Правила користування довідково-бібліографічною службою "Віртуальний Бібліограф"
Мовознавство
Перейти до сторінки назад  1, 2, 3
 
   Віртуальний Бібліограф :: Архів
попередня тема :: наступна тема  
Відповідає Запитання - Довідка
oxana

ЗапитанняНаписане: п'ятниця квітня 11, 2014 12:20 pm    Тема : Re: Мовознавство

Запитання:
Посоветуйте литературу , тема курсовой "Публичные выступления и спичрайтинг как инструменты пиар" . Заранее спасибо


Відповідь:
Добрый день! Посмотрите следующее: 1.Баева О. А. Ораторское искусство и деловое общение : учебное пособие / О. А. Баева . – 5-е изд., стереотип . – Минск : Новое знание, 2005 . – 368 с. – Библиогр.: с.352–361 (86 назв.); 2.Бредемайер К. Черная риторика. Власть и магия слова = Schwarze Rhetorik. Macht und Marie der Sprache : пер. с нем. / К. Бредемайер ; пер. И. Ульянова, Е. Жевага . – 2-е изд . – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005 . – 222 с. – Библиогр.: с.217-221; 3.Зубра А. С. Ораторское искусство / А. С. Зубра . – 2-е изд . – Минск : Дикта, 2008 . – 284 с. – Библиогр.: с.282–284 (74 назв.) и в подстроч. примеч.; 3.Кохтев Н. Н. Ораторская речь: стиль и композиция / Н. Н. Кохтев . – М. : Изд-во МГУ, 1992 . – 175 с. – Библиогр.: с. 169–174; 4.Назаренко О. І. Технології навчання публічного виступу з презентацією студентів телекомунікаційних спеціальностей [Електронний ресурс] / О. І. Назаренко // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія : Філологія. Педагогіка . – 2013. – Вип. 1. – С. 128–136. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vntufil_2013_1_16.pdf; 5.Олійник О. Б. Основи ораторської майстерності : навч. посіб. для вузів / О. Б. Олійник . – К. : Кондор, 2010 . – 180 с. – Бібліогр.: с.178 (19 назв.); 6.Цицерон М. Т. Три трактата об ораторском искусстве : пер. с лат. / М. Т. Цицерон . – М. : Наука, 1972 . – 471 с.
Еще больше литературы Вы найдете в разделе Ш7 Ораторское искусство (ящ. 1566) традиционного систематического каталога или в электронном каталоге в рубрике ораторское искусство.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: четвер вересня 03, 2015 12:39 pm    Тема : Re: Мовознавство

Запитання:
Доброго дня, мені потрібна література за темою "Жовтобрюх М.А. про І. Франка як філолога". Дякую.


Відповідь:
Доброго дня! Нам вдалося відшукати тількі дві статті М.А.Жовтобрюха: 1.Іван Франко як мовознавець // Наукова сесія Київ. педінституту, присвяч. 25-річчю з дня смерті І.Я.Франка: тези доп. - К., 1941. - С.6-11; 2.Іван Франко про діалектну основу української літературної мови //Вісник Львів. ун-ту. Сер. філол. - 1983. - Вип. 13: Іван Франко і питання мовознавства. - С.3-11.
Ця інформація є у книзі Степаненко М.І. Патріарх українського мовознавства (до 100-річчя з дня народження проф. Михайла Жовтобрюха). - Полтава : АСТІ, 2005. - 113 с.
Вверх
   Віртуальний Бібліограф :: Архів
Сторінка 3 з 3