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Яндекс цитирования DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback