DSpace
[Register]
 

eKhNUIR >
Інститут післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання >
Навчальні видання. Дистанційне навчання >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/14631

Название: Історія країн Західної Європи та Північної Америки нового часу (ІІ період)
Авторы: Миколенко, Д.В.
Ключевые слова: Західна Європа
Північна Америка
Новий час
модернізація
урбанізація
імперіалізм
Перша світова війна
Issue Date: 6-May-2019
Краткий осмотр (реферат): Курс «Нова історія країн Європи та Америки (ІІ період)» є обов’язковим для студентів, котрі навчаються на денному і заочному відділенні історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за спеціальністю «Історія». Його нижня хронологічна межа пов’язана із завершенням Франко-німецької війни й остаточним оформленням у Західній Європі двох потужних держав – Німеччини та Італії, а також закінченням Реконструкції Півдня у США; верхня ж датується 1918 роком, тобто завершення Першої світової війни. Ця епоха характеризується значними змінами у соціально-економічному і політичному розвитку країн західної цивілізації. Курс «Новой истории стран Европы и Америки (ІІ период)» является обязательным для студентов, которые учатся на дневном и заочном отделениях исторического факультета Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина по специальности «История». Его нижняя хронологическая грань связана с окончанием Франко-германской войны и образованием в Западной Европе двух мощных государств – Германии и Италии, а также завершением Гражданской войны в США; верхняя же датируется 1918 годом, то есть окончанием Первой мировой войны. Эта эпоха характеризуется значительными изменениями в социально-экономическом и политическом развитии стран западной цивилизации. The «New History of Europe and America (second period)» course is a mandatory for full-time and external students of historical faculty of V. N. Karazin Kharkiv National University, specialty – «History». Its chronological lower bound connected with the end of the Franco-Prussian War and with the formation of two powerful states – Germany and Italy in Western Europe as well as the completion of the American Civil War. The upper is dated to 1918 that is the end of the First World War. This era can be characterized with significant changes in the socio-economic and political development of the Western civilization countries.
URI: https://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=702
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/14631
Appears in Collections:Навчальні видання. Дистанційне навчання

