Правила користування довідково-бібліографічною службою "Віртуальний Бібліограф"
Історія. Історичні науки. Історія університету
Перейти до сторінки 1, 2, 3, 4, 5, 6  далі
 
   Віртуальний Бібліограф :: Архів
попередня тема :: наступна тема  
Відповідає Запитання - Довідка
oxana

ЗапитанняНаписане: четвер березня 02, 2017 8:32 am    Тема : Re: Історія. Історичні науки. Історія університету

Запитання:
доброго дня! Представте, будь ласка, по можливості, інформацію стосовно житлового забезпечення студентства Харківського, Київського і Одеського університетів періоду 1880-1914 рр. Дякую.


Відповідь:
Доброго дня! Радимо скористатися такою літературою: 1.Гребцова И. С. Новороссийский университет в развитии благотворительности в Одессе (вторая половина XIX - начало XX ст.). Благотворительность и меценатство в Новороссийском университете : библиографический указатель / И. С. Гребцова ; сост.: В. В. Самодурова ; библиогр. ред. М. А. Подрезова . – Одесса : АстроПринт, 2009 . – 503 с.; 2. Иванов А. Е. Высшая школа России в конце XIX – начале XX века / А. Е. Иванов. – Москва, 1991. – 392 с.; 3. Иванов А. Е. Студенчество России конца XIX – начала XX века: социально-историческая судьба / А. Е. Иванов. – Москва: РОССПЭН, 1999. – 414 с.; 4.Первая Харьковская студенческая перепись : статистико-экономический семинар (1912; Харьков) / Харьковский Императорский университет . – Харьков : Типография М.Ф. Зильберберг и С-вья, 1912 . – 115 с.; 5.Посохов І. С. Студентство університетів Російської імперії XIX - початку XX ст. : становлення та еволюція субкультури / І. С.Посохов . – Харків : Раритєти України, 2013 . – 275 с. : іл. – (Структури повсякденності) . – Бібліогр.: с. 223-250 (486 назв); 6.Спекторский Е. В. Столетие Киевского университета св. Владимира / Е. В. Спекторский . – Репринт. воспроизв. изд.: Столетие Киевского университета св. Владимира, Белград, изд. Комитета киевских профессоров в Любляне, 1935 г . – Київ : ИПЦ "Киевский университет", 2007 . – 104 с.; 7. Чигирик І. І. Регулювання академічного статусу студентства Університету Св.Володимира 1834 - 1919 рр. : автореф. дис ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Інна Іванівна Чигирик . – Київ, 2013 . – 17 с.; 8.Эймонтова Р. Г. Русские университеты на грани двух эпох : От России крепостной к России капиталистической / Р.Г.Эймонтова; отв. ред. С.С.Дмитриев. – Москва: Наука, 1985. – 351 с.
Також зверниться до розділів традиційного систематичного каталогу за індексами: Ч448.4(4УКР)708 Киевский университет (шухл.№1131); Ч448.4(4УКР)708 Одесский университет (шухл.№1131); Ч448.4(4УКР)708 Харьковский университет (шухл.№1132).
Доповнення: 1.Инструкция строительной комиссии для возведения здания студенческого общежития при имп. Харьковском университете. – X.: Тип. Зильберберга, 1900. – 25 с.; 2.Устройство общежития для студентов Харьковского университета // ЮК. – 1900. – 29 июля (№ 6736). – С. З.; 3.Дом студенческого общежития // ЮК. – 1900. – 19 сент. № 6787). – С. 3; 4.Общежитие для студентов // ЮК. – 1901. – 21 сент. (№ 7144). – С. 3; 5.Студенческое общежитие // ЮК. – 1903. – 5 авг. (№ 7811). – С. 4; 6. [Предстоящее открытие общежития для студентов Харьковского университета] // ЮК. – 1903. – 31 окт. (№ 7896). – С. 4; 7.Студенческое общежитие при Харьковском университете: (По поводу предстоящего открытия) // ЮК. – 1903. – 14 нояб. (№ 7910). – C. 1; 8.[Открытие здания общежития для студентов Харьковского университета: Речь ректора И. О. Куплеваского] // ЮК. – 1903. – 24 нояб. (№ 7920). – С. 4.
Сокращение ЮК - Южный край (газета)
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: понеділок жовтня 03, 2016 8:22 am    Тема : Re: Історія. Історичні науки. Історія університету

quote]Добрий день! Підкажіть, будь ласка, літературу про керівників Харківської області 1943-2016 рр.[/quote]

