Правила користування довідково-бібліографічною службою "Віртуальний Бібліограф"
Економіка. Фінанси
Перейти до сторінки назад  1, 2, 3, 4, 5  далі
 
   Віртуальний Бібліограф :: Архів
попередня тема :: наступна тема  
Відповідає Запитання - Довідка
oxana

ЗапитанняНаписане: понеділок лютого 22, 2010 12:49 pm    Тема : Re: Економіка. Фінанси

Запитання:
Добрый день, подскажите, какую литеретуру (желательно статьи из журналов) можно использовать для реферата "Основные факторы влияющие на размер дивидендов".Спасибо!


Відповідь:
Добрый день! Вот что мы предлагаем: 1)Здоронок Г. Как правильно начислять и отдавать: //Юрид. практика. - 2007. - 6 февр. - С.16-19; 2)Селіверстова Л.С. Методи та критерії формування дивідентної політики: //Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 12. - С.117-124; 3)Білоченко А.М. Удосконалення формування та реалізації дивідендної політики підприємств з державною часткою в Україні //Фінанси України. – 2008. - №5. – С.96-102; 4)Пономаренко О.Н. Управление инвестиционной привлекательностью акций //Вісник Харк. нац. ун-ту. – 2002. - №534: Економічна серія. – С.164-168; 5)Выплачиваем дивиденды: юридические тонкости //Налоги и бухгалтерский учет. – 2010. - №10. – С.14-18; 6)Козлова О.В. Оцінка дивідендного потенціалу акціонерного товариства: автореф.дис. ... канд.екон.наук: 08.06.01: /Козлова, Ольга Володимирiвна. - Кривий Рiг : Б.в., 2006 . - 20 с. : табл. Также посмотрите рубрику в электронном каталоге акционерные общества и предприятия.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: п'ятниця березня 05, 2010 1:39 pm    Тема : Re: Економіка. Фінанси

Запитання:
Подскажите, литературу и статьи в журналах, которые наиболее полно помогли бы раскрыть тему: Ресурсы потребительского банковского кредитования в Украине


Відповідь:
Добрый день! Вот что мы предлагаем: 1)Бондар О. П. Кредитування населення на споживчі потреби: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.04.01: / Бондар О. П. - К. : Б.в., 2002 . - 20 с.; 2)Квіт Н.М. Цивільно-правове регулювання іпотечного кредитування в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03: / Квiт Н. М. - К. : Б.в., 2010 . – 19 с.; 3)Олійник О.М. Довгострокове кредитування населення в Україні / Олiйник О. М. - К. : Логос, 2008 . - 155 с.: - Бiблiогр.: с.145-155 (134 назви); 4) Бироваш М. Кредиты по понятиям: с остановкой банковского кредитования в Украине возрождается ростовщичество, формы которого заставляют вспомнить лихие 1990-е: [Про нових гравців на ринку сучасного, ніким не регульованого ринку кредитування - напівофіційних брокерів, лихварів, приватних кредиторів, посередників, які зникнуть разом з відновлення офіційного банківського кредитування населення] /М. Бироваш. //Корреспондент. - 2009. - 24 апр. (№ 15). - С.24-27; 5) Олійник О. Ефективність довгострокового кредитування населення та проблеми її зростання: [На підставі дослідження сучасного стану банківського кредитування населення в Україні та рівня задоволення його потреб автор пропонує для збільшення ролі довгострокового кредиту у житті людини ввесті в банківську практику] //Економіст. - 2007. - № 12. - С.48-51; 6) Олійник О. Створення системи довгострокового кредитування населення в Україні: [Про причини, що обумовили інтенсивний розвиток банківського довгострокового кредитування населення та адекватність їх умовам ринкової економіки] //Банк. справа. - 2007. - № 6. - С.81-87; 7) Руденко В. Банкують усі: альтернативне банківському кредитування приваблює населення простотою, відлякує - дорожнечею: [Аналітичне дослідження функціонування альтернативного кредитування населення] // Контракти. - 2008. - 10 листоп. (№ 45). - С.22-24.
Вам предстоит осуществить самостоятельный поиск, воспользовавшись журналами по экономике, которые Вы найдете в фонде ЦНБ, а также просмотреть текущие библиографические и реферативные издания: 1)Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 2: Экономика: Реферативный журнал; 2)Новая литература по социальным и гуманитарным наукам: Экономика: библиогр. указатель; 3)Джерело: Укр. Реферативный журнал. Сер.3: Соціальні та гуманітарні науки; 4)Літопис книг; 5)Літопис журнальних статей; 6)Літопис авторефератів дисертацій.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: вівторок вересня 21, 2010 6:47 am    Тема : Re: Економіка. Фінанси

Запитання:
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, список необходимой литературы для написания курсовой работы по дисциплине "Основы менеджмента" на тему "Менеджмент внешнеэкономической деятельности". Источники желательно за последние лет 5-7. Заранее большое спасибо!!!


