Правила користування довідково-бібліографічною службою "Віртуальний Бібліограф"
Освіта

 
   Віртуальний Бібліограф :: Архів
попередня тема :: наступна тема  
Відповідає Запитання - Довідка
oxana

ЗапитанняНаписане: четвер березня 02, 2017 8:30 am    Тема : Re: Освіта

Запитання:
доброго дня! Представте, будь ласка, по можливості, інформацію стосовно житлового забезпечення студентства Харківського, Київського і Одеського університетів періоду 1880-1914 рр. Дякую.


Відповідь:
Доброго дня! Радимо скористатися такою літературою: 1.Гребцова И. С. Новороссийский университет в развитии благотворительности в Одессе (вторая половина XIX - начало XX ст.). Благотворительность и меценатство в Новороссийском университете : библиографический указатель / И. С. Гребцова ; сост.: В. В. Самодурова ; библиогр. ред. М. А. Подрезова . – Одесса : АстроПринт, 2009 . – 503 с.; 2. Иванов А. Е. Высшая школа России в конце XIX – начале XX века / А. Е. Иванов. – Москва, 1991. – 392 с.; 3. Иванов А. Е. Студенчество России конца XIX – начала XX века: социально-историческая судьба / А. Е. Иванов. – Москва: РОССПЭН, 1999. – 414 с.; 4.Первая Харьковская студенческая перепись : статистико-экономический семинар (1912; Харьков) / Харьковский Императорский университет . – Харьков : Типография М.Ф. Зильберберг и С-вья, 1912 . – 115 с.; 5.Посохов І. С. Студентство університетів Російської імперії XIX - початку XX ст. : становлення та еволюція субкультури / І. С.Посохов . – Харків : Раритєти України, 2013 . – 275 с. : іл. – (Структури повсякденності) . – Бібліогр.: с. 223-250 (486 назв); 6.Спекторский Е. В. Столетие Киевского университета св. Владимира / Е. В. Спекторский . – Репринт. воспроизв. изд.: Столетие Киевского университета св. Владимира, Белград, изд. Комитета киевских профессоров в Любляне, 1935 г . – Київ : ИПЦ "Киевский университет", 2007 . – 104 с.; 7. Чигирик І. І. Регулювання академічного статусу студентства Університету Св.Володимира 1834 - 1919 рр. : автореф. дис ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Інна Іванівна Чигирик . – Київ, 2013 . – 17 с.; 8.Эймонтова Р. Г. Русские университеты на грани двух эпох : От России крепостной к России капиталистической / Р.Г.Эймонтова; отв. ред. С.С.Дмитриев. – Москва: Наука, 1985. – 351 с.
Також зверниться до розділів традиційного систематичного каталогу за індексами: Ч448.4(4УКР)708 Киевский университет (шухл.№1131); Ч448.4(4УКР)708 Одесский университет (шухл.№1131); Ч448.4(4УКР)708 Харьковский университет (шухл.№1132).
Доповнення: 1.Инструкция строительной комиссии для возведения здания студенческого общежития при имп. Харьковском университете. – X.: Тип. Зильберберга, 1900. – 25 с.; 2.Устройство общежития для студентов Харьковского университета // ЮК. – 1900. – 29 июля (№ 6736). – С. З.; 3.Дом студенческого общежития // ЮК. – 1900. – 19 сент. № 6787). – С. 3; 4.Общежитие для студентов // ЮК. – 1901. – 21 сент. (№ 7144). – С. 3; 5.Студенческое общежитие // ЮК. – 1903. – 5 авг. (№ 7811). – С. 4; 6. [Предстоящее открытие общежития для студентов Харьковского университета] // ЮК. – 1903. – 31 окт. (№ 7896). – С. 4; 7.Студенческое общежитие при Харьковском университете: (По поводу предстоящего открытия) // ЮК. – 1903. – 14 нояб. (№ 7910). – C. 1; 8.[Открытие здания общежития для студентов Харьковского университета: Речь ректора И. О. Куплеваского] // ЮК. – 1903. – 24 нояб. (№ 7920). – С. 4.
Сокращение ЮК - Южный край (газета)
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: середа лютого 15, 2012 2:08 pm    Тема : Re: Освіта