Відповідь:
Доброго дня! Радимо звернутися до такої літератури: 1.Аваков А. Б. Акценты: Речи, статьи, выступления, интервью, публикации (ноябрь 2004 - декабрь 2006) : сборник / А. Б. Аваков . – Харків : Золотые страницы, 2007 . – 463 с.; 2.Кулінич І. М. Губернатор / І. М. Кулінич . – Харків : Майдан, 1998 . – 223 с.; 3. Кушнарьов Є. П. 100 кроків Харківською землею / Є. П. Кушнарьов . – Харків : Фоліо, 2004 . – 351 с. : іл., 24 арк.іл.; 4.Мысниченко В. П. Смотреть правде в глаза: Воспоминания первого секретаря Харьковского обкома Компартии Украины / В. П. Мысниченко . – Харків : Майдан : А-С-Є, 2004 . – 584 с.; 5. 500 влиятельных личностей. Украина: регионы. Харьковская область. 1932-2002. Вып.2 / ред. В.Б. Федосова . – Харків : Восточно-Украинский биографический институт, 2002 . – 272 с. : ил. – (Украина: регионы) (Лидеры XXI столетия); 6.Харків XX століття: У 2 вип. Вип.1: Історія міста Харкова (1900-2000); Вип.2: Видатні харків'яни (1990-2000) : Бібліографічний покажчик / Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка ; Уклад. В.О. Ярошик, Н.І. Полянська, Т.В. Гологорська . – Харків : Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2003 . – 799 с.; 7. Харківщина : енциклопедичний словник / КП "Регіональний інформаційний центр"Харківської обласної ради ; Редкол.: (голова) Сергій Іванович Посохов ; Ред., передмова Катерина Вікторівна Астахова, Сергій Михайлович Куделко . – Харків : Золоті сторінки, 2014 . – XXXII,439 с.
Також зверниться до рубрики електронного каталога Харківська область* и до розділів Т3(4УКР-4ХАР)62 Історія Харк. обл. в 1922-1991 рр. (шухл. №738) та Т3(4УКР-4ХАР-5) Райони Харк. обл. (шухл. №738) традиційного систематичного каталога.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: п'ятниця серпня 05, 2016 7:45 am    Тема : Re: Історія. Історичні науки. Історія університету

Запитання:
ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ПЕРІОДУ НЕПу КРІЗЬ ПРИЗМУ ПОЛІТИЧНОГО АНЕКДОТУ"


Відповідь:
Доброго дня! Радимо вернутися до літератури:1.Головецька Н. Образи історичних осіб в українському політичному анекдоті ХХ століття [Електронний ресурс] / Н. Головецька // Молодь і ринок. – 2014. – № 9. – С. 104–110. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2014_9_24; 2.Головецька Н. Український політичний анекдот на сторінках "Щоденників. 1923 - 1929" Сергія Єфремова / Н. Головецька // Нар. творчість та етнографія. – 2007. – № 5. – С. 23–27. – Бібліогр.: 6 назв.; 3.Єремєєва К. А. Радянський політичний анекдот як форма повсякденного спротиву [Електронний ресурс] / К. А. Єремєєва, В. О. Куліков // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. : Історія. – 2011. – № 982, вип. 44. – С. 228–241. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIS_2011_982_44_25; 4.Єремєєва К. А. Розповсюдження політичних анекдотів на українську тематику (1917-1991 рр.) [Електронний ресурс] / К. А. Єремєєва // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. – 2009. – № 871, вип. 12. – С. 94–100. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhISU_2009_871_12_13; 5.Соловей Г. С. Політичний анекдот як жанр: крос-культурний та перекладацький аспекти [Електронний ресурс] / Г. С. Соловей // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. – 2013. – № 9(1). – С. 89–94. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_9(1)__18; 6. Удод О.А. Анекдот / О. А. Удод // Енціклопедія історії України : в 5 т. Т. 1 : А-В. – К., 2003. – Т. 1. – С. 89; 7.Український анекдот / П. Булай, А. Василенко . – Київ : Центр сатири та гумору "Асоціація Всесміх", 1992 . – 47 с.; 8.Цыпин С. Я. Харьков в байках и анекдотах / С. Я. Цыпин. – Х. : Фолио, 2001 . – 319 с. – Библиогр.: 28 назв.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: середа квітня 08, 2015 7:30 am    Тема : Re: Історія. Історичні науки. Історія університету

Запитання:
Посоветуйте, пожалуйста, литературу по теме "Причини прийняття християнтсвтва в Київській Русі"


Відповідь:
Добрый день! Предлагаем такую литературу: 1.Запровадження християнства на Русі : історичні нариси / М.Ф.Котляр, К.Ю. Гломозда, О.Б.Головко . – К. : Наукова думка, 1988 . – 255 с.; 2.Котляр М.Ф. Введення християнства в Київській Русі та його наслідки / М.Ф.Котляр . – К., 1985 . – 48 с.; 3.Котляр М. Літописні легенди про „хрещення Русі” та історична дійсність / М.Котляр // Людина і світ. – 1988. – №5. – С.22-27; 4.Новиков М.П. Христианизация Киевской Руси: методологический аспект / М.П. Новиков . – М. : Изд-во МГУ, 1991 . – 174 с.; 5.Огієнко І. Початки християнства серед українського народу / І.Огієнко // Київська старовина. – 1992. – №1. – С.124-137; 6.Рапов О.М. Русская церковь в IX - первой трети XII в.: Принятие христианства / О.М. Рапов . – М. : Высшая школа, 1988 . – 416 с.; 7.Филист Г.М. Введение христианства на Руси: предпосылки,обстоятельства,последствия / Г.М. Филист . – Минск : Беларусь, 1988 . – 254 с.; 8.Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1150 років: міжнар. наук. конф. (2010; м.Чернігів) : матеріали / Редкол.: Відп.ред. О.Б. Коваленко ; Інститут археології НАН України, Інститут історії НАН України, Чернігівський історичний музей ім. В.В. Тарновського, Закарпатський інститут ім. А.Волошина МАУП . – Луцьк : ВМА "Терен" ; Чернігів : Вера и жизнь, 2011 . – 306 с.; 9.Шумило С. Київська місія апостолів словян: перше хрещення Руси-України та вплив на подальшу долю Східної Європи / С.Шумило // Сіверянський літопис. – 2005. – №1. – С.10-30.
Еще больше литературы по теме Вашего запроса находится в разделе традиционного систематического каталога Т3(4УКР)414-08 Історичне і культурне значення прийняття християнства на Русі (988 р.) (ящ. №727).
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: вівторок листопада 04, 2014 1:25 pm    Тема : Re: Історія. Історичні науки. Історія університету

Запитання:
Буду вдячний, якщо підкажете літературу за темою "Українсько-російський договір 1654 р. та його політичні й геостратегічні наслідки". Дякую.


Відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо використати літературу: 1.Апанович О.М. Українсько-російський договір 1654 року. Міфи і реальність / О. М. Апанович . – К. : Варта, 1994 . – 96 с.; 2.Колибенко О. Переяславські козаки на Переяславській раді 1654 р. [Електронний ресурс] / О. Колибенко, О. Колибенко // Наукові записки з української історії . – 2014.– Вип. 34.– С. 3–9. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzzui_2014_34_3.pdf; 3.Мицик Ю. Довкола "архіву Переяславської ради": міфи та реалії джерельної бази [Електронний ресурс] / Ю. Мицик // Архіви України . – 2003. – № 4-6(252). – С. 11–24.– Режим доступу : http://www.archives.gov.ua/Publicat/AU/AU-2003-4-6.pdf; 4.Наслідки Переяславської ради 1654 року : збірник статей / ред. І. Гирич . – К. : Смолоскип, 2004 . – 605 с.; 5. Переяславська рада 1654 року : Історіографія та дослідження / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, НТШ, Канад. ін-т укр. студій ; редкол.: (голова) Павло Степанович Сохань . – К. : Смолоскип, 2003 . – 891 с.;
6.Переяславська рада 1654 року: історичне значення та політичні наслідки : зб. наук. статей / редкол.: С.М. Рик, Б.Л. Дем'яненко ; Ін-т історії України НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди . – Переяслав-Хмельницький : Б.в., 2004 . – 350 с. – Бібліогр. наприкінці ст.; 7.Рафальський О.О. Переяславський договір України з Росією 1654 року: Ретроспективний аналіз / О.О. Рафальський . – К. : Генеза, 2004 . – 294 с.; 8.Федорук Я.О. Міжнародна дипломатія і політика України 1654-1657. Ч.1 : 1654 рік / Я.О. Федорук, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України . – Львів : Б.в., 1996 . – Бібліогр. : с.224–238; 9.Яковлів А. Договір гетьмана Богдана Хмельницького з Московським царем Олексієм Михайловичем. 1654 р. / А. Яковлів . – Нью-Йорк : Видавнича спілка Ю.Тищенко & А.Білоус, 1954 . – 127 с. – Бібліогр.: с.117–122.
Також рекомендуємо переглянути розділ Т3(4УКР)461-05 Входження України до Російської держави (шухл. №728) традиційного систематичного каталогу, або звернутися до рубрики Переяславська рада (8 січня 1654р.) електронного каталогу.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: понеділок листопада 03, 2014 1:46 pm    Тема : Re: Історія. Історичні науки. Історія університету

Запитання:
Будь ласка, підкажіть літературу стосовно теми "Козацтво - провідна соціально - політична сила в Україні в першій половині ХVII ст."


Відповідь:
Доброго дня! Для підготовки роботи радимо подивитися такі матеріали: 1.Історія українського козацтва: у 2 т. : нариси / В. Брехуненко, Л.В. Войтович, Олександр Борисович Головко, В.М. Горобець ; Ред., передмова В.А. Смолій . – Київ : ВД "Києво-Могилянська академія", 2006; 2.Мазур О. Козацтво / О.Мазур // Довідник з історії України (А – Я) : посібн. для серед. загальноосвіт. навч. закл. / за заг. ред. І.Підкови, Р.Шуста. – 2-ге вид., доопрац. і доп. – К., 2001. – С.321–323; 3.Мальчевський О. М. Культурологічні аспекти українського націогенезу (XVI - перша половина XVII ст.) / О. М. Мальчевський // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Філософ. науки. –2006. – Вип. 9.– С. 117–126. – Бібліогр. : 13 назв. – Режим доступу : http://refdb.ru/look/2383662-pall.html; 4.Мільчев В.І. Джерела з соціальної історії запорозького козацтва XVIII століття : автореф. дис ... д-ра іст. наук: 07.00.06 / В.І.Мільчев . – К. : Б.в., 2011 . – 40 с.; 5.Сергійчук В. І. Іменем Війська Запорізького. Українське козацтво в міжнародних відносинах XVI – середини XVII ст. / В.І.Сергійчук . – К. : Україна, 1991 . – 253 с. –Бібліогр.: с.247–252; 6.Сушинський Б. І. Всесвітня козацька енциклопедія. XV – початку XXI століть / Б. І. Сушинський ; післямова О.П. Чередниченко . – Одеса : Видавничий Дім ЯВФ, 2007 . – 568 с.– Бібліогр. : с.560–566(316 назв); 7.Тараненко М. Г. До питання витоків та розвою українського козацтва / Тараненко М. Г. // Вісник НТУУ "КПІ". Політологія. Соціологія. Право : збірник наукових праць. – 2012. – № 2 (14). – С. 156–160. – Бібліогр.: 14 назв. – Режим доступу : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2982; 8.Українське козацтво: мала енциклопедія / С.В. Абросимова, В.М. Бекетова, Т.В. Винарчук, В.М. Горобець. – Київ : Генеза ; Запоріжжя : Прем'єр, 2002 . – 567 с.; 9.Щербак В. О. Українське козацтво: формування соціального стану: Друга половина XV - середина XVII ст. / В.О. Щербак . – К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 2000 . – 296 с. – Бібліогр. : с.253–279; 10.Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків: у 3 т. : пер. с рос. / Д.І.Яворницький ; ред. Л.Л. Кириєнко ; пер. І.Сварник ; упоряд. О.М.Апанович . – Львів : Світ, 1990 . – 317 с.
Також рекомендуємо звернутися до розділу Т3(4УКР)46 Українська козацька держава (шухл. №728) традиційного систематичного каталога, або до рубрики українське козацтво електронного каталога.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: п'ятниця вересня 12, 2014 11:17 am    Тема : Re: Історія. Історичні науки. Історія університету

Запитання:
Доброго дня! Підкажіть будь-ласка яку можна використати літературу для написання реферату з теми "Поняття про смерть у древніх українців" і ще літературу з теми "Пантеон богів Стародавнього Египту"