Відповідь:
Добрый день! Рекомендуем обратиться к разделу традиционного систематического каталога У298.2-21 Управление внешнеэкономической деятельностью предприятия. Международные отношения (ящ.№876), а также посмотреть следующие статьи: 1.Валуев Ю.Б. Предпосылки управления внешнеэкономической деятельностью промышленного предприятия: [Про внутрішні та зовнішні передумови, що визначають можливості розвитку системи управління промисловим підприємством та управління його зовнішньоекономічною діяльністю] // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 5. - С.120-129; 2.Валуєв Б. Проблема вибору власником приорітетних інвесторів у стратегії зовнішньоекономічної діяльності промислового підприємства: [розглянуто різні типи поведінки організації, що сповідують різні цілі й шляхи їх досягнення, досліджено характер цілей та їх обгрунтованість, зроблено поділ зовнішніх інвесторів за іх інтересами в об’єкті інвестування] /Б. Валуєв, Ю. Валуєв, В. Узунов. // Економіст. - 2010. - № 5. - С.21-25; 3.Гайдукова Т.П. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств промислової галузі (інституціональний аспект): [Виявлено специфічні особливості функціонування інституціонального механізму адаптації промислових підприємств до ринкових умов завдяки регулятивним можливостям, які дають змогу втілювати трансформацію старих, адаптацію нових та трансплантацію зарубіжних інститутів] // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2008. - № 3. - С.61-65; 4.Дурицька Г. Формування стратегії ефективного розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств: [Розглянуто теоретичні аспекти стратегії ефективного розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств] // Регіон. економіка. - 2006. - № 4. - С.250-255; 5.Онищенко В. Основні концептуальні положення сучасного міжнародного менеджменту: [Розкрито сутність актуальних напрямів розвитку міжнародного менеджменту в умовах глобалізації світової економіки. Визначено сучасні форми та моделі сучасного управління міжнародним бізнесом] // Економіка України. - 2008. - № 11. - С.4-15.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: вівторок вересня 21, 2010 12:42 pm    Тема : Re: Економіка. Фінанси

Запитання:
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста, литературу для реферата по теме "Технологии менеджмента". Желательно источники 2005-2010г.г.
Заранее спасибо!


Відповідь:
Добрый день! Предлагаем посмотреть следующие издания: 1.Гершун А. Технологии сбалансированного управления // А.Гершун, М.Горский. – М.: Олимп-Бизнес, 2005. – 413 с.; 2.Основы менеджмента: современные технологии: учебно-методическое пособие / М.А.Чернышев, И.Ю.Солдатова, Е.А.Ахмедова, В.М.Белоусов. – 2-е изд., изм. и доп. – Ростов-н/Д: МарТ, 2004. – 319 с.; 3.Шевченко Л.С. Конкурентное управление: учебное пособие / Л.С.Шевченко. – Х.: Эспада, 2004. – 520 с. – Библиогр.: с.500-519; 4. Ватсон Г. Методология "Шесть сигм" для лидеров, или Как достичь 3,4 дефекта на миллион возможностей = Six Sigma for Business Leaders : пер. с : англ. / Г. Ватсон, А.Л. Раскин, Ю.П. Адлер. - М. : РИА "Стандарты и качество", 2006 . - 223 с. - Библиогр.: с.220-221 (20 назв.); 5.Нойманн Э. Качество на уровне Шесть Сигма: пер. с : англ. / Э.Нойманн, С.Хойсингтон, О.В.Теплих, А.Ю.Смирнова,О.Б.Максимова - Днiпропетровськ : Баланс-Клуб, 2004 - V-XXI, 440 с. : - Библиогр.:с.411-412 (33назви). Рекомендуем также обратиться к разделу традиционного систематического каталога У291.21 Внутрифирменное управление. Менеджмент (ящ.№873).
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: п'ятниця вересня 24, 2010 10:52 am    Тема : Re: Економіка. Фінанси

Запитання:
Добрый день, подскажите какую литературу можно использовать при написании курсовой работы на тему "Управление нововведениями (инновациями) в организациях" (предмет - основы менеджмента).
Спасибо!


Відповідь:
Добрый день! Рекомендуем посмотреть такие издания: 1.Арчибальд Р. Управление высокотехнологичными программами и проектами: пер. с англ. / Рассел Д. Арчибальд. - М.: ДМК;Системный интегратор, 2002. - 463 с. - Библиогр.: с.448-456; 2.Бажин И.И. Управление изменениями: компакт-учебник / И.И.Бажин. - Х: Консум, 2006. - 381 с.; 3.Инновационная модель развития: Теория и практика нововведений / В.И.Кравцова, А.Л.Карунин, Н.Т.Катанаев. - М.: Информпечать ИТРК РСПП, 1998. - 191 с.; 4.Інформаційні системи в менеджменте: навч. посібник для вузів / С.В.Глівенко, Є.В.Лапін, О.О.Павленко, В.М.Лебідь, С.С.Слабко. - Суми: Університетська книга, 2003. - 351 с. - Библиогр.: с.349-350(45 назв); 5.Проблеми управління інноваційним розвитком підприємств у транзитивній економіці / С.М.Ілляшенко, О.В.Прокопенко, Л.Г.Мельник, В.В.Божкова, В.М.Самсонкін. - Суми: ніверситетська книга, 2005. - 582 с. Еще больше литературы Вы найдете в электронном каталоге в рубрике инновационный менеджмент. Желаем успехов!
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: вівторок вересня 28, 2010 12:44 pm    Тема : Re: Економіка. Фінанси

Запитання:
Добрый день, подскажите, литературу и статьи в журналах, которые наиболее полно помогли бы раскрыть тему: Банковская система Украины. (источники 2006-2010 г.г.)
Спасибо!


Відповідь:
Добрій день! Предлагаем следующие издания: 1.Розвиток банківської системи України: / О.І.Барановський, В.Г. Барановська, Є.В. Бридун, С.І. Брус, Є.О. Бублик. - К. : Iнститут економiки та прогнозування НАН України, 2008 . - 581 с. : табл.; 2.Орлюк О.П. Банківська система України. Правові засади організації / О.П.Орлюк. – К. : Юрiнком Iнтер, 2003 . – 240 с.; 3.Швайка М.А. Банківська система України: проблеми становлення і удосконалення / М.А.Швайка, О.М.Овсянникова. – К. : КиМУ, 2010 . - 759 с. Еще больше литературы Вы найдете в разделе традиционного систематического каталога У9(4УКР)262 Кредитно-грошова система України (шухл. №911), в электронном каталоге в рубрике банковская система.
Что касается статей, Вам предстоит осуществить самостоятельный поиск, воспользовавшись журналами по экономике: «Банківська справа», «Фінанси України», «Вісник Національного банка України», «Актуальні проблеми економіки», «Економіка. Фінанси. Право», которые находятся в фонде ч/з№9 (ком.7-47) за последние три года. Журналы за 2006 – 2007 гг. нужно заказывать в хранилища в читальный зал. Желаем успехов!
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: п'ятниця жовтня 01, 2010 8:13 am    Тема : Re: Економіка. Фінанси

Запитання:
Добрый вечер! не могли бы вы мне подсказать литературу для реферата на тему "развитие научно-технической деятельности в Украине".предмет называется экономика непроизводственной сферы. мне нужно 5 источников , желательно 2008-2010года!заранее спасибо


Відповідь:
Добрый день! Предлагаем посмотреть такие источники: 1.Жихор О.Б. Соціально-економічний вибір розвитку науки і науково-технічної діяльності в регіонах України / О.Б.Жихор. – Львів: Ліга-Прес, 2008. – 247 с. – Бібліогр.: с.233-247 (207 назв); 2.Наукова та інноваційна діяльність в Україні: статистичний збірник / Держ. комітет статистики України. – К.: Інформаційно-видавничий центр Держкомстату України, 2008. – 361 с. – Бібліогр.: с.361 (10 назв); 3.Булкин И.А. Некоторые особенности структурной динамики межсекторальных ресурсных потоков в научной системе Украины: [Про аналіз динаміки фінансування науково-технічної діяльності в аспекті головних джерел коштів та виконвців за весь період незалежності України] // Наука та наукознавство. - 2009. - № 1. - С.90-116; 4.Глушко О.О. Методи управління результативністю науково-технологічної діяльності корпоративного сектору економіки України: [Запропоновано варіанти формування та розвитку системи досліджень і розроблень, а також дерево цілей управління результативністю НДДКР на державному та корпоративних рівнях. Розроблено систему моніторингу управління дослідженнями та розробленнями] // Проблеми науки. - 2008. - № 8. - С.9-17.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: понеділок жовтня 04, 2010 11:52 am    Тема : Re: Економіка. Фінанси

Запитання:
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста литературу и статьи в журналах, которые наиболее полно помогли бы раскрыть тему реферата: Нотариальная деятельность в Украине. Предмет: экономика непроизводственной сферы. (источники 2006-2010 г.г.). Спасибо!