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Курс_ Історія країн Західної Європи та Північної Америки Нового часу (II період).pdfТитульна сторінка391,37 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ІЗЄтаПА_ ТИТУЛЬНА СТОРІНКА.pdfТИТУЛЬНА СТОРІНКА69,96 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ІЗЄтаПА_ АНОТАЦІЯ.pdfАНОТАЦІЯ73,95 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ІЗЄтаПА_ МЕТА ТА ЗАВДАННЯ.pdfМЕТА ТА ЗАВДАННЯ79,7 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ІЗЄтаПА_ СЦЕНАРІЙ КУРСУ.pdfСЦЕНАРІЙ КУРСУ116,96 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ІЗЄтаПА_ СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.pdfСТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ73,8 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ІЗЄтаПА_ МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ.pdf МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ90,96 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ІЗЄтаПА_ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА ДО ВСЬОГО КУРСУ.pdfДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА ДО ВСЬОГО КУРСУ88,78 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ІЗЄтаПА_ Методичні рекомендації.pdfМетодичні рекомендації85,78 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ІЗЄтаПА_ Лекція 1.1. Основні тенденції розвитку країн Західної Європи та Північної Америки в останню чверть ХІХ – на початку ХХ ст..pdfЛекція 1.1122,45 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ІЗЄтаПА_ Питання за темою лекції для самоперевірки.pdfПитання за темою лекції для самоперевірки66,32 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ІЗЄтаПА_ Джерела та література до лекції.pdfДжерела та література до лекції73,98 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ІЗЄтаПА_ Лекція 1.2. Економічні процеси в країнах Західної Європи та Північної Америки (остання третина ХІХ – початок ХХ ст..pdfЛекція 1.2120,93 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ІЗЄтаПА_ Питання за темою лекції для самоперевірки.pdf67,73 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ІЗЄтаПА_ Джерела та література до лекції.pdfПитання за темою лекції для самоперевірки89,25 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ІЗЄтаПА_ Лекція 1.3. Соціальні процеси в Західній Європі та Північній Америці в останній третині ХІХ – початку ХХ ст..pdfЛекція 1.3110,22 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ІЗЄтаПА_ Питання за темою лекції для самоперевірки.pdfПитання за темою лекції для самоперевірки69,47 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ІЗЄтаПА_ Джерела та література до лекції.pdfДжерела та література до лекції80,46 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ІЗЄтаПА_ Лекція 1.4. Політичні трансформації в країнах Західної Європи і Північної Америки в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст..pdfЛекція 1.4112,12 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ІЗЄтаПА_ Питання за темою лекції для самоперевірки.pdfПитання за темою лекції для самоперевірки69,07 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ІЗЄтаПА_ Джерела та література до лекції.pdfДжерела та література до лекції84,6 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ІЗЄтаПА_ Лекція 1.5. Культурні процеси в Західній Європі та Північній Америці останньої третини ХІХ – початку ХХ ст..pdfЛекція 1.5145,34 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ІЗЄтаПА_ Питання за темою лекції для самоперевірки.pdfПитання за темою лекції для самоперевірки67,06 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ІЗЄтаПА_ Джерела і література до лекції.pdfДжерела і література до лекції90,88 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ІЗЄтаПА_ Лекція 1. 6. Постфранкфуртська система міжнародних відносин. Частина 1. 1871-1898 рр..pdfЛекція 1.6120,62 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ІЗЄтаПА_ Лекція 1. 7. Постфранкфуртська система міжнародних відносин. Частина 2. 1898-1914 рр..pdfЛекція 1.7135,79 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ІЗЄтаПА_ Питання за темою лекції для самоперевірки.pdfПитання за темою лекції для самоперевірки66,83 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ІЗЄтаПА_ Джерела та література до лекції.pdfДжерела та література до лекції84,1 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ІЗЄтаПА_ Методичні рекомендації.pdfМетодичні рекомендації71,92 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ІЗЄтаПА_ Лекція 2.1. Велика Британія в пізньовікторіанську епоху.pdfЛекція 2.1109,17 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ІЗЄтаПА_ Питання за темою лекції для самоперевірки.pdfПитання за темою лекції для самоперевірки68,71 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ІЗЄтаПА_ Лекція 2. 2. Велика Британія в 1901–1918 рр..pdfЛекція 2.2106,77 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ІЗЄтаПА_ Питання за темою лекції для самоперевірки.pdfПитання за темою лекції для самоперевірки68,64 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ІЗЄтаПА_ Джерела та література до теми.pdfДжерела та література до теми93,09 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ІЗЄтаПА_ Методичні рекомендації.pdfМетодичні рекомендації73,45 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ІЗЄтаПА_ Лекція 3.1. США у 1877–1892 рр..pdfЛекція 3.1120,91 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ІЗЄтаПА_ Питання за темою лекції для самоперевірки.pdfПитання за темою лекції для самоперевірки69,45 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ІЗЄтаПА_ Лекція 3. 2. Політичний і соціально-економічний розвиток США у 1892–1918 рр..pdfЛекція 3.2135,38 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ІЗЄтаПА_ Питання за темою лекції для самоперевірки.pdfПитання за темою лекції для самоперевірки71,53 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ІЗЄтаПА_ Джерела та література до теми.pdfДжерела та література до теми95,71 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ІЗЄтаПА_ Методичні рекомендації.pdfМетодичні рекомендації73,59 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ІЗЄтаПА_ Лекція 4.1. Становлення політичної системи і соціально-економічний розвиток Франції (1871–1898 рр.)..pdfЛекція 4.1127,04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ІЗЄтаПА_ Питання за темою лекції для самоперевірки.pdfПитання за темою лекції для самоперевірки72,86 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ІЗЄтаПА_ Лекція 4.2. Франція у 1898–1918 рр..pdfЛекція 4.2120,24 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ІЗЄтаПА_ Питання за темою лекції для самоперевірки.pdfПитання за темою лекції для самоперевірки71,48 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ІЗЄтаПА_ Джерела та література до теми.pdfДжерела та література до теми90,64 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ІЗЄтаПА_ Методичні рекомендації.pdfМетодичні рекомендації73,27 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ІЗЄтаПА_ Лекція 5.1. Становлення політичної системи і соціально-економічний розвиток Німеччини у 1871–1890 рр..pdfЛекція 5.1132,16 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ІЗЄтаПА_ Питання за темою лекції для самоперевірки.pdfПитання за темою лекції для самоперевірки73,3 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ІЗЄтаПА_ Лекція 5.2. Політичний і соціально-економічний розвиток Німеччини у 1890–1918 рр..pdfЛекція 5.2117,82 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ІЗЄтаПА_ Питання за темою лекції для самоперевірки.pdfПитання за темою лекції для самоперевірки71,64 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ІЗЄтаПА_ Джерела та література до теми.pdfДжерела та література до теми90,61 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ІЗЄтаПА_ Методичні рекомендації.pdfМетодичні рекомендації71,43 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ІЗЄтаПА_ Лекція 6.1. Італія в 1870–1900 рр..pdfЛекція 6.2101,8 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ІЗЄтаПА_ Питання за темою лекції для самоперевірки.pdfПитання за темою лекції для самоперевірки70,16 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ІЗЄтаПА_ Лекція 6. 2. Італія в 1900–1918 рр..pdfЛекція 6.2113,29 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ІЗЄтаПА_ Питання за темою лекції для самоперевірки.pdfПитання за темою лекції для самоперевірки70,76 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ІЗЄтаПА_ Джерела та література.pdfДжерела та література93,5 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ІЗЄтаПА_ Методичні рекомендації.pdfМетодичні рекомендації70,13 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ІЗЄтаПА_ Лекція 7.1. Іспанія у 1874–1898 рр..pdfЛекція 7.1120,22 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ІЗЄтаПА_ Питання за темою лекції для самоперевірки.pdfПитання за темою лекції для самоперевірки72,11 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ІЗЄтаПА_ Лекція 7.2. Іспанія в 1898–1918 рр..pdfЛекція 7.291,67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ІЗЄтаПА_ Питання за темою лекції для самоперевірки.pdfПитання за темою лекції для самоперевірки68,37 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ІЗЄтаПА_ Джерела та література.pdfДжерела та література80,16 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ІЗЄтаПА_ Методичні рекомендації.pdfМетодичні рекомендації72,82 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ІЗЄтаПА_ Тема 8. Перша світова війна в історіогрфії і політиці пам'яті.pdfТема 8101,45 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ІЗЄтаПА_ Питання за темою лекції для самоперевірки.pdfПитання за темою лекції для самоперевірки69,7 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ІЗЄтаПА_ Джерела та література.pdfДжерела та література96,7 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ІЗЄтаПА_ Перелік завдань для самостійної роботи.pdfПерелік завдань для самостійної роботи85,66 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ІЗЄтаПА_ Перелік завдань.pdfПерелік завдань74,44 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ІЗЄтаПА_ Приклад екзаменаційного білету.pdfПриклад екзаменаційного білету64,68 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ІЗЄтаПА_ Приклад відповіді на екзаменаційний білет.pdfПриклад відповіді на екзаменаційний білет91,24 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Яндекс цитирования DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback