Правила користування довідково-бібліографічною службою "Віртуальний Бібліограф"
Краєзнавство
Перейти до сторінки 1, 2  далі
 
   Віртуальний Бібліограф :: Архів
попередня тема :: наступна тема  
Відповідає Запитання - Довідка
oxana

ЗапитанняНаписане: четвер лютого 09, 2017 2:03 pm    Тема : Re: Краєзнавство

Запитання:
Дуже дякую за таку докладну відповідь. Стосовно Юліуса фон Фінка, про нього вдалось з'ясувати такі данні: Профессор фон Финк Ю. Ф. владел частной ортопедической больницей в Харькове в конце XIX–начале XX вв. Можливо, Ви зможете підказати літературу з історії ортопедичного лікування в Харкові. Дякую


Відповідь:
Доброго дня! Про Юліуса фон Финка або Юлия Федоровича Финка, ми знайшли ті самі дані, що Ви навели у запитанні. Стосовно літератури з історії ортопедичного лікування в Харкові радимо таке: 1.Корж Н. А.
Вклад харьковской школы ортопедов-травматологов в становление и развитие специализированной помощи детям / Н. А. Корж, А. И. Корольков, И. В. Голубева, Д. А. Яременко, С. Д. Шевченко // Ортопедия, травматология и протезирование. - 2012. - № 4. - С. 111-119. - Лит.: 13 назв. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/OpTlP_2012_4_22 ; 2.Робак І.Ю. Організація охорони здоров'я в Харкові за імперської доби (початок XVIIIст.-1916 р.) / І.Ю.Робак. - Харків : ХДМУ, 2007. - 346 с.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: понеділок жовтня 03, 2016 8:22 am    Тема : Re: Краєзнавство

quote]Добрий день! Підкажіть, будь ласка, літературу про керівників Харківської області 1943-2016 рр.[/quote]

Відповідь:
Доброго дня! Радимо звернутися до такої літератури: 1.Аваков А. Б. Акценты: Речи, статьи, выступления, интервью, публикации (ноябрь 2004 - декабрь 2006) : сборник / А. Б. Аваков . – Харків : Золотые страницы, 2007 . – 463 с.; 2.Кулінич І. М. Губернатор / І. М. Кулінич . – Харків : Майдан, 1998 . – 223 с.; 3. Кушнарьов Є. П. 100 кроків Харківською землею / Є. П. Кушнарьов . – Харків : Фоліо, 2004 . – 351 с. : іл., 24 арк.іл.; 4.Мысниченко В. П. Смотреть правде в глаза: Воспоминания первого секретаря Харьковского обкома Компартии Украины / В. П. Мысниченко . – Харків : Майдан : А-С-Є, 2004 . – 584 с.; 5. 500 влиятельных личностей. Украина: регионы. Харьковская область. 1932-2002. Вып.2 / ред. В.Б. Федосова . – Харків : Восточно-Украинский биографический институт, 2002 . – 272 с. : ил. – (Украина: регионы) (Лидеры XXI столетия); 6.Харків XX століття: У 2 вип. Вип.1: Історія міста Харкова (1900-2000); Вип.2: Видатні харків'яни (1990-2000) : Бібліографічний покажчик / Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка ; Уклад. В.О. Ярошик, Н.І. Полянська, Т.В. Гологорська . – Харків : Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2003 . – 799 с.; 7. Харківщина : енциклопедичний словник / КП "Регіональний інформаційний центр"Харківської обласної ради ; Редкол.: (голова) Сергій Іванович Посохов ; Ред., передмова Катерина Вікторівна Астахова, Сергій Михайлович Куделко . – Харків : Золоті сторінки, 2014 . – XXXII,439 с.
Також зверниться до рубрики електронного каталога Харківська область* и до розділів Т3(4УКР-4ХАР)62 Історія Харк. обл. в 1922-1991 рр. (шухл. №738) та Т3(4УКР-4ХАР-5) Райони Харк. обл. (шухл. №738) традиційного систематичного каталога.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: понеділок жовтня 21, 2013 12:18 pm    Тема : Re: Краєзнавство

Запитання:
Добрый день! Нужна любая информация про Стрелечанский женский монастырь (Стрелечье, Харьковской губ.). Подскажите, в какой литературе искать. Спасибо!


Відповідь:
Добрый день! Информация о монастыре есть в следующих источниках: 1.Верхньо-Харківський Стрілечий Миколаївський дівочий монастир // Історія харківської єпархії : [До 200-річчя заснування] : бібліогр. покажчик / уклад. Н. І. Полянська, В. О. Ярошик — Х., 1999. — С. 40–41; 2.Вовк О. Роль Верхо-Миколаївського жіночого монастиря у творчій біографії І. Ю. Рєпіна / О. Вовк // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії . — 2011. — Вип. 14. — С. 190–197. — Режим доступу : http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/7987; 3.Подгорна О. Б Благодійна діяльність православних монастирів Харківської єпархії в другій половині XIX — на початку XX ст. / О. Б. Подгорна // Вісн. нац. техн. ун-ту „Харк. політехн. ін-т”. — 2011. — № 37 : Актуальні проблеми історії України. — С. 44–51. — Список літ. : 15 назв. — Режим доступу :
http://www.kpi.kharkov.ua/archive/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0/vestnik/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/2011/37/Podgorna.pdf; 4.[Свято-Николаевский храм (Стрелечье)] // Ибрагимова А. Р. Твой Храм / А. Р. Ибрагимова, В. П. Дюкарев. — Х., 2005. — С. 174–175; 5.Харьковский Николаевский девичий монастир / Філарет Историко-статистическое описание Харьковской епархии. Т. 1. /Філарет. — Х., 2004. — С. 51–53.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: понеділок червня 03, 2013 11:24 am    Тема : Re: Краєзнавство

Запитання:
Добрый день! Подскажите где можно узнать место проживания в Харькове этнографа Петра Саввича Ефименко? Спасибо!


Відповідь:
Добрый день! По данным на 1886 г., Петр Саввич Ефименко проживал в Харькове по адресу: пер. Сомовский, д. 12 (ныне ул. Иванова) (Харьковский календарь на 1886 г. / под ред. П.С.Ефименко. — Х.: Тип. Губерн. правления, 1885).
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: вівторок квітня 16, 2013 10:17 am    Тема : Re: Краєзнавство

Запитання:
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста литературу и источники для курсовой работы по теме:"Быт и культура дворянской усадьбы кон.XVIII - XIX вв. (в Харьковской губернии)". Заранее благодарен.


Відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо наступне: 1.Багалей Д.И. История города Харькова за 250 лет существования (1655—1905) : истор. монография : в 2 т. / Д.И.Багалей, Д.П.Миллер — репринтное изд. — Х., 2004. — Т. 1—2; 2.Бірьова О.Ю. Поміщицькі садиби Харківської губернії (перша половина XVIII початок XIX століття) : автореф. дис….канд. іст. наук : 07.00.01 / О.Ю.Бірьова. — Х. : Б.в., 2009. — 20 с.; 3.Лукомский Г.К. Старинные усадьбы Харьковской губернии / Г.К.Лукомский. — 2-е переизд. — Х. : САГА, 2007. — 348 с.; 4.Погребная И.В. Усадебные церкви Слобожанщины как элемент ландшафтно-парковой архитектуры классицизма конца 18—начала 19 столетий / И.В.Погребная // Науково-теоретичні здобудки Слобідської України : філософія, релігія, культура : зб. наук. ст. між нар. наук. конф. 22-23 листопада 2000 р., Харків. — 2000. — №4. — С.111—114; 4.Усадьбы Харьковской губернии : сохранение и перспективы использования : сб. тезисов и докл. междунар. конф. / гл. ред. А.Ф.Парамонов. — Х. : ИД Райдер, 2003. — 84 с.; 5.Харьковщина. Четыре удивительных маршрута : путеводитель / авт. экскурс. маршрутов по Харьк. обл. В. Иващенко. — Х. : Золотые страницы, 2007. — 168 с. : ил.; 6.Черкасова Е. Т. Просветительская деятельность А.А.Палицына в архитектурной культуре второй половины XVIII — начала XIX вв. / Е.Т.Черкасова // Культурна спадщина Слобожанщини. Культура і мистецтво : зб. науково-популяр. ст. — 2005. — Число 5. — С.130—146.
Також радимо звернутися до розділу Т3(4УКР-4ХАР) Історія Харк. обл. и м. Харкова (шухл. №651) традиційного систематичного каталога.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: п'ятниця березня 15, 2013 9:07 am    Тема : Re: Краєзнавство

Запитання:
Доброго вечора! Допоможіть , будь ласка, з літературою для написання курсової роботи на тему: "Краснокутщина (Харківської обл.) в період Великої Вітчизняної війни."Дякую!


Відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо наступне: 1.Краснокутский район //История городов и сел Украинской ССР : Харьковская область. - К., 1976. - С.452-478; 2.Книга па'мяті України: Харківська область. Т.8. / головна ред. кол. : І.О.Герасимов (керівник) та інш. - Х., 1995. - 912 с.; 3.Память сердца. Документальные очерки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Харькова и Харьковской области / под ред. А.И.Котляревского .- Х.: Тимченко, 2009. - 456 с. - Библиогр.: 202 назв.; 4.Партийная организация Харьковщины в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) / под ред. Ю.Склярова. - Х.: Прапор, 1968. - 272 с.; 5.Харьковщина в годы Великой Отечественной войны: хроника событий / Ун-т внутренних дел ; сост. Б.П.Зайцев, С.М.Куделко, С.И.Посохов; предисл. А.М.Бандурка. - Х., 1995. - 104 с. - Библиогр.: с.101-103; 6.Харьковщина в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941-1943 гг.): сборник документов и материалов / сост. Н.К.Калюжная, Л.Ф.Майстренко,В.К.Онищенко и др. - Х.: Прапор, 1965. - 428. Бажаємо успіхів!
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: п'ятниця жовтня 05, 2012 8:51 am    Тема : Re: Краєзнавство

Запитання:
Еще раз добрый день!Я сегодня отправляла вопрос про дом Антоновича в Харькове. Ответ мною уже найден: улица Михайловская (Ш. Руставели), дом 6. Спасибо за беспокойство!


Відповідь:
Добрый день! Спасибо Вам за информацию, потому что наши поиски успехом не увенчались.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: понеділок вересня 03, 2012 9:00 am    Тема : Re: Краєзнавство

Запитання:
Добрый день! Помогите найти литературу по теме "Белинский и Харьков". Буду рада любой информации!


Відповідь:
Добрый день! Предлагаем следующее: 1.Багалей Д.И. История города Харькова за 250 лет его существования (1655-1905). Историческая монография: репринт. изд. / Д.И.Багалей, Д.П.Миллер. - Х., 2004. - Т.2. - [О В.Г.Белинском]. - С.812, 826, 827, 972; 2.Белинский В.Г. Рецензия на "Молодик" 1843 г. // Белинский В.Г. Сочинения. - М., 1955. - Т.7. - С.8; 3.В.Г.Белинский и его корреспонденты / под ред. Н.Л.Бродского. - М., 1947. - [Переписка с А.Я.Кульчицким]. - С.150-174; [Переписка с А.И.Кронебергом]. - С.123-136; 4.Лосиевский И. Русская лира Украйны: Русские писатели Украины. - Х.: Око, 1993. - [О В.Г.Белинском]. - С.44,46,68,70,105-106,125-126,167,176,201; 5.Нечаева В.С. В.Г.Белинский. Жизнь и творчество. 1842-1848 / В.С.Нечаева. - М.: Наука, 1968. - С.222,236,238-240,241-245,246-249; 6.Оксман Ю. Летопись жизни и творчества В.Г.Белинского / Ю.Оксман. - М.: Гос. изд-во худож. лит., 1958. - 644 с.; 7.Разуменко І.В. Белінський Віссаріон Григорович / І.В.Разуменко. //Літературна Харківщина: довідник / за заг. ред. М.Ф.Гетьманця. - Х.: Майдан, 1995. - С.57-58; 8.Совєтов І. Навіки в серцях харків'ян: [Белінський у Харкові] // Вечірній Харків. - 1986. - 12 червня.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: четвер лютого 09, 2012 11:28 am    Тема : Re: Краєзнавство

Запитання:
Уважаемые сотрудники библиотеки!!! Доброй Вам поры суток!
В ходе работы по подготовке курсовой работы я столкнулась с проблемой в поиске литературы на тему "Харьковский институт благородных девиц в период 1812-1919гг." Буду очень признательна за оказанную Вами помощь. С уважением, студентка исторического факультета.


Відповідь:
Добрый день! Материал по теме Вашей курсовой смотрите в следующих источниках: 1.Жебылев Н. Исторический очерк деятельности Харьковского института благородных девиц за 100 лет его существования / Н.Жебылев. – Х.: Печатное дело, 1912. – 147 с.; 2.[Институт благородных девиц в Харькове] // Харьковские известия. – 2007. – 5 апреля. – С.12; 3.К 100-летию Харьковского института благородных девиц // Южный край. – 1912. – 16 сент. – С.2-3; 4.Лейбфрейд А.Ю. Харьков: от крепости до столицы / А.Ю.Лейбфрейд, Ю.Ю.Полякова. – Х.: Фолио, 1998. – С.163-166; 5.Морозова Т. В Институте благородных девиц [в Харькове: Воспоминания] / Т.Морозова // Новый мир. – 1995. – №8. – С.160-187; 6.Правила приема воспитанниц в Харьковский институт благородных девиц. – Х.: В университ. тип., 1858. – 13 с.; 7. Правила приема воспитанниц в Харьковский институт благородных девиц. – Х.: Тип. ун-та, 1865. – 6 с.; 8.Программа для поступления в Харьковский институт благородных девиц. – Х.: Тип. ун-та, 1864. – 9 с.; 9.Программа преподавания музыки в Харьковском институте благородных девиц. – Х.: Тип. ун-та, 1870. – 13 с.; 10. Программа преподавания музыки в Харьковском институте благородных девиц. – Х.: Тип. ун-та, 1871. – 17 с.; 11. Программа преподавания музыки в Харьковском институте благородных девиц. – Х.: Тип. ун-та, 1873. – 44 с.; 12.Розвиток народної освіти і педагогічної науки на Харківщині / Харк. держ. пед. ін-т імені Г.С.Сковороди. – Х., 1992. – С.42-52, 68-75 [про інститут шляхетних дівчат]. Удачи!
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: вівторок листопада 29, 2011 8:58 am    Тема : Re: Краєзнавство

Запитання:
Подскажите пожалуйста, где в Харькове находился Дом Мещанского общества? Есть ли в ЦНБ литература посвященная его деятельности?Заранее спасибо


Відповідь:
Добрый день! Предлагаем литературу из фондов нашей библиотеке, где можно найти информацию по интересующуй Вас теме: 1.Багалей Д.И. Общественная благотворительность //История города Харькова за 250 лет его существования (1655-1905). Историческая монография. Т.2: репринт. изд. / Д.И.Багалей, Д.П.Миллер. – Х., 2004. – С.924-925; 2.Історія благодійности на Харківщині: бібліографічний покажчик. Ч.1 /Уклад. О.В.Кравченко. – Х., 2005. – С.120; 3.Управление мещанского общества //Харьковский календарь на 1885 год – Харьков: Тип. губ. правления, 1884. – С. 23; 4.Богадельня Харьковского мещанского общества // Харьковский календарь на 1885 год – Харьков: Тип. губ. правления, 1884. – С.672; 5.Харьковская мещанская управа //Справочная книга «Весь Харьков» на 1913 г. – Х.: Тип. «Утро», 1913. – Стлб. 40; 6.Богадельня при Харьковском мещанском общественном управлении //Справочная книга «Весь Харьков» на 1913 г. – Х.: Тип. «Утро», 1913. – Стлб. 206; 7.Краткий очерк возникновения и деятельности благотворительных учреждений Харьковской губернии /Сост. Н.П.Савицкий, П.А.Евстратов. - Х.: Тип. Губерн. правления, 1896. - 193 с.