Відповідь:
Добрый день! Предлагаем Вам посмотреть такие издания: 1.Нотаріат в Україні. Нормативна база: збірник / Україна. Закони; упоряд. О.М.Реїна. – 5-те вид., змін. і доп. – К.: КНТ, 2008. – 559 с.; 2.Сміян Л.С. Нотаріат в Україні: навч. посібник для вузів / Л.С.Сміян, Ю.В.Нікітін, П.Г.Хоменко. – 3-те вид., доп. і перероб. – К.: КНТ, 2009. – 630 с. – Бібліогр.: с.371-374 (51 назв); 3.Нотаріат в Україні: навч. посібник / О.В.Філонов, В.М.Субботін, Б.В.Бабін, С.М.Пашков. – К.: Знання, 2008. – 494 с.; 4.Нотаріат в Україні: підручник / В.В.Комаров, В.В.Баранкова, Л.В.Малюга, Н.В.Федорченко. – К.: Юрінком інтер, 2006. – 319 с. – Бібліогр.: с.311-312 (24 назв.). Еще больше литературы можно найти в электронном каталоге в рубрике нотариат. Что касается статей, рекомендуем посмотреть журналы «Економіка. Фінанси. Право» и «Юридический вестник», которые находятся в фонде ч/з№9 (ком.7-47) за последние три года. Журналы за 2006 – 2007 гг. нужно заказывать в хранилища на читальный зал. Желаем успехов!
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: понеділок жовтня 04, 2010 12:06 pm    Тема : Re: Економіка. Фінанси

Запитання:
Добрый день! Подскажите пожалуйста 5 журналов для курсовой работы по "основам менеджмента" 2008-2010г
тема моей курсовой "Значение и содержание стратегического менеджмента". заранее спасибо


Відповідь:
Добрый день! Литературу по стратегическому менеджменту Вы найдете в разделе У291.213 Стратегическое управление (ящ. №873) традиционного систематического каталога. Предлагаем также посмотреть издания: 1.Вісник Харк. нац. ун-ту імені В.Н.Каразіна. - 2008. - №802: Економічна серія; 2.Економіка України; 3.Регіональна економіка; 4.Актуальні проблеми економіки. Эти издания за последние три года находятся в фонде ч/з №9 (ком. 7-47).
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: понеділок квітня 18, 2011 10:33 am    Тема : Re: Економіка. Фінанси

Запитання:
Добрый день, подскажите, литературу и статьи в журналах, которые наиболее полно помогли бы раскрыть тему:" Постиндустриальное реформирование национальных экономик: глобальные закономерности и региональные особенности"! СПАСИБО!Відповідь
Добрый день! Посмотрите, пожалуйста, следующие работы: 1) Гражевська Н. І. Економічні системи епохи глобальних змін / Н. І. Гражевська. – К. : Знання, 2008. – 431 с.; 2) Белорус О. Г. Экономическая система глобализма / О. Г. Белорус. – К. : КНЕУ, 2003. – 266 с.; 3) Геєць В. Характер перехідних процесів до економіки знань / В. Геєць // Економіка України. – 2004. – № 4. – С. 4-14.; 4) Глазьев С. Ю. Национальная политика экономического развития в условиях глобальных экономических сдвигов / С. Ю. Глазьев // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. – Дніпропетровськ, 2008. – №1. – 460 с.; 5) Гончаренко О. Постіндустріальний розвиток національної економіки / О. Гончаренко // Економічний аналіз. – 2010. – Вип. 5. – С. 68-70.; 6) Гражевська Н. І. Траєкторії економічних трансформацій в умовах глобалізації / Н. І. Гражевська // Банківська справа. – 2006. – № 4. – С. 29-35.; 7) Степаненко С. В. Инвестиционные ресурсы и их использование в трансформационной экономике: автореф. дис. ... канд. экон. наук : спец. 08.01.01 / С. В. Степаненко. – Х., 2001. – 17 с.; 8) Степаненко С. В. Нова економіка в постіндустріальному суспільстві: до питання про співвідношення понять / С.В. Степаненко // Академічний огляд: економіка та підприємництво. – 2005. – № 2. – С. 22-26. 9) Степаненко С. В. Трансформація відносин власності у постіндустріальній економіці : автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.01 / С. В. Степаненко. – Дніпропетровськ, 2008. – 19 с.; 10) Чухно А. А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України / А. А. Чухно. – К. : ЛОГОС, 2003. – 617 с.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: четвер жовтня 13, 2011 11:15 am    Тема : Re: Економіка. Фінанси

Запитання:
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, литературу для раскрытия темы: Информатизация мирохозяйственного развития и феномен новой экономики! Спасибо!