Відповідь:
Доброго дня! Згідно правіл, ми надаємо відповідь тількі з однієї теми. Наведені видання допоможуть Вам підготувати реферат з теми "Поняття про смерть у древніх українців": 1.Войтович В. Смерть // Войтович В. Українська міфологія / В.Войтович. – К., 2002. – С.487–489. – Літ. наприкінці ст.; 2.Жайворонок В.В. Смерть // Жайворонок В. Знаки української етнокультури : словник-довідник. – К., 2006. – С.553–555; 3.Культура і побут населення України : навч. посібн. / В.І.Наулко, Л.Ф.Артюх, В.Ф.Горленко та ін. – 2-е вид., доп. та перероб. – К., 1993. – С.199–202; 4.Смерть // Слов'янський світ : ілюстрований словник-довідник міфологічних уявлень, вірувань, обрядів, легенд та їхніх відлунь у фольклорі і пізніших звичаях українців, братів-слов'ян та інших народів / упоряд. О.А.Кононенко. – К., 2008. – С.637-639; 5.Сушко В. Образ смерті в українському традиційному світогляді / В.Сушко // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – Х., 2006. – Вип. 8. – С.34–40; 6.Сушко В. Потойбічний світ в українських світоглядних уявленнях / В.Сушко // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – Х., 2004. – Вип. 7. – С.58–65; 7.Яковлєва О. «Потойбіччя» в уявленнях прадавніх українців / О.Яковлєва // Народна творчість та етнографія. – 2005. – №3. – С.78–80.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: п'ятниця квітня 25, 2014 11:44 am    Тема : Re: Історія. Історичні науки. Історія університету

Запитання:
Здравствуйте! Помогите с поиском литературы для написания курсовой работы на тему: "Новгород Великий в первой половине 13 века."


Відповідь:
Добрый день! Предлагаем посмотреть следующее: 1.Великий Новгород. История и культура IX-XVII вв. : энциклопед. словарь / отв. ред. В. Л. Янин, Э. А. Гордиенко. – СПб. : Нестор-История, 2009. – 550 с.; 2.Лихачев Д. С. Новгород Великий. Очерк истории культуры Новгорода XI-XVII вв. / Д. С. Лихачев. – М. : Сов. Россия, 1959. – 102 с. – Библиогр.: С. 99–101; 3.Мєшков В. Особливості ментального простору культури Великого Новгорода та його руйнування в ході московського завоювання / В. Мєшков // Філософські обрії. – 2002. – № 7. – С. 208–222; 4.Петров А. В. О борьбе «старейших» с «меньшими» и выступлениях «крамольников» в Новгороде второй половины XIII в. / А. В. Петров // Вестн. Ленингр. ун-та. Сер. 2 : История, языкознание, литературоведение. – 1991. – Вып. 1. – С. 20–27; 5.Подвигина Н. Л. Классовая борьба в Новгороде в конце XII–начале XIII в. / Н. Л. Подвигина // Вестн. Моск. ун-та. История. – 1968. – № 6. – С. 54–64; 6.Скрынников Р. Г. Трагедия Новгорода / Р. Г. Скрынников. – М. : Изд-во Сабашниковых, 1994. – 189 с.; 7.Янин В. Как устроен «вечевой строй»: становление Новгородской государственности / В. Янин // Родина. – 2002. – № 11. – С. 70–79.
Еще больше литературы Вы найдете в традиционном систематическом каталоге в разделах Т3(2)435.1 Новгород–Т3(2)435.1–643 Отношения с зарубежными странами (ящ. № 669).
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: вівторок лютого 18, 2014 8:45 am    Тема : Re: Історія. Історичні науки. Історія університету

Запитання:
Прошу вас помочь мне с литературой и материалами для написания реферата на тему "Демонологія східних слов'ян". Заранее спасибо!


Відповідь:
Добрый день! Предлагаем следующие издания: 1.Афанасьев А. Н. Мифология Древней Руси: поэтические воззрения славян на природу / А. Н. Афанасьев ; сост., подгот. текста и примеч. Ю. Медведев. – М. : ЭКСМО, 2006 . – 607 с.; 2.Белова О. В. Славянский бестиарий. Словарь названий и символики / О. В. Белова, Ин-т славяноведения РАН . – Москва : Индрик, 2000 . – 318 с. – Библиогр.: с.291–301; 3.Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография : пер. с нем. / Д. К. Зеленин, Ин-т этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая АН СССР ; примеч. Т.А. Бернштам, др. . – М. : Наука, 1991 . – 511 с.; 4. Символічні коди народної культури (міфологія, фольклористика та етнологія) : бібліографічні матеріали з білоруської, російської та української міфології, фольклору та етнології / уклад. Н. В. Аксьонова, Ю. Ю. Полякова, М. І. Філон, О. Є. Хомік ; бібліогр. ред. С. Б. Глибицька, С.Р. Марченко . – Харків : Вид-во ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008 . – 333 с.; 5.Славянская мифология: А - Я: энциклопедический словарь / собр., ред., предисл. С. М. Толстая ; редкол.: Т. А. Агапкина, О. В. Белова, Л. Н. Виноградова . – Москва : Международные отношения, 2002 . – 512 с.; 6.Славянские древности : в 5 т. Т.1. А - Г : этнолингвистический словарь / Т. А. Агапкина, Л.Н. Виноградова, А.В. Гура, Г.И. Кабакова, Е. Е. Левкиевская, А.А. Плотникова, Ин-т славяноведения и балканистики РАН ; отв.ред. Н. И. Толстой . – Москва : Международные отношения, 1995 . – 584 с.; 7.Слов'янський світ : ілюстрований словник-довідник міфологічних уявлень, вірувань, обрядів, легенд та їхніх відлунь у фольклорі і пізніших звичаях українців, братів-слов'ян та інших народів / авт.-упоряд. О. А. Кононенко . – К. : Асоціація ділового співробітництва "Український міжнародний культурний центр", 2008 . – 781 с. – Бібліогр.: с.774–779 .
Больше литературы Вы найдете по рубрике восточные славяне в электронном каталоге, или в разделе Т521(=411) Восточные славяне традиционного систематического каталога.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: понеділок грудня 23, 2013 2:42 pm    Тема : Re: Історія. Історичні науки. Історія університету

