Правила користування довідково-бібліографічною службою "Віртуальний Бібліограф"
Мовознавство
Перейти до сторінки назад  1, 2, 3  далі
 
   Віртуальний Бібліограф :: Архів
попередня тема :: наступна тема  
Відповідає Запитання - Довідка
oxana

ЗапитанняНаписане: п'ятниця квітня 09, 2010 10:57 am    Тема : Re: Мовознавство

Запитання:
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, книги для курсовой работы на тему "Види синонімів у французькій мові". Заранее спасибо!


Відповідь:
Добрый день! Предлагаем такие источники: 1)Князькова Е.Н. Пособие по синонимии современного французского языка /Е.Н.Князькова, Е.И.Максимова. - Л.: Учпедгиз, 1962. - 174 с.; 2)Петренко Г.Д. Практическое пособие по изучению синонимов французского языка /Г.Д.Петренко. - Ростов н/Д: Изд-во Рост. ун-та, 1986. - 139 с.; 3)Степанова О.М. Синонимы французского языка /О.М.Степанова. - М.: Просвещение, 1972. - 112 с.; 4)Костюшкина Г.М. Концептуальный аспект грамматической синонимии: [на материале фр. языка] /Г.М.Костюшкина, М.И.Запасова // Филологические науки. - 1996. - №3. - С.80-89; 5)Ткаченко О.О. З досвіду дослідження синонімії французских дієслів у соціальному контексті // Мовознавство. - 1989. - №4. - С.54-59.
Рекомендуем также посмотреть раздел традиционного систематического каталога Ш147.11-3 Лексикология французского языка (ящ.1141).
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: понеділок листопада 01, 2010 12:14 pm    Тема : Re: Мовознавство

Запитання:
здравствуйте!!помогите подобрать литературу на курсовую работу "Множинність словотвірної мотивації дієслів сучасної української мови" заранее спасибо


Відповідь:
Добрый день! Предлагаем следующие источники: 1.Сучасна українська літературна мова: Кн.2: морфологія / Заг. ред. І.К.Білодід. - К.: Наукова думка, 1969. - 583 с.; 2.Русанівський В.М. Структура українського дієслова / В.М.Русанівський.- К.: Наукова думка, 1971. - 315 с.; 3.Соколова С.О. Префіксальний словотвір дієслів у сучасній український мові / С.О.Соколова. - К.: Наукова думка, 2003. - 284 с. - Бібліогр.: с. 269-280; 4.Словотвір сучасної української літературної мови / Г.М.Гнатюк, К.Г.Городенська, А.А.Грищенко та ін. - К.: Наукова думка, 1979. - 406 с. - Бібліогр.: с. 402-403 (22 назв.); 5.Арсірій А.Т. Способи творення дієслів / А.Т.Арсірій //Українська мова і література в школі. - 1991. - №10. - С.83-84; 6.Матвіяс І.Г. Уніфікація варіантів у словотвірній системі української літературної мови / І.Г.Матвіяс // Мовознавство. - 2003. - №4. - С.57-65; 7.Соколова С.О. Семантичний аспект словотвірної мотивації (на матеріалі префіксального словотвору дієслова) / С.О.Соколова // Мовознавство. - 2000. - №2-3. - С.33-41.
Рекомендуем также посмотреть разделы систематического традиционного каталога Ш141.11-20 Словотвір и Ш141.11-21 Морфологія (шухл.№1092) и СКС Ш141.11-211 Словотворення та Ш141.11-212.5 Дієслово (шухл.№217).
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: четвер листопада 18, 2010 1:01 pm    Тема : Re: Мовознавство

Запитання:
Здравствуйте!!! скажите пожалуйста есть ли в библиотеке зборник "Мова та історія"1998 года. И дисертация или автореферат Топіха Віра Андріївна. Множинність словотвірної мотивації дієслів у сучасній українській мові: Дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / НАН України. - К., 1998. - 160л. заранее спасибо


Відповідь:
Добрый день! К сожалению, интересующие Вас издания, отсутствуют в фонде ЦНБ.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: понеділок листопада 22, 2010 10:56 am    Тема : Re: Мовознавство

Запитання:
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, подобрать материал для работы на тему: "Фемінізація мови" (французької мови). Заранее спасибо!


