Правила користування довідково-бібліографічною службою "Віртуальний Бібліограф"
Міфологія. Фольклор

 
   Віртуальний Бібліограф :: Архів
попередня тема :: наступна тема  
Відповідає Запитання - Довідка
oxana

ЗапитанняНаписане: п'ятниця вересня 12, 2014 11:18 am    Тема : Re: Міфологія. Фольклор

Запитання:
Доброго дня! Підкажіть будь-ласка яку можна використати літературу для написання реферату з теми "Поняття про смерть у древніх українців" і ще літературу з теми "Пантеон богів Стародавнього Египту"


Відповідь:
Доброго дня! Згідно правіл