Редаговано: oxana (понеділок вересня 03, 2012 8:22 am)
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: вівторок листопада 08, 2011 12:17 pm    Тема : Re: Краєзнавство

Запитання:
Добрый день! Я интересуюсь деятельностью Харьковского губернского земства, в особенности земского книжного склада. Подскажите, где можно найти подобную информацию! Спасибо.


Відповідь:
Добрый день! Посмотрите, пожалуйста, следующие издания: 1.Вахтеров В.П. Внешкольное образование народа. Сельские библиотеки – книжные склады. Воскресные школы и повторительные классы /В.П.Вахтеров. – М.: Тип. Т-ва Сытина, 1890. – 380 с.; 2.Веселовский Б.Б. История земства за сорок лет. Т.4. – СПб: О.Н.Попова, 1911. – VIII, 696, 104, XXIX с.; 3.Исторический обзор деятельности Харьковского общества распространения в народе грамотности. 1869-1909 / Сост. А.Дидрихсон. – М.: Тип. Т-ва Сытина, 1911. – 262, II с.; 4.Коломієць Т.В. Харківське товариство поширення в народі грамотності (1869-1920 рр.): автореф. дис. …канд. іст. наук: 07.00.02. – Х., 1995. – 21 с.; 5.Краткая история книжного склада Харьковского общества грамотности //Харьковские губернские вести. – 1879. – №61; 6.Краткий очерк деятельности Харьковской комиссии народных чтений за первое десятилетие ее существования (1886-1896 гг.) – Х.: Тип. Дарре, 1896. – 10 с.; 7.Муратов М.В. Книжное дело в России в XIX и XX веках. Очерк истории книгоиздательства и книжной торговли 1800-1917 /М.В.Муратов. – М.; Л.: Госуд. соц.-эконом. изд-во, 1931. – 256 с.; 8.Отчет о деятельности Харьковской комиссии народных чтений за 1903 год /Харьк. Комиссия народных чтений – Х.: Т-во «Печатня С.П.Яковлева», 1904. – 61 с.: табл.; 9.Отчет по операциям Книжного склада Харьковского губернского земства с 1 июля 1910г. по 1 июля 1911 г. – Х.: Утро, 1911. – 55 с.; 10.Отчет по операциям Книжного склада Харьковского губернского земства с 1 июля 1911г. по 1 июля 1912 г. – Х.: Утро, 1912. – 44 с.; 11.Фрадкіна Н.В. Просвітницька діяльність інтелігенції на Слобожанщини в кінці XIX на початку XX століття як феномен культури: автореф. дис….канд. філос. Наук. 09.00.12 /Н.В.Фрадкіна. – Х., 2007. – 16 с. Также просмотрите в традиционном алфавитном каталоге документы Харьковской губернской земской управы ( ящ.№1298) и Харьковского губернского земского собрания (ящ.№1299).
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: п'ятниця вересня 16, 2011 11:48 am    Тема : Re: Краєзнавство

Запитання:
доброго дня! пишу курсову на тему: "Культура повсякденності м.Харкова у ХІХ столітті". Що порадите? Дякую.