Запитання:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка з літературою по темі "Фракійські скарби"


Відповідь:
Доброго дня! Сподіваємося, ці матеріали допоможуть відшукати потрібну інформацію: 1.Гаврилюк Н.А. Керамика «фракийской группы» памятников Северного Причерноморья / Н.А.Гаврилюк // Карпатика. – 2010. – Вип. 39 : Старожитності Карпатського ареалу. – С.16–57. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum./Karpatyka/2010_39/n39.pdf; 2.Зубар В.М. До етнічної належності так званих вотивних плиток фракійського кола з Таврики / В.М.Зубар // Магістеріум. – 2003. – Вип.11 : Археологічні студії. – С.33–36. – Літ.: 30 назв. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/Magisterium/Archeolog/2003_11/06_zybar_vm.pdf;
3.Материалы и исследования по археологии СССР / Ин-т археологии АН СССР. – 1969. – № 150 : Древние фракийцы в Северном Причерноморье. - 188 с.; 4.Можейс В.В. Класифікація кераміки Верхнього Потисся епохи Фракійського гальштату / В.В.Можейс //Карпатика. – 2009. – Вип. 38. – С.23–57. – Літ.: с.43–47. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum./Karpatyka/2009_38/moyzhes.pdf; 4.Никулицэ И.Т. Северные фракийцы в VI-I вв. до н.э. / И.Т.Никулицэ. – Кишинев : Штиинца, 1987. – 268 с. – Библиогр.: с.247–267 (422 назв.); 5.Тачева-Хитова М. Древняя Фракия и юго-восток Европы / М.Тачева-Хитова. – София : Пресс, 1976. – 71 с.; 6.Щербей К. Гальштатські городища Закарпаття / К.І.Щербей // Карпатика. – 2010. – Вип. 39 : Старожитності Карпатського ареалу. – С.3–15. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum./Karpatyka/2010_39/n39.pdf
Також подивиться розділ Т48(47БОЛ) Археология Болгарии (шухл. №801) традиційного систематичного каталога.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: вівторок листопада 26, 2013 12:22 pm    Тема : Re: Історія. Історичні науки. Історія університету

Запитання:
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с литературой по керамике Бельского городища.


Відповідь:
Добрый день! Предлагаем такую литературу: 1.Гавриш П. Я. Загадка стародавнього Гелона / П. Я. Гавриш, В. В. Копил . – Полтава : Дивосвіт, 2010 . – 211 с. – Бібліогр.: с.184–211; 2.Готун І.А. Керамічна фігурка з багатошарового поселення між Ходосівскою та Лісниками / І.А.Готун, О.В.Маркова // Наукові записки НаУКМА. — 2010. — Т. 101. Теорія та історія культури. — С.37–46. — Літ. : 27 назв. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/naukma/Tik/2010_101/07_gotun_ia; 3.Задніков С.А. Антична кераміка в матеріалах зольника 7 західного укріплення Більського городища / С.А.Задніков, П.Я.Гавриш // Археологія. — 2011. — №3. — С.101–109. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/archeology/2011_3/Z-G.pdf; 4.Кулатова І.М. Кургани скіфського часу західної округи Більського городища / І. М. Кулатова, О. Б. Супруненко, Українське товариство охорони пам'яток історії та культури . – К. : Центр пам'яткознавства НАН України, 2010 . – 198 с. – Бібліогр. : с.177–184; 5. Оногда О. В. Кераміка Середньої Наддніпрянщини другої половини XIII-XV ст. : автореф. дис ... канд. іст. наук: 07.00.04 / О. В. Оногда . – К. : Б.в., 2012 . – 17 с.; 6.Феномен Більського городища : збереження, дослідження та популяризація найбільшої в Європі пам'ятки доби раннього залізного віку: всеукраїнська конференція (2012; смт.Котельва.Полтавська область) : збірник наукових праць та матеріалів / наук.ред. О. Б. Супруненко ; редкол.: В.М. Вадімов, Г. Ю. Івакін . – К. : Центр пам'яткознавства НАН України : Українське товариство охорони пам'яток історії та культури, 2012 . – 131 с. – Бібліографія наприкінці статей; 7. Шрамко Б.А. Бельское городище скифской эпохи (город Гелон) / Б.А. Шрамко . – К. : Наукова думка, 1987 . – 182 с.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: середа жовтня 30, 2013 11:06 am    Тема : Re: Історія. Історичні науки. Історія університету