Відповідь:
Добрый день! Предлагаем посмотреть следующие источники: 1.Сафонова В.В. Культурно-языковая экспансия и ее проявление в языковой политике / В.В.Сафонова // Иностранные языки в школе. – 2002. – №3. – С.27; 2.Гак В.И. Французский язык в современном мире / В.И.Гак // Иностранные языки в школе. – 2002. – №2. – С.80; 3.Ткаченко О.О. Французька мова на межі тисячоліть. (Деякі тенденції сучасного стану розвитку) /О.О.Ткаченко // Мовознавство. – 2002. – №1. – С.55-59; 4.http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mova/2007_12/Mov12_08.html - Демьянова Н.А. Гендерные аспекты языка в социокультурном контексте Франции; 5.http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/99990200_West_MO_2004_1(2)/24.pdf – Смирнова О.А. Французский язык в современном мире; 6.http://www.diplomnic.ru/rabota/34357.html – сопоставительное исследование наименований лиц по профессии и социальному статусу во французском и русском языках: тезисы; 7.http://www.sgu.ru/files/nodes/18614/2009_3.pdf – Клоков В.Т. Современный взгляд на развитие французской языковой политики. Також пропонуємо переглянути розділ традиційного систематичного каталогу Ш147.11 Французский язык (шухл.№1140)
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: вівторок березня 15, 2011 11:47 am    Тема : Re: Мовознавство

Запитання:
подскажите есть ли в библиотеке авторефераты таких десертаций З.О.Каспришин "множественность словообразовательной мотивации в современном русском языке"(1989) и В.Ф.Черепанової "множественность словообразовательной структуры глаголов в современном русском языке"(1980) и ширшова “Множественность словообразовательной мотивации в современном русском языке” заранее спасибо


Відповідь:
Добрый день! К сожалению, интересующие Вас авторефераты, отсутствуют в фондах нашей библиотеки.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: середа квітня 06, 2011 1:31 pm    Тема : Re: Мовознавство

Запитання:
Добрий день! Допоможіть підібрати літературу з тем "Відфраземний словотвір" та "Поняття словотвірної мотивації". Дякую!


Відповідь:
Доброго дня! Згідно правил, ми виконуємо довідку тількі з одного запитання. Пропонуємо наступне: 1.Авксентьєв Л.Г. Семантична структура фразеологічних одиниць сучасної української мови та особливості ії формування / Л.Г.Авксентьєв // Мовознавство. - 1987. - №1. - С.43-46; 2.Клименко Н.Ф. Словотворча структура і семантика складних слів у сучасній український мові / Н.Ф.Клименко. К.: Наукова думка, 1984. - 215 с. - Бібліогр.: с. 245-250 (136 назв); 3.Медведева Л.М. Типы словообразовательной мотивации и семантика производного слова / Л.М.Медведева // Вопросы языкознания. - 1989. - №1. - С.86-97. - Библиогр.: 35 назв.; 4.Мокиенко В.М. Славянская фразеология / В.М.Мокиенко. - М.: Высшая школа, 1980. - 207 с. - Библиогр.: с.175-181; 5.Пономаренко В.Д. Словотвірна семантика іменників-відад'єктивів сучасної української мови (проблеми фразеологізації значень дериватів): автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / В.Д.Пономаренко. - Х., 1996. - 21 с.; 6.Скрипник Л.Г. Фразеологія української мови / Л.Г.Скрипник. - К.: Наукова думка, 1973. - 280 с.; 7.Словотвір сучасної української літературної мови / Г.М.Гнатюк, Г.К.Городенська, А.А.Грищенко та ін. - К.: Наукова думка, 1979. - 406 с.; 8.Удовиченко Г.М. Прогресивна і регресивна дерівація в системі фразеологізмів / Г.М.Удовиченко // Мовознавство. - 1984. - №2. - С.18-24; 9.Ужченко В.Д. Фразеологія сучасної української мови: посібник для вузів / В.Д.Ужченко, Д.В.Ужченко. - Луганськ: Альма-Матер, 2005. - 400 с. - Бібліогр.: с.358-378. Також радимо звернуться до традиційного систематичного каталогу, щоб переглянути розділи: Ш102.0 Словообразование (шухл. №1083), Ш103.3 Фразеология и идиоматика (шухл. №1084), Ш141.11-20 Словотвір (шухл. №1092), Ш141.11-33 Фразеологія (шухл. №1093).
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: понеділок листопада 28, 2011 12:45 pm    Тема : Re: Мовознавство

Запитання:
Допоможіть,будь ласка, знайти який-небудь матеріал стосовно мови засобів масової інформації ?


Відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо таку літературу: 1.Артамонова Г.Б. Медіатекст сучасних ЗМІ /Г.Б.Артамонова //Вісник Харк. нац. ун-ту ім. В.Н.Каразіна. – 2007. – №766: Філологія. – Вип. 51. – С.120-124; 2.Васина О.В. Текстуалізація життя як засіб репрезентації подій у масмедійному тексті /О.В.Васина //Вісник Харк. нац. ун-ту імені В.Н.Каразіна. – 2008. – №798: Сер.: Філологія. – Вип. 53. – С.291-297; 3.Малая О.Ю. Мови медіа: навч.-метод. посібник для вузів /О.Ю.Малая. – Х.: Вид-во ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2001. – 46 с. – Бібліогр.: с.33-41 (158 назв); 4.Михайленко Л.Л. Динаміка суспільно-політичної лексики української мови кінця XX – початку XXI століття (на матеріалі мови українських засобів масової інформації): автореф. … дис. канд. філол. наук: 10.02.01 /Л.Л.Михайленко. – К.: Б.в., 2009. – 18 с.; 5.Мова і стиль засобів масової інформації кінця XX – початку XXI ст. //Вісник Львів. ун-ту. Сер.: Журналістика. – 2003. – Вип.23. – С.37-43; 6.Особливості мови і стилю засобів масової інформації: навч. посібник для студентів ф-ту журналістики ун-тів. – К.: Вища школа, 1983. – 151 с.; 7.Рябініна О.К. Метатекстуальність у дискурсі сучасної української преси /О.К.Рябініна //Вісник Харк. нац. ун-ту імені В.Н.Каразіна. – 2006. – №745: Філологія. – Вип. 49. – С.56-58; 8.Соловйова О.С. Фразеологічні одиниці як засоби вираження комунікативно-прагматичного аспекту в газетно-публіцистичному дискурсі /О.С.Соловйова //Вісник Харк. нац. ун-ту імені В.Н.Каразіна. – 2009. – №873: Сер.:Філологія. – Вип. 58. – С.67-70. Також зверниться до розділу традиційного систематичного каталога Ш141.11-515 Мова газети (шухл.№1093).
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: п'ятниця грудня 09, 2011 1:14 pm    Тема : Re: Мовознавство

Запитання:
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, знайти матеріал про засоби відображення емоційної лексики.


Відповідь:
Доброго дня! Сподіваємося, ця література стане Вам у нагоді: 1.Александрович М. В. Просодiя українського емоцiйного мовлення (експериментально-фонетичне дослiдження) : автореф. дис. ... канд. фiлол. наук: 10.02.01 : / М.В.Александрович . – К. : Б.в., 2011 . – 18 с.; 2. Манзiй А. М. Емоційна лексика у сучасній німецькій мові: структура, семантика : автореф. дис. ... канд. фiлол. наук: 10.02.04 : / Манзiй, Андрiй Михайлович . - Чернiвцi : Б.в., 2008 . - 19 с.; 3.Пастушенко Л. Імперський мат: [про вульгарну лексику слов'янських народів та про мат, як емоційно-захисну реакцію на яке-небуть враження від дійсності що збіднює мислительний ресурс інтелекту, позбавляє мислення системності та здатності адекватно реагувати на весь діапазон життєдіяльності] /Л. Пастушенко. // Київ. - 2010. - № 7/8. - С.11-16; 4.Парасюк Т.В. Функціонально-ономасіологічний аналіз дієслів на позначення емоційних станів у сучасний український літературній мові: автореф. дис. ... канд. фiлол. наук: 10.02.01 : / Парасюк, Тетяна Василiвна . - Львiв : Б.в., 2005 . - 20 с.; 5. Семеренко Г. В. Зменшено-пестлива лексика як джерело збагачення мовної і засіб виховання емоційної культури // Наукові записки Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. — 2001. — Вип.42. — С.81–84; 6.Федоренко О.Д. Емоційно-оцінний потенціал демінутивів у публіцистиці (на матеріалі української періодики 1995-2004 років) : автореф. дис. ... канд. фiлол. наук: 10.01.08 : / О.Д.Федоренко. – К. : Б.в., 2006 . – 20 с.; 7.Яригин О.М. Порівняння та перифрази як засоби вираження емоційно-експресивного забарвлення в українських проповідях /О.М.Яригин //Вісник Харк. нац. ун-ту імені В.Н.Каразіна. – 2008. – №836: Серія: Філологія. – Вип.54. – С.45-47.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: середа вересня 19, 2012 11:19 am    Тема : Re: Мовознавство