Відповідь:
Добрый день! Вот что мы хотим Вам предложить: 1.Береза А.М. Інформаційні системи: технології в економіці: навч.-метод. посібник для самост. вивч. дісц. / А.М.Береза. - К.: КНЕУ, 2002. - 79 с.; 2.Брежнєва-Єрмоленко О.В. Інтелектуальна складова в структурі елементів нової економіки / О.В.Брежнєва-Єрмоленко //Актуальні проблеми економіки. - 2010. - №3. - С.4-12; 3.Гончарова Н.П. Реконверсійна парадигма ресурсозабезпечення "нової економіки" /Н.П.Гончарова //Актуальні проблеми економіки. - 2010. - №8. - С.50-56; 4.Захарченко В. Новая экономика для новой Украины: [Сетевая укр. экономика и современное общество] /В.Захарченко //Економіст. - 2009. - №2. - С.16-22; 5.Информационные технологии: путеводитель по новой экономике /И.Пичугин, П.Шура, М.Семенова. - М.: Альпина Паблишер, 2002. - 320 с.; 6.Карминский А.М. Информатизация бизнеса / А.М.Карминский, П.В.Нестеров. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 416с; 7.Меленцова О.А. Изменение мирохозяйственных отношений как доминанта реформирования внешнеэкономических институтов / О.А.Меленцова //Вісник Харк. нац. ун-ту імені В.Н.Каразіна. - 2011. - №935: Економічна серія. - С.49-53; 8.Разроев Э. Информационный бизнес: управление, технологии, маркетинг/ Э.Разроев. - СПб.: Профессия, 2003. - 352 с.; 9.Рассел А. Информационная революция: путь к корпоративному разуму: пер. с англ. / А.Рассел, Д.Дэвис, Г.Миллер, В.Храбров; пер. М.Суханова. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. - 260 с.; 10.Сазонець О.М. Інформатизація світогосподарського розвитку в умовах глобалізації: автореф. дис....д-ра екон наук: 08.00.02 / О.М.Сазонець. - Донецьк, 2008. - 39 с. 11.Ульянов В. Оцінка фондової складової кризи "нової економіки" на початку XXI століття /В.Ульянов //Економіка України. - 2010. - №3. - С.64-72; 12.Экономическая информатика / В.П.Косарев, Л.В.Еремин, О.В.Машникова, Е.Шуремов. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 592 с.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: понеділок жовтня 24, 2011 10:39 am    Тема : Re: Економіка. Фінанси

Запитання:
Подскажите, пожалуйста, литературу и статьи в журналах, которые наиболее полно помогли бы раскрыть тему курсовой по макроэкономике: "Государственный долг,его сущность и причины образования"