Запитання:
Доброго вечора! Порадьте, будь-ласка, літературу та джерела на курсову роботу з теми Революційні рухи студентів Харківського національного університету в період 50-80 хх рр. XIX ст. Щиро Вам буду вдячний!


Відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо наступне: 1.Георгиевский А. Краткий исторический очерк правительственных мер и предначертаний против студенческих беспорядков / А. Георгиевский. — СПб. : Тип. В. С. Балашева, 1890. — 302 с.; 2.Революційні традиції студенства // Історія Харківського університету за двісті років : систематичний бібліографічний покажчик / уклад М. Г. Швалб, В. Д. Прокопова, С. Б. Глибицька та ін. — Х. : ХНУ імені В. Н, Каразіна, 2007. — С. 97–103; 3.Соловьев И. М. Русские университеты в их уставах и воспоминаниях современников. Вып. 1 : Университеты до эпохи шестидесятых годов / И. М. Соловьев. — СПб. : Энергия, 1914. — 206 с.; 4.Щетинина Г. И. Студенчество и революционное движение в России. Последняя четверть XIX в. / Г. И. Щетинина. — М. : Наука, 1987. — 240 с.; 5.Щетинина Г. И. Университеты в России и устав 1884 года / Г. И. Щетинина. — М. : Наука, 1976. — 233 с.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: п'ятниця вересня 27, 2013 11:17 am    Тема : Re: Історія. Історичні науки. Історія університету

Запитання:
Доброго дня! Допоможіть,будь ласка,з літературою для написання дипломної роботи з теми:"Становище безпритульних та дітей-сиріт в роки Великої Вітчизняної війни".Дякую!


Відповідь:
Доброго дня! Будь ласка, вибачте за затримання відповіді. Через технічний збій програми Ваш запит не було можливості прочитати. Рекомендуємо таку літературу: 1. Голиш Г.Участь неповнолітніх українців у підпільній боротьбі проти нацистських окупантів (1941–1945 рр.) / Г.Голиш // Гуржіївські історичні читання. — 2009. — Вип.3. — С.294—299. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Gich/2009_3/GCN4p294-299.pdf; 2. Грідіна І.М. Образ війни очима дітей / І.М.Грідіна // Нові сторінки історії Донбасу : зб. наук. ст. — 2009. — №17-18. — Бібліогр. : 42 назви. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nsid/2009_17_18/09gridina.htm; 3. Дьякова О.В. Спогади дітей війни про Харків у часи нацистської окупації / О.В.Дьякова // Національна та історична пам'ять. — 2012. — №5. — С.69—75; — Режим доступу :
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Ntip/2012_5/diakova.pdf; 4. Кармазин В.Д. Добро, спасающее мир / В.Д.Кармазин. — К. : Рад. шк., 1989. — 236 с.; 5. Касьянова Н. Становище дітей-сиріт в умовах німецької окупації (на прикладі Донбасу) / Н.Касьянова // Волинські історичні запискі. — 2010. — Т.4. — С.16—19. — Бібліогр.: 20 назв. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Viz/2010_4/kasianova_n.pdf;
6. Лихачева Л.Б. Контингент вихованців дитячих будинків Донбасу у 1943—1956 рр. / Л.Б.Лихачева, М.О.Соловей // Історичні і політологічні дослідження : зб. наук. праць. — 2009. — №2. — С.166—174. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Iipd/2009_2/26Lihacheva.htm; 7. Овчиннікова Я.С. Діти і підлітки Донбасу в умовах Великої Вітчизняної війни 1941—1945 рр. : аналіз джерельної бази / Я.С.Овчиннікова // Історичні і політологічні дослідження : зб. наук. праць. — 2009. — №2. — С.140—146. — Режим доступу :
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Iipd/2009_2/22Ovchinnikova.htm; 8. Овчиннікова Я.С. Діти та підлітки Донбасу в умовах Великої Вітчизняної війни (1941—1945 рр.) / Я.С.Овчиннікова // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Україна у Великій Вітчизняній війни : осмислення минулого – погляд у майбутнє», присвяч.. 65-річчю визволення України від німецько-фашистських загарбників 30 жовт. 2009 р. — 2009. — №1. — С.45—52. — Бібліогр.: 29 назв. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Iipd/2009_1/07Ovchinnikova.htm; 9.Симанчук И.С. У тех Синих Венцов: (этюды к картине о войне). — М. : Моск. рабочий, 1982. — 237 с.; 10. Скоробогатов А.В. Харків у часи німецької окупації (1941–1943) / А.В.Скоробогатов. — Х. : Прапор, 2004. — 368 с.
Також рекомендуемо подивиться розділ систематичного традиційного каталогу Т3(4УКР)624.2 Історія України в період Великої Вітчизняної війни (1941–1945 рр.) (ящ. №647).
Бажаємо успіхів!
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: п'ятниця квітня 12, 2013 10:23 am    Тема : Re: Історія. Історичні науки. Історія університету