Запитання:
Підкажіть, будьласка, літературу для реферату з української мови за професійним спрямуванням на тему: "Функції та види бесід". Спеціальність - менеджмент


Відповідь:
Доброго дня! Сподіваємося, ці видання допоможуть Вам підготувати реферат: 1.Ботвина Н.В. Міжнародні культурні традиції: мова і етика ділової комунікації: навч. посібник /Н.В.Ботвина. - 2-ге вид., доп. та перероб. - К. : АртЕк, 2002. - 205 с. - Бібліогр.: с.202-203; 2.Галузинська Л.І. Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посібник. / Л.І.Галузинська, Н.В.Науменко, В.О.Колосюк. - К. : Знання, 2008. - 430 с. - Бібліогр.: с.428-430 (45 назв.); 3.Мацько Л.І. Культура української фахової мови : навч. посібник. / Л.І.Мацько, Л.В.Кравець. - К. : Академія, 2007. - Бібліогр.: с.354-359; 4.Пентилюк М.І. Ділове спілкування та культура мовлення : навч. посібник для вузів / М.І.Пентилюк, І.І.Марунич, І.В.Гайдаєнко. - К. : ЦУЛ, 2011. - 222 с. - Бібліогр.: с.217-221 (55 назв.); 5.Професійна мова економіста : посібник для вузів / О.С.Черемська, Г.Г.Гайдамака, Л.М.Архипенко, В.Ф.Жовтобрюх. - Х. : ВД "ІНЖЕК", 2005. - 288 с. - Бібліогр.: с.283-285 (51 назв.); 6.Тугаєнко-Сєряк С.М. Довідник службовця / С.М.Тугаєнко-Сєряк. - К. : А.С.К., 2000. - 399 с. - Бібліогр.: с.395-396 (33 назв.). Ще більше літератури Ви знайдете у розділі Ш141.11-513 Офіційно-діловий стиль (шухл.№1093) традиційного систематичного каталога.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: понеділок вересня 24, 2012 12:03 pm    Тема : Re: Мовознавство

Запитання:
порадьте,будь ласка,літературу до курсової за темою"стратегія одомашнення в англо-українському художньому перекладі"


Відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо наступне: 1.Андрієнко Т.П. Стратегії відтворення іншомовних елементів у мовленні персонажів художнього твору // Філологічні трактати. – 2012. – Т.4, №1. – С.11–16. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/25160/1/Andrienko.pdf; 2.Архипова Л.Д. Слово про переклад /Л.Д.Архипова // Магістеріум. – 2002. – Вип.9 : Історико-філософські студії. – С.116–117. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Magisterium/Ist_f/2002_9/20_arhypova_ld.pdf; 3.Гаврилів Т. Текст між культурами. Перекладознавчі студії /Т.Гаврилів – К. : Критика, 2005. – 200 с. – Бібліогр.: с.191–194; 4.Дєнєжна Е. Відтворення йоркширського діалекту в українських перекладах (на матеріалі роману Д.Г.Лоуренса «Коханець леді Чатерлей») // Наукові записки. Серія: філологічні науки. – 2009. – Вип.81(4). – С.251-255. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nz/Fil/2009_81_4/statti/61.pdf; 5.Кам’янець А.Б. Інтертекстуальна іронія і переклад : монографія./А.Б. Кам’янець, Т.Є.Некряч – К.: Видавець Карпенко В.М., 2010. –176 с. – Режим доступу: http://www.franko.lviv.ua/faculty/inomov.new/english/kamyanets.pdf; 6. Коломієць Л. Принцип семантичної точності як досвід перекладання українською поезій Стенлі К’юніца // Науковий вісник Херсон. держ. ун-ту. Сер.: лінгвістика : зб. наук. праць – 2010. – Вип.11. – С.258–265. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvkhdu/2010_XI/48.pdf ; 7.Подміногін В. Дихтомія перекладацьких стратегій очуження та одомашнення в історії європейського перекладу / В. Подміногін, А.Якімчук // Наукові записки. Серія: філологічні науки: зб. наук. праць. – 2010. – Вип.89(1). – С.98–102. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nz/89_1/statti/22.pdf; 8.Снігур С. Автоцензура перекладача як складова стратегії «одомашнення» (На матеріалі перекладу роману Т.Капоте «З холодним серцем») : електронний ресурс. – Режим доступу: http://odes-transl.com/index.php?page=autocensorship-lviv; 9.Фоменко Е.Г. Одомашнивание как тест на самобытность оригинального текста (на материале англоязычного перевода «Хромой русалки» А.Жовны) /Е.Г.Фоменко // Держава та регіони. Серія: гуманітарні науки. – 2011. – №3. – С.73–80. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_gn/2011_3/files/GN311_13.pdf
Також радимо звернутися до розділів традиційного систематичного каталога, де Ви знайдете ще більше літератури: Ш40*7 Художественный перевод (шухл.№1172) та Ш143.21-7 Перевод (шухл.№1121).
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: п'ятниця жовтня 05, 2012 11:47 am    Тема : Re: Мовознавство