Відповідь:
Добрый день! Предлагаем посмотреть следующие публикации: 1.Богдан Т.П. Управління державним боргом і макрофінансові ризики в економіці України: [здійснено прогнозні розрахунки боргової динаміки і зроблено висновок про необхідність значного скорочення дефіциту бюджету для утримання боргової стійкості в середньостроковому періоді. Акцентовано увагу на проблемах, пов’язаних із припливом іноземного капіталу до економіки України, та засобах макроекономічної політики, спрямованих на нівелювання деструктивних наслідків переливів іноземного капіталу] /Т.П. Богдан. // Фінанси України. - 2011. - № 1. - С.13-22; 2. Вахненко Т.П. Особливості формування державного боргу та управління його складовими в період фінансової кризи: [Виявлено міжнародні тенденції та фактори накопичення державного боргу під час світової фінансової кризи. Запропоновано підходи до управліня умовними зобов’язаннями уряду як основним чинником розростання державного боргу в кризових умовах. Йдеться про заходи регулювання та питаннях розробки ефективної боргової стратегії як ключових елементів системи антикризового управління в Україні] // Фінанси України. - 2009. - № 6. - С.14-28; 3.Евстигнеева Л. Несводимость и макроэкономика / Л.Евстигнеева, Р.Евстигнеев // Вопросы экономики. – 2007. - №3. – 95-107; 4. Кириченко О.А. Сучасні теорії управління зовнішньою заборгованістю: [Досліджено класифікацію зовнішнього боргу України, його структуру за валютою позики, строками її надання в розрізі організаційно-правової форми позичальників і кредиторів] /О.А. Кириченко, В.Д. Кудрицький. // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 7. - С.15-27; 5.Красс М. Модель управления динамикой государственного долга / М.Красс, С.Цвирко // Мировая экономика и международные отношения. – 2002. - № 4. – С.48-55; 6. Мних А.М. Механізм оцінки боргового тягаря в Україні як спосіб підвищення ефективності державних запозичень: [перевищення певного гранично допустимого обсягу державного боргу може спричинити проблеми щодо спроможності країни виконувати свої платіжні зобов'язання. Ефективність державних запозичень тісно повязана зі спроможністю держави виконувати свої платіжні зобов’язання. Чіткий механізм оцінки боргового тягаря допоможе уникнути дефолту] /А.М. Мних. // Економіка. Фінанси. Право. - 2010. - № 4. - С.14-17; 7.Паливода К. Зовнішні валютні запозичення - інвестиційне джерело чи перешкода на шляху інвестиційного процесу?: [Про зовнішній борг України, його обсяги, майбутні виплати з погашення і обслуговуваня та ступені небезпеки для макроекономічної стабільності держави] /Костянтин Паливода. // Банківська справа. - 2009. - № 6. - С.31-39; 8.Печенюк Н.М. Економічна безпека України в контексті управління зовнішнім боргом держави / Н.М.Печенюк //Актуальні проблеми економіки. – 2011. - №8. – С.132-141; 9.Соснин А. Тяжесть бремени государственного долга / А.Соснин // Мировая экономика и международные отношения. – 2002. - №1. – С.31-33; 10. Федосов В.М. Управління державним боргом у контексті ризик-менеджменту: [Розглянуто теоретичні засади сутності і природи державного боргу, особливості його формування та специфіку управління ним. Досліджено сутність, форми й методи боргового ризик-менеджменту, показано його новітні світові технології. Запропоновано деякі напрями вдосконалення в Україні управління державним боргом із урахуванням сучасних технологій боргового ризик-менеджменту] // Фінанси України. - 2008. - № 3. - С.3-33; 11. Царук О. Статистичний аналіз державного боргу України та оцінка його впливу на економіку: [Про державний борг як одну із складових державних фінансів країни з ринковою економікою. Про механізм державного боргу та управління ним] // Банківська справа. - 2007. - № 6. - С.52-59; 13.Ярошенко Ф.О. Бюджетні дефіцити як інструмент посткризового відновлення світової економіки: [проаналізовано наслідки фінансово-економічної кризи та посткризове відновлення світової економіки. Окреслено тенденції розвитку й напрями зміни архітектури сучасного світового ринку. Розглянуто основні виклики забезпеченню стабілізації національної економіки та надано пропозиції щодо їх подолання] /Ф.О. Ярошенко. // Фінанси України. - 2011. - № 1. - С.3-12. Посмотрите также рубрику *государственный долг*в электронном каталоге, который находится на сайте нашей библиотеки. Издания, которые Вас заинтересуют можно заказать на абонемент научной литературы или в читальный зал.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: п'ятниця жовтня 28, 2011 9:52 am    Тема : Re: Економіка. Фінанси

Запитання:
Подскажите, пожалуйста, литературу и статьи в журналах, которые наиболее полно помогли бы раскрыть тему курсовой по макроэкономике:"Кредитно-денежная политика государства и особенности ее осуществления в Украине"