Запитання:
Порадьте, будь ласка, літературу по темі курсової роботи "Історія вивчення мистецтвознавства у Київському університеті в XIX - на початку XX століття".


Відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо такі видання: 1.Биографический словарь профессоров и преподавателей имп. университета св. Владимира (1834—1884)/ под ред. В. С. Иконникова. — К. : Тип. имп. ун-та св. Владимира, 1884. — 818 с.; 2.Сторчай О. В.Мистецька освіта в Київському університеті (1834-1924 рр.) / О. В. Сторчай, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України ; наук.ред. В.В. Рубан . — К. : Щек, 2009 . — 335 с. — Бібліографія у примітках : с.202—335; 3.Художники України : енціклопедичний довідник / Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ ; редкол. : В. Д. Сидоренко (голова) та ін. — К. : Інтертехнологія, 2006. — 640 с.; 4.Шмагало Р. Т. Мистецька освіта в Україні середини XIX - середини XX століття: структурування, методологія, художні позиції : автореф.дис ... д-ра мистецтвознавства: 17.00.06 / Р. Т. Шмагало. — Львів : Б.в., 2005 . — 44 с.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: понеділок березня 18, 2013 11:34 am    Тема : Re: Історія. Історичні науки. Історія університету

Запитання:
Добрий вечір! Допоможіть будь ласка підібрати декілька наукових монографій, присвячених дослідженню історії УРСР періоду 1939-1991 р, що були опубліковані не пізніше 2005 року. Дякую!


Відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо для ознайомлення джерела, наявні в бібліотеці: 1.Вєдєнєєв Д. В. Розвіяні міфи : історичні нариси і статті / Д. В. Вєдєнєєв, С. В. Шевченко . — К. : Фенікс, 2010 . — 575 с.; 2.
Греченко В. А. Апогей сталінського тоталітаризму в Україні (30-ті роки XX ст.) / В. А. Греченко . — Х. : Торсінг плюс, 2007 . — 351 с. — Бібліогр. у підрядк. приміт.; 3. Гриневич В. А. Україна : хроніка XX століття. Рік 1939 : довідкове видання / В. А. Гриневич, Інститут історії НАН України. – К. : Видавництво Інституту історії України НАН України, 2007 . — 227 с. — Бібліогр. : с.226—227; 4.Друга світова війна в історичній пам'яті України: за матеріалами Українського інституту національної пам'яті / упоряд. Л. Герасименко, Р. І. Пилявець ; ред., передмова І. Р. Юхновський . — К. ; Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2010 . — 247 с.; 5.Іваненко В. В. Україна непівська: аналіз соціальних аномалій південного регіону / В. В. Іваненко, І. В. Іщенко . — Дніпропетровськ : Видавництво Дніпропетровського університету, 2006 . — 279 с. : іл. — Бібліогр. : с.229—259; 6.Патриляк І. К. Україна в роки Другої світової війни: спроба нового концептуального погляду / І. К. Патриляк, М. А. Боровик . —К. ; Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2010 . — 590 с. — Бібліогр. : с.563-590 (288 назв); 7.Савченко В. А. Двенадцать войн за Украину / В. А. Савченко . — Х. : Фолио, 2005 . — 415 с. — (Время и судьбы) . — Библиогр. : с.405—412 .
Вверх
   Віртуальний Бібліограф :: Архів
Сторінка 1 з 6