Запитання:
Помогите подобрать литературу по теме: "Антоніми як стилістичний засіб". Заранее спасибо!


Відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо такі джерела: 1.Бобух Н.М. Антоніми в український поетичній мові / Н.М.Бобух. – Полтава: Вид-во Полт. ун-ту споживчої кооперації України, 2007. – 311 с. – Бібліогр.: с.268–301 (468 назв), с.302-310 (133 назви); 2. Бобух Н.М Парадигматична характеристика антонімічних пар / Н.М.Бобух // Лінгвістика: зб. наук. праць. – Луганськ, 2008. – №1. – С.8–17; 3.Завалій С.Б. Семантичні типи оксиморон них синтагм в український поетичній мові / С.Б.Завалій // Лінгвістика: зб. наук. праць. – Луганськ, 2012. – №1. – Ч.2 – С.64–71. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ling/2012_1_2/9.pdf; 4.Кузьміна О.Б. Поетична семантика концептів «білій» – «чорний» (на матеріалі української лірики першої третини сторіччя): автореф. дис….канд. філол.. наук: 10.02.01 / О.Б.Кузьміна. – Х.: Б.в., 2005. – 19 с.; 5.Лисиченко Л.А. Антоніми в сучасній український мові / Л.А.Лисиченко // Укр. мові і літ. в школі. – 1976. – №1. – С.26–33; 6. Олексієвець Л. Особливості використання лексичних одиниць у діловому мовленні / Л.Олексієвець // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії. – 2008. – Вип.16. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Apsf/2008_16/articles/article30.pdf; 7.
Тавріна О.В. Аналіз антонімії: проблеми та перспективи / О.В.Тавріна // Вісн. Житомир. держ. ун-ту. – 2011. – Вип.55. Філол. науки. – С.220–224. – Бібліогр.: 33 назви. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/VZhDU/2011_55/vip55_46.pdf
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: середа листопада 06, 2013 10:19 am    Тема : Re: Мовознавство

Запитання:
Доброго дня, підкажіть, будь ласка, якусь літературу з теми мовне вираження об'єктної інформації. Дуже дякую