Відповідь:
Добрый день! Предлагаем Вам следующие статьи: 1.Бойко Д.І. Використання норм обов'язкових резервів у грошово-кредитній політиці України: [досліджено особливості застосування норм обов'язкових резервів для комерційних банків України як одного з основних інструментів грошово-кредитної політики] /Д.І. Бойко, О.О. Коковіхіна. // Екон. часопис - XXI. - 2011. - № 3/4. - С.45-47; 2.Бурлачков В. Особливості сучасних економічних процесів і грошово-кредитна політика: [обов'язкова умова проведення ефективної грошово-кредитної політики - урахування особливостей і напрямів еволюції сучасних економічних процесів] /В. Бурлачков. // Економіка України. - 2010. - № 4. - С.16-21; 3.Гаєць В.М. Посткризові перспективи та проблеми розвитку економік України й Росії: (макроекономічний спектр): [проведено посткризовий аналіз ключових проблем розвитку економіки України й Росії як у середньо-, так і в довгостроковій перспективах, у плані бюджетної та грошово-кредитної політики. Окремо розглянуто суперечності розвитку економіки в довгостроковій перспективі та виклики, пов’язані з формуванням інформаційного суспільства й економіки знань] /В.М. Гаєць. // Фінанси України. - 2011. - №2. – С.11-23; № 3. - С.3-18; 4.Горник В.Г. Грошово-кредитна політика як чинник впливу на конкурентоспроможність національної економіки: [обгрунтовано основні засади грошово-кредитної політики. Оцінено можливі зміни у зовнішній та внутрішній політиці, в зовнішньоекономічній ситуації, що можуть мати відчутний вплив на грошово-кредитну сферу] /В.Г. Горник. // Економіка та держава. - 2011. - № 4. - С.93-96; 5.Жулінська К.М. Сутнісно-структурне визначення грошово-кредитного механізму: [досліджено погляди науковців на сутність грошово-кредитного механізму. Застосовано системний підхід до аналізу даного поняття та досліджено його структуру] /К.М. Жулінська. // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 6. - С.215-220; 6.Коваленко Л.О. Модель гармонізації бюджетної і грошово-кредитної політик, орієнтована на розвиток: [про необхідність гармонізації грошово-кредитної та бюджетної політики для подолання негативних наслідків фінансово-економічної кризи та підвищення рівня фінансової безпеки країни в цілому. Обгрунтовано механізм реалізації й узгодження бюджетної та грошово-кредитної політик] /Л.О. Коваленко, О.В. Абакуменко. // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 7. - С.241-251; 7.Кодацький В.П. Грошово-кредитні системи країн Європейського Союзу: [Вивчення досвіду функціонування грошово-кредитних систем ЄС, а також можливостей його використання на Україні з метою прискорення соціально-економічного розвитку держави, значного підвищення рівня життя українського народу] /В.П. Кодацький. // Економіка. Фінанси. Право. - 2009. - № 9. - С.11-14; 8.Міщенко С.В. Проблеми оцінки впливу стабільності функціонування грошово-кредитної сфери на економічну безпеку країни: [досліджено основні напрями, критерії формування системи індикаторів безпечного функціонування грошового ринку. Обгрунтовано пропозиції щодо створення такої системи та розвитку сфери грошово-кредитних відносин] /С.В. Міщенко. // Фінанси України. - 2010. - № 7. - С.35-49; 9.Рябініна Л.М. Чи є в Україні грошово-кредитна політика?: [досліджується проблема формування та реалізації в Україні грошово-кредитної політики як стратегічного плану розвитку грошово-кредитних відносин на довгострокову перспективу. Розкрито суттєві відмінності та взаємозв'язок грошово-кредитного регулювання і грошово-кредитної політики] /Л.М. Рябініна. // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 11. - С.205-213; 10.Сомик А.В. Умови середовища реалізації грошово-кредитної політики в Україні: [Проаналізовано сучасне середовище реалізації монетарної політики Національного банку України, узагальнено чинники, що його формують, та визначено особливості їх впливу на ефективність грошово-кредитної політики й антикризових заходів НБУ. Запропоновано напрями вдосконалення середовища реалізації монетарної політики в умовах фінансово-економічної кризи] // Фінанси України. - 2009. - № 6. - С.39-52; 11.Філатова О.В. Теоретичні та прикладні аспекти державного управління грошово-кредитною політикою: [Визначено та розкрито сутність державного управління грошово-кредитною політикою. Побудовано структуру системи державного управління грошово-кредитною політикою і визначено її основні композиційні елементи] /О.В. Філатова. // Економіка та держава. - 2009. - № 7. - С.63-68.
Что касается книг, предлагаем осуществить самостоятельный поиск литературы в электронном каталоге по рубрике "кредитно-денежная политика" или в традиционном систематическом каталоге в разделе У262-18 Кредитно-денежная политика (ящ.№867)
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: вівторок листопада 08, 2011 1:49 pm    Тема : Re: Економіка. Фінанси

Запитання:
Підкажіть,будь ласка, у яких джерелах можна знайти матеріали для курсової з теми "система міжнародного поділу праці"


Відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо статті: 1.Даміров Я. ТНК як фактор включення національних господарств до світової економіки: [Вирішальним фактором ефективності ТНК виступає міжнародне виробництво товарів і послуг, яке являє собою випуск продукції на основі інтернаціоналізації ресурсів виробництва і міжнародного поділу праці] /Я.Даміров // Економіка України. - 2007. - № 5. - С.67-74; 2.Николаев М.А. Внутриотраслевые факторы развития международного разделения труда /М.А.Николаев // Вестн. Моск. ун-та. Сер.5. География. – 2009. – №5. – С.12-21; 3.Пасічна О.Ю. Структурний підхід до формування зовнішньо-економічної стратегії держави в умовах глобалізації: [Визначено та охарактеризовано особливості основних структурних елементів зовнішньоекономічної стратегії держави в умовах глобалізації світогосподарського розвитку] /О.Ю. Пасічна. // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 3. - С.17-27; 4.Ткаченко М. Глобальные вызовы для мирового рынка труда /М.Ткаченко //Мировая экономика и международные отношения. – 2011. – №10. – С.51-58; 5.Шишков Ю. Мир в начале тысячелетия. Международное разделение производственного процесса меняет облик мировой экономики /Ю.Шишков // Мировая экономика и международные отношения. – 2004. – №10. – С.15-25; 6.Шишков Ю. Эволюция теорий международного разделения труда /Ю.Шишков // Мировая экономика и международные отношения. – 2009. – №2. – С.13-18; 7. Фліссак А. Зовнішньоекономічні представництва країни за кордоном: міжнародний досвід та українські перспективи реформування: [Інтеграція економіки України в систему міжнародного поділу праці передбачає збільшення присутності українських підприємств на світовому ринку] /А.Фліссак // Економічний часопис - XXI. - 2005. - № 11-12. - С.8-12.
Пошук книг Ви можете здійснити самостійно, скориставшись електронним каталогом, який знаходиться на сайті нашої бібліотеки. У полі "рубрика" введіть международное разделение труда.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: п'ятниця листопада 11, 2011 8:18 am    Тема : Re: Економіка. Фінанси