Запитання:
Здравствуйте! Необходима помощь с поиском литературы для курсовой работы: "Государственное управление в сфере образования"


Відповідь:
Добрый день! Материал о государственном управлении в сфере образования смотрите в следующих источниках: 1.Андрущенко В. Державно-громадський характер управління освітою: [нова модель системи управління освітою] /В. Андрущенко. // Вища освіта України. – 2011. – № 3. – С.5-8; 2.Асаул А.Н. Управление высшим учебным заведением в условиях инновационной экономики: научное и учебно-методическое справочное пособие /А.Н.Асаул, Б.М.Капаров. – СПб.: Гуманистика, 2007. – 277 с. – Библиогр.: с.253-262 (201 назв.); 3.Крижко В.В. Антологія аксіологічної парадигми управління освітою: навч. посібник /В.В.Крижко. – К.: Освіта України, 2005. – 434 с. – Бібліогр.: с.403-431 (421 назв.); 4.Куклін О.В. Економічні аспекти вищої освіти /О.В.Куклін. – К.: Знання України, 2008. – 331 с. – Бібліогр.: с.298-331 (433 назв.); 5.Лебідь Є. Державно-громадський тип управління освітою : європейський досвід та українські реалії /Є. Лебідь // Наука і суспільство. – 2009. – № 11/12. – С. 9-13; 6.Лунячек В.Е. Державне управління освітою: підручник для вузів /В.Е.Лунячек. – Х.: Гімназія, 2010. – 286 с.; 7.Пархоменко Є. Державне регулювання /Є. Пархоменко // Освіта і управління. – 2011. – Т. 14, (№ 2-3). – С. 55-58; 8.Тимошенков И.В. Система образования в зеркале экономической науки /И.В.Тимошенков. – Х.: Изд-во НУА, 2005. – 295 с. – Библиогр.: с.262-295; 9.Швець Д. Управління вищою освітою та напрямки реформування освітньої системи в Україні: [розглянуто характеристики засадничих моделей державного та недержавного управління вищою освітою в умовах розширення сфери впливу Болонської системи] /Д. Швець. // Соціальна психологія. – 2011. – № 4. – С.123-132; 10.Яременко Л. Фінансування як функція управління вищою освітою: [розглянуто теоретичні та методичні засади фінансування вищої освіти в Україні. Визначено функції управління вищою освітою. Охарактеризовано систему державного управління вищою освітою в Україні] /Л. Яременко. // Рідна школа. – 2010. – № 12. – С.33-35. Еще больше литературы Вы найдете в разделах традиционного систематического каталога под индексами У497.4 Экономика образования (ящ.№901) и Ч430 Организация образования (ящ.№1015).
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: середа березня 23, 2011 8:51 am    Тема : Re: Освіта

Запитання:
Подскажите пожалуйста литературу по теме "Музей изящных искусств и древностей Новороссийского университета"?


Відповідь:
Добрый день! Маркевич А.И. Теория и история изящных искусств // А.И.Маркевич. Двадцатипятилетие императорского Новороссийского университета. - Одесса, 1890. - С.302-305; 2.Маркевич А.И. Музей изящных искусств / А.И.Маркевич. Двадцатипятилетие императорского Новороссийского университета. - Одесса, 1890. - С.611-613; 3.Радзіховська О.О. Кондаков Никодим Павлович / О.О.Радзіховська //Професори Одеського (Новоросійського) університету:Біографічний словник. Т.3: К-П. - 2-е вид., доп. / Відп. ред. В.А.Сминтина. - Одеса: Астропринт, 2005. - С.97-101. - Список літ. наприкінці статті; 4.Березін С.Є. Струве Федір Аристович / С.Є.Березін, Т.О.Ізбаш //Професори Одеського (Новоросійського) університету:Біографічний словник. Т.4: Р-Я. - 2-е вид., доп. / Відп. ред. В.А.Сминтина. - Одеса: Астропринт, 2005. - С.185-187. - Список літ. наприкінці статті.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: понеділок лютого 01, 2010 2:22 pm    Тема : Re: Освіта

Запитання:
Добрий день! Підкажіть, будь ласка, літературу за темою "Система освіти в Германії". Буду дуже вдячна!


Відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо таку літературу: 1)Андрощук Г. Система освіти у ФРН /Г.Андрощук, А.Андрощук //Рідна школа. - 2000. - №12. - С.71-76; 2)Школи Німеччини //Відродження. - 2000. - №1. - С.17-18; 3)Мельниченко Б.Ф. Актуальні проблеми сучасної шкільної освіти у ФРН /Б.Ф.Мельниченко //Педагогіка і психологія. - 1998. - №4. - С.128-132; 4)Писарева Л.И. Управление школьным образованием в ФРГ /Л.И.Писарева //Педагогика. - 2000. - №6. - С.87-94; 5)Ворожейкина О.Л. Образование в Федеративной Республике Германия /О.Л.Ворожейкина //Соціально- політичний журнал. - 1998. - №4. - С.172-180; 6)Домрина Н. Германия - страна университетов /Н.Домрина //Наука и жизнь - 1996. - №4. - С.90-99; 7)Майбуров И. Высшее образование в развитых странах /И.Майбуров //Высшее образование в России. - 2003. - №2. - С.132-144; 8)Бергхорн Г. Высшее образование в Германии: структура и система финансирования /Г.Бергхорн //Вестник Моск. ун-та. Сер.6:Экономика. - 1995. - №6. - С.47-55; 9)Яркина Т.Ф. Концепция целостной школы в современной немецкой педагогике/Т.Ф.Яркина //Педагогика. - 1992. - №7-8. - С.110-116.
Також радимо звернутися до розділів традиційного систематичного каталогу Ч33(4ГЕР)История образования и педагогической мысли Германии (шухлядка №1014) та Ч448(4ГЕР)Высшая школа Германии (шухлядка №1050).
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: понеділок грудня 07, 2009 9:39 am    Тема : Re: Освіта

Запитання:
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, где можно взять требования ВАКа по оформлению статей. Заранее спасибо!


Відповідь:
Добрый день! Требования ВАКа по оформлению статей Вы найдете в Бюлетені ВАКУ. - 2009. - № 5. - С. 26-30. Это издание находится в ч/з № 9 (ком. 7-47).
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: понеділок липня 07, 2008 3:50 pm    Тема : Re: Освіта

Запитання:
У "Бюлетені ВАК України" (2008, № 3) опубліковані "Зміни, що вносяться до переліків та форм документів,які використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників".

ЧТО ЭТО ЗА ИЗМЕНЕНИЯ?

Відповідь:
Зверниться, будь ласка, до відповідного видання, що знаходиться у ч/з № 9, та дізнайтеся про пункти, що змінилися.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: п'ятниця березня 28, 2008 10:13 am    Тема : Re: Освіта

Запитання:
Мені потрібна інформація про заснування та історію школи № 72 м. Харкова
Відповідь:
Доброго Вам дня! Щодо заснування та історії ЗОШ № 72, можемо надати тільки список газетних публікацій про цю школу, складений на основі краєзнавчого каталогу „Харківщина” ХДНБ ім. В. Г. Короленка. У довідкових виданнях, що містяться у відділі україніки ХДНБ, вперше відомості про неї з’являються в „Справочнике Харьковской городской телефонной сети” за 1965 рік (адреса: вул. Зіньківська, 2). Крім знайомства з нижченаведеними публікаціями, пошук історичних відомостей про заклад, мабуть, передбачає також роботу з архівними матеріалами, розшуки ветеранів та випускників і таке ін. Бажаємо успіхів! 1) Дмитревич Б. Ми за все в одвіті / Б. Дмитревич // Ленін. зміна. – 1963. – 29 листоп.; 2) Дмитриєвич Б. Гурток юних журналістів / Б. Дмитриєвич // Будівник комунізму. – Зміїв, 1965. – 31 серп.; 3) Марченко О. Добром нагріті серця: [У СШ № 72 зберігаються док. про учасників війни – колиш. учнів цієї школи] / О. Марченко // Вечір. Харків. – 1974. – 21 січ.; 4) Чайка Л. Урок патріотизму й громадянськості. СШ № 72 / Л. Чайка // Вечір. Харків. – 1975. – 6 груд.; 5) Нагорний Д. Проба на самостійність / Д. Нагорний // Ленін. зміна. – 1980. – 19 квіт.; 6) Сухіна Л. Про героїв двох народів: [Шк. музей СШ № 72] / Л. Сухіна // Ленін. зміна. – 1981. – 1 трав.; 7) Іменинник М. Тій дружбі не буде меж: [Вечір рад.-чехослов. дружби у СШ № 72] / М. Іменинник // Ленін. зміна. – 1988. – 9 черв. Також зверніться, будь ласка, до школи № 72: Адреса: 61099, м. Харків, Московський просп., 246 Тел.: (0572) 94-36-38
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: п'ятниця лютого 01, 2008 1:44 pm    Тема : Re: Освіта