Відповідь:
Доброго дня! Сподіваємося, що наведені джерела допоможуть Вам у роботі : 1.Байло Ю. Когнітивний напрям як новітній підхід до вивчення мови / Ю. Байло // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики. — 2011. — Вип. 3. — С. 3–9. — Список літ. : 10 назв. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/aprgf/2011_3/B%D0%B0ilo.pdf; 2.Бехта І. А. Когнітивні схеми і способи асоціації даних / І. А. Бехта // Лінгвістика. — 2009. — № 1. — С. 99–112. — Бібліогр. : С. 111—112. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_gum/Ling/2009_1.pdf; 3.Кевлюк І. Концепт як одиниця когнітивної лінгвістики / І. Кевлюк // Наукові записки Кіровогр. держ. пед. ун-ту імені В. Вінниченка. Серія : філологічні науки. — 2011. — Вип. 95. — С. 217–221. — Бібліогр. : 19 назв. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nz/2011_95_1/statti/50.pdf; 4.Селиванова Е. А. Основы лингвистической теории текста и коммуникации / Е. А. Селиванова. — К. : Фитосоциоцентр, 2002 . — 335 с. — Библиогр.: с.282-315(569 назв.); 5.Солдатова Л. П. Відносини: дискурс – інформація / Л. П.Cолдатова // Stadia Linguistica/ — 2011/ — Вип. 5. — С. 423–426/ — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/stling/2011_5_2/423_426.pdf; 6.Шатковський М. М. Обєктно-елементна модель подання інформації для задачі конкатенативного сегментивного синтезу української мови / М. М. Шатковський // Искусственный интеллект. — 2008. —№ 4. — С. 796–802. — Літ. : 12 назв. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/ii/2008_4/JournalAI_2008_4/Razdel9/00_Shatkovskiy.pdf; 7.Шульгіна В. І. Інформація як об’єкт лінгвістичних досліджень / В. І. Шульгіна // Гуманітарний вісник. — 2008. — № 12, Т. 2 : Проблеми сучасної лінгвістики. – С. 177–180. — Літ. : 25 назв. — Режим доступу : |http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/gv/2008_12/2/articles/Volume%202/Suchasna%20mova/40_Shulgina.pdf; 8.Ясіновська О. Репрезентація знання у свідомості носія культури / О. Ясіновська // Вісник Львів. ун-ту. Серія філологія. — 2009. — Вип. 46, ч. 1. — С. 111–126. — Літ. : 98 назв. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlnu_fil/2009_46/46_2009_Yasinovska.pdf.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: середа листопада 20, 2013 11:25 am    Тема : Re: Мовознавство

Запитання:
Підкажіть, будь ласка, якісь джерела, в яких би йшлося про стилістичне використання іменників і прикметників у публіцистичному стилі. Дуже дякую)


Відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо наступні посилання : 1.Буда В. Стилістичне навантаження перифразів у газеті «Україна молода» / Наукові записки Терноп. нац. пед. ун-ту імені В. Гнатюка. Серія : Мовознавство. — 2008. — Вип. 1. — С. 41–51. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nztnpu/movozn/2008_1/41.pdf; 2.Волкова Н. В. Словотвірні неологізми в публіцистичних текстах як показник мовленнєвої словотвірної продуктивності слів / Н. В. Волкова // Функциональная лингвистика. — 2011. — Т. 1. — С. 96–99. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/flin/2011_1/volkova_nv.pdf; 3.Зайцева В. В. Метонімія як різновид вторинної номінації (на матеріалі сучасної україномовної преси) / В. В. Зайцева // Проблеми зіставної семантики : зб. наук. праць. — 2009. — Вип. 9. — С. 151–155. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Pzs/2009_9/40.pdf; 4.Мінкова О. Порівняння як образно-асоціативна вторинна номінація / О. Мінкова // Мовознавчий вісник. — 2009. — № 9. — С. 280–284. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mv/2009_9/39.pdf; 5.Самойлова І. Мовностилістичні особливості нарисів і заміток у журналі «Кіевская Старина» (1882–1906 рр.) / І. Самойлова // Стиль і текст. — 2011. — Вип. 12. — С. 68–76. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sit/2011_12/Samoylov.pdf.
Літературу , що стосується тематики Вашого запиту, можна знайти у систематичному традиційному каталозі за індексом Ш141.11-551.5 Публіцистичний стиль (шухл. № 1094).
Вверх
alla

ЗапитанняНаписане: середа грудня 04, 2013 9:36 am    Тема : Re: Мовознавство

Запитання:
Будь ласка, підкажіть якусь літературу, в якій би йшлося про Костянтина Німчинова як мовознавця та , зокрема, про його працю "Український язик у минулому і тепер. Підручна книга до усвідомлення фактів українського язика». Дуже дякую)))


Відповідь:
Доброго дня! Можемо порадити Вам звернутись до розділів Ш1 та Ш141.11 (Мовознавство) у традиційному систематичному каталозі. Коротку біографічну довідку про К. Німчинова можете знайти у статті: Тараненко О. О. Німчинов Кость / О. О. Тараненко // Укр. мова : енциклопедія / В. М. Русанівський, О. О. Тараненко, М. П. Зяблюк та ін. – 2-ге вид., виправ. і допов. – К., 2004. – С. 413. Пропонуємо також звернутись до читального залу літератури з історії Університету, ЦНБ, к. 7-45.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: вівторок січня 14, 2014 8:10 am    Тема : Re: Мовознавство

Запитання:
Помогите подобрать литературу по теме: Котляревский и Харьков. Спасибо!