Запитання:
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, литературу, которая наиболее полно помогла бы раскрыть тему курсовой работы "Бюджетный дефицит, его последствия и способы покрытия" по курсу "Макроэкономика". Большое спасибо!


Відповідь:
Добрый день! Вот что мы хотим Вам предложить: 1.Гладченко Л.П. Оптимізація бюджетного дефіциту: західна теорія і практика: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.04.01 : / Л.П.Гладченко. - К. : Б.в., 2004 . – 20 с.; 2.Кодацький В.П. Зниження бюджетного дефіциту в умовах ринку: [Бюджетний дефіцит можна змінити за рахунок зміни напрямів інвестування державних ресурсів в галузі народного господарства з метою підвищення їх фінансової віддачі] // Економіка. Фінанси. Право. – 2005. – № 6. – С.16–18; 3.Кудряшов В.П. Фінансування бюджету та економічне зростання: [Розглянуто фінансовий стан фінансування бюджетного дефіциту в Україні. Визначено підходи до формування обсягів та структури дефіциту державного бюджету, проблеми забезпечення економічного зростання] // Фінанси України. – 2007. – № 9. – С.98-111; 4. Макаренко Є.В. Бюджетний дефіцит в умовах світової фінансової кризи: [розглянуто теоретичні основи виникнення та покриття бюджетного дефіциту держави. Проаналізовано рівень і методи покриття бюджетного дефіциту урядами різних країн світу та України в період світової фінансової кризи. Розглянуто шляхи реалізації ефективної бюджетної політики у різних країнах світу] /Є.В. Макаренко. // Економіка та держава. – 2010. – № 10. – С.72–74; 5.Машко А. I. Дефіцит державного бюджету: причини, наслідки та управління: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 : / А.І.Машко. - Тернопiль : Б.в., 2010 . – 20 с.; 6.Печенюк Н.М. Проблема управління зовнішнім державним боргом України та шляхи її вирішення: [проаналізовано динаміку та структуру зовнішнього державного боргу України за останні роки. Визначено проблеми управління зовнішньою державною заборгованістю та основні шляхи її вирішення] /Н.М. Печенюк. // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 7. – С.274–282; 7.Полозенко Д.В. Бюджетний дефіцит України в державному бюджеті Росії в середині ХІХ - на початку ХХ століття: [досліджено природу і причини бюджетного дефіциту імперіалістичної Росії. Проаналізовано стан державного бюджету України в середині ХІХ - на початку ХХ століття із сучасної точки зору. Визначено відмінності у структурі дохідної й видаткової частин бюджетів України та Росії] /Д.В. Полозенко, Г.О. П’ятаченко, М.Д. Пасічний. // Фінанси України. - 2010. – № 11. – С.111–120; 8.Сухань В.А. Взаимосвязь между дефицитом бюджета и инфляциец в Украине /В.А.Сухань //Вісник Харк. нац. ун-ту імені В.Н.Каразіна. – 2008. – №802: Економічна серія. – С.50-54; 9.Сова О.Ю. Сутність та види дефіциту державного бюджету: [Розглянуто основні види бюджетного дефіциту. Досліджено вплив дефіциту державного бюджету на ефективність економіки, запропоновано шляхи подалання його різних видів] // Фінанси України. – 2005. – № 9. –С.20–24; 10.Сова О. Ю. Фінансовий механізм управління дефіцитом державного бюджету України: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.08 : / О.Ю.Сова. – К. : Б.в., 2011 . – 20 с.; 11.Ярошенко Ф.О. Бюджетні дефіцити як інструмент посткризового відновлення світової економіки: [проаналізовано наслідки фінансово-економічної кризи та посткризове відновлення світової економіки. Окреслено тенденції розвитку й напрями зміни архітектури сучасного світового ринку. Розглянуто основні виклики забезпеченню стабілізації національної економіки та надано пропозиції щодо їх подолання] /Ф.О. Ярошенко. // Фінанси України. – 2011. – № 1. – С.3–12.
Вверх
   Віртуальний Бібліограф :: Архів
Сторінка 2 з 5