Запитання:
Допоможить, будь ласка, знайти літературу за темою:"Електронна документация уніиерситету в умовах інформаційно-мереживого простору:формування і розвиток"

Відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела: 1)Про Національну програму інформатизації: Закон України прийнятий 4 лют. 1998 р. № 74/98 ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 27-28. – С.482-493; 2)Про внесення змін до Закону України «Про Національну програму інформатизації»: Закон України прийнятий 13 верес. 2001 р. № 2684-ІІІ // Уряд. кур’єр. – 2001. – 17 жовт. (№189). – Орієнтир. – № 41. – С.3-4;.3)Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України прийнятий 22 трав. 2003 р. № 851- // Уряд. кур’єр. – 2003. – 2 лип. (№119). – Орієнтир. – № 24. – С.1-3; 4)Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навч. посіб./С.П. Кулицький – К.: МАУП, 2002. – 224 с.; 5)Шведова-Водка Г.М. Документознавство: Навч. посіб./Г.М.Шведова-Водка – К.: Знання, 2007. - 398 с.; 6)Морозова Т.Освітні стандарти в контексті Болонських реформ і можливостей інформатизації /Морозова Т.// Вища школа. – 2005. - № 5. – С.26-34; 7) Палеха Ю. Інструкція з діловодства в навчальному закладі: практика складання /Ю.Палеха //Секретар-референт. – 2006. - № 9. – С.16-20; 8)http://www.chnu.cv.ua/materials/normdocs/reglament_chnu.doc – регламент університету, у тому числі про порядок організації діловодства.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: понеділок листопада 12, 2007 11:50 am    Тема : Re: Освіта

Запитання:
где можно найти книгу университетское образование


Відповідь:
К сожалению, Вы не указали автора и полное название книги, поэтому даем отсылки к каталогам. Нужное издание смотрите в электронном каталоге в рубрике *университетское образование*, в карточном систематическом каталоге под индексом Ч448.470.8 Университеты. Университетское образование(ящ. N 1047 ).
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: понеділок жовтня 15, 2007 10:16 am    Тема : Re: Освіта

Запитання:
Біографії Кульчицького В.С. і Тищика Б.Й., викладачів ЛНУ ім. І.Франка


Відповідь:
Біографію Кульчицького В.С. можна знайти: 1)Хто є хто в Україні. - К., 2006. - С.516-517; 2)Юридична енциклопедія: У 6 т. Т.3. - К., 2001. - С.432-433. Про Тищика Б.Й.: Юридична енциклопедія: У 6 т. Т.6. - К., 2004. - С.70-71.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: п'ятниця серпня 31, 2007 3:16 pm    Тема : Re: Освіта

Запитання:
О попечительских советах учебных округов в Российской империи.


Відповідь:
Литература о попечительских советах:
1. О попечительских советах учебных округов // Настольная книга по народному просвещению: В 2 т. Т.1. / Сост. Г.Фальборк, В.Чарнолуск. - СПб., 1899. - С.52-59.
2. Попечители учебных округов //Энцикл. словарь. Т.24-а / Изд. Ф.А.Брокгауз, И.А.Ефрон. - СПб., 1898. - С.545.
3. Попечитель учебного округа // Педагог. словарь: В 2 т. Т.2. / Гл ред. И.А.Каиров. - М., 1960. - С.155.
4. Попечитель навчального округа // Гончаренко С. Український педагогічний словник. - К., 1997. - С.265.
Вверх
angel

ЗапитанняНаписане: четвер липня 12, 2007 4:25 pm    Тема : Освіта

Рубрика Освіта
Вверх
   Віртуальний Бібліограф :: Архів
Сторінка 1 з 1