Відповідь:
Доброго дня! Сподіваємося, ці матеріали допоможуть Вам у роботи: 1.Галанин И. [Обозрение русских газет и журналов. История литературы. Обзор И. Галанина.] // Журнал Министерства народного просвещения. – 1841. – Ч. 32, №10, отд.6. – С.44.
Згадка про те, що в Харкові друкується «Енеїда» та «Москаль-чарівник», переданий автором І. Срезневському, у зв’язку з цим подається коротка біографічна замітка про І. Котляревського.
2.Єфименко О. Промова…відчитана на святі І. Котляревського у Харкові 6 лютого ст. ст. 1899 р. // Літературно-науковий вісник. – 1899. – Т.6, кн. 5. – С.81–84.
Замітки: а)Лекции г-жи А. Я. Ефименко об И. П. Котляревском // Киевская старина. – 1899. – Т.67, кн.12. – С.133: докл., изв. и зам.; б)Томашівський С. // Зап. Наук. т-ва імені Шевченка. – 1900. – Т.34, кн.2. – С.1–2: наук. хроника; в)Днепровская молва. – 1899. – №48.
3.Білецький-Носенко П. [Висловлювання про «Енеїду» І. П. Котляревського у зв’язку з появою журналу «Украинский весник», 1825] // Багалей Д. И. Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам). – Х., 1904. – Т.2. – С.773–774.
4.Памяти Измаила Ивановича Срезневского. – Пг. : Тип. имп. Академии наук, 1916. – Кн.1. – 421 с.
C.1–68 : Срезневский В.И. Краткий очерк жизни и деятельности И.И.Срезневского;
С.8–9, 63І : Срезневський у зв’язках з І.Котляревським;
С.69–93 : Сумцов Н.Ф. Харьковский период научной деятельности И.И.Срезневского : про І.Котляревського. – с.73, 87;
С.314 : Рукопис спогадів І. Срезневського про зустріч з І. Котляревським у 1837 році. На виставці були виставлені також автограф «Москаля-чарівника» і портрет І. Котляревського.
5.Балицький П. Етюди з історії української книги. Харківські видавці та їх українські видання першої половини XIX ст. // Життя й революція. – 1928. – №2. – С.130–153.
С.314 : «Наталка Полтавка», вид. І. Срезневського 1838 р.;
С.152–153 : «Енеїда», вид. Волохинова 1842 р..
6.Харківська школа романтиків / ред., вступ. ст. й прим. А. Шамрая. – Х. : ДВУ, 1930. – Т.1.
7.Макеєва Г. Перекладач «Енеїди» – харківський інженер [К. Худенський] // Соц. Харківщина. – 1958. – 12 берез.
8.Чествование И. П. Котляревского в Харькове // Киевская старина. – 1899. – Т.65, кн.4. – С.22–23.
9.З Харкова дістали ми довший опис святкування памяті Котляревського, яке відбулося там 6 ст. ст. лютого с. р. // Літературно-науковий вісник. – 1899. – Т.5, кн.3. – С.203.
10.Свято Котляревського в Харкові // Літературно-науковий вісник. – 1899. – Т.6, кн.5. – С.131.
Свято в Харкові відбулося заходом Д. Н. Овсянико-Куликовського. В програмі доповідь О. Єфименко, пісні з «Наталки Полтавки», читання поезій І. П. Котляревського і поезій, присвячених поетові. На закінчення трупа М. Старицького виконала одну сцену із «Наталки Полтавки» і кантату на честь автора «Енеїди». У постановці «Наталки Полтавки» взяла участь М. К. Заньковецька.
11.Музей І. Котляревського // Літературно-науковий вісник. – 1904. – Т.25, кн.3. – С.181.
Заходи в справі організації музею І. Котляревського при Харківському історико-філологічному товаристві.
12.Тимченко В. Д. Котляревський Іван Петрович / В. Д. Тимченко // Літературна Харківщина : довідник / за ред. М. Ф. Гетьманца. – Х. : Майдан, 1995. – С.187–188.
Вверх
   Віртуальний Бібліограф :: Архів
Сторінка 2 з 3