Відповідь:
Доброго дня! Радимо скористатися джерелами з фондів бібліотеки: 1.Быт и нравы харьковского общества //Багалей Д.И. История города Харькова за 250 лет его существования (1655-1905). Историческая монография. Т.2: репринт. изд. / Д.И.Багалей, Д.П.Миллер. - Х., 2004. - С.932-965; 2.Історія Слобідської України: науково-допоміжний бібліографічний покажчик / уклад. Г.М.Єрофєєва, В.О.Ярошик. - Х., 1993. - 244 с.; 3.Карпов В.П. Харьковская старина. Из воспоминаний старожила / В.П.Карпов. - Х., 2007. - 208 с.; 4.Маслійчук В. Провінція на перехресті культур: Дослідження з історії Слобідської України XVII-XIX ст. / В.Маслійчук. - Х., 2008. - 400 с.; 5.Неизвестный Харьков / О.Ю.Адам, А.А.Винтрович, Н.В.Катрунова и др. - Х., 2006. - 270 с. Також зверниться до розділу Т3(4УКР-4ХАР)-7 Культура. Ідеологія. Побут (шухл. №651) традиційного систематичного каталога.


Редаговано: oxana (понеділок вересня 03, 2012 8:22 am)
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: середа березня 23, 2011 12:18 pm    Тема : Re: Краєзнавство

Запитання:
Подскажите пожалуйста литературу по теме "Иконописные памятники Слобожанщины как исторический источник"?


Відповідь:
Добрый день! Посмотрите, пожалуйста следующие источники: 1.Безрукова Т.М. Озерянська ікона Божої матері: Краєзнавче дослідження / Т.М.Безрукова. - Х.: Золоті сторінки, 2002. - 56 с.; 2.Історія Харківської єпархії (До 200-річчя заснування): Бібліографічний покажчик / Харк. держ. наук. б-ка імені В.Г.Короленка, Харк. єпархія Української Православної церкви. - Х.: Бізнес-Інформ, 1999. - 331 с.; 3.Краснова И.В. Исследование иконы "Святой Матфей" из Чугуевского историко-художественного мемориального заповедника им. И.Е.Репина / И.В.Краснова //Науково-теоретичні здобудки Слобідської України: філософія, релігія, культура: Міжнар. наукова конф. 22-23 листопада 2000 року, Харків. - Х.: Курсор, 2000. - С.126-134; 4.Матвеенко М. История Харьковской епархии (1850-1988) / М.Матвеенко. - Х.: Б.и., 1999. - 226 с. - Библиогр. с.161-167 (141 назв.); 5.Онуфрий (Легкий). История Харьковской епархии (1799-2009) / Онуфрий (Легкий). - Х.: Майдан, 2009. - 447 с. - Библиогр.: с.25 (15 назв.); 6.Православная энциклопедия Харьковщины / Сост., отв. ред. А.Д.Каплин. - Х.: Майдан, 2009. - 562 с. - Библиогр. в конце статей; 7.Редин Е.К. Материалы к изучению церковных древностей Украины. Церкви города Харькова / Е.К.Редин. - Х., 1905. - 64 с.; 8.Степовик Д.В. Історія української ікони X-XX століть / Д.В.Степовик. - 2-е вид., стереотип. - К.: Либідь, 2004. - 440 с.; 9.Фомин П. Церковные древности Харьковского края. Историко-археологический очерк / П.Фомин. - Х., 1916 . - 181 с.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: четвер березня 17, 2011 11:28 am    Тема : Re: Краєзнавство

Запитання:
Скажіть будь-ласка, в якій літературі можна знайти детальну інформацію про Ізюмський район Харківської області? Необхідна інформація про географічне місцезнаходження, про особливості району, чим відомий район, які там є місця для відпочинку і чим взагалі район привабливий з точки зору туризму. Дякую!


Відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо наступну літературу: 1.Дяченко М.Т. Ізюм. Історико-краєзнавчий нарис / М.Т.Дяченко. - Х.: Харківське книжкове видавництво, 1963. - 168 с.; 2.Сибилев Н.В. Очерки по доистории и истории Изюмского края. Вып. 1: Далекое прошлое Изюма / Н.В.Сибилев. - Изюм, 1928. - 14 с.; 3.Изюмский район // История городов и сел Украинской ССР. Харьковская область. - К.: Главная редакция УСЭ, 1976. - С.391-417; 4.Дьяченко Н.Т. Изюм // По Харьковщине. Харьков. Изюм. Змиевская ГРЭС. Купянск. Балаклейский гигант. Лозовая. Шебелинка: путеводитель / Н.Т.Дьяченко, А.М.Кумака, Н.И.Ксензенко и др. - Х.: Прапор, 1977. - С.55-78; 5.Изюм // Бородулин В.Г. Харьковщина туристская: 22 экскурсионных маршрута: Путеводитель / В.Г.Бородулин, А.И.Лурье, Н.И.Саппа. - Х.: Прапор, 1988. - С.185-204; 6.Ізюмський район // Борисова Т.М. Історичні та памятні місця Харківщини / Т.М.Борисова, М.Т. Дяченко, М.В.Уманський. - Х.: Прапор, 1966. - С.139-180; 7.Яровий Л. Зелений туризм на семи вітрах?: [Про Ізюмщину] //Слобідський край. - 2005. - 7 липня.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: середа травня 07, 2008 2:04 pm    Тема : Re: Краєзнавство

Запитання:
В разделе краеведения вы даете справку о начале работы Университета. В последнее время начали появляться ВУЗы почти такие же по времени основания как Университет. Так появился Мед Университет, который всего лишь на 2 года младше Университета Национального. Я так понимаю, что срок основания Мед университета они ведут от срока открытия медицинской кафедры на базе нашего Университета. Отсюда вопрос:

Когда, где и какие кафедры Университета первыми упоминались. Насколько корректно, с точки зрения науки такое времяисчисление основания ВУЗа (я имею в виду что интересует как обычно исчисляется данное время в краеведческих и исторических работах).

Спасибо.

Відповідь:
Добрый день! Спасибо за интересный вопрос. Ответ на него Вы найдете, ознакомившись с источниками:
1.Багалей Д. И. Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам): Т. 1 (1802-1815 гг.) / Д. И. Багалей. – X.: Тип. и лит. М. Зильберберга, 1893-1898. – 1204 с., 6 л. портр.
2.Историко-филологический факультет Харьковского университета за первые 100 лет его существования (1805-1905): 1. История факультета. 2. Биографический словарь профессоров и преподавателей / Под ред. М. Г. Халанского и Д. И. Багалея. – X.: Изд. ун-та, 1908. – 168, 390, XII с., 15 л. портр.
3.Медицинский факультет Харьковского университета за первые 100 лет его существования (1805-1905): I. История факультета. 2. Ист. очерки кафедр. 3. Биографический словарь профессоров и преподавателей / Под ред. И. П. Скворцова и Д. И. Багалея. – X.: Изд. ун-та, 1905-1906. – 471, 314, ХV с., 27 л. портр.
4.Физико-математический факультет Харьковского университета за первые 100 лет его существования (1805-1905): 1. История факультета. 2. Очерки отдельных кафедр. 3. Биографический словарь профессоров и преподавателей / Под ред. И. П. Осипова и Д. И. Багалея. – X.: Изд. ун-та, 1908. – ІV, 357, 248, ХІУ с., 18 л. портр.
5.Юридический факультет Харьковского университета за первые 100 лет его существования (1805-1905) / Под ред. М. П. Чубинского и Д. И. Багалея. – X.: Изд. Харьк. ун-та, 1908. – VШ, 309 с., 10 л. портр.
6.Павлова Т. Г. До питання про спроби переписати початкову історію Харківського університету та деяких інших вузів Харкова / Т. Г. Павлова // Регіональні проблеми розвитку українознавства Східної України: Матеріали наук.-практ. конф., 10 верес. 2003 р. – С. 97-113.
7.Павлова Т. Г. Історія, якої не було: Сучасна міфотворчість минулого вищої освіти Харкова: [Харк. пед. ун-т, мед. ун-т, юрид. акад. та ін.] / Т. Г. Павлова // UNIVERSITATES. – Х., 2004. – № 2. – С.24-33 з фото.
Вверх
   Віртуальний Бібліограф :: Архів
Сторінка 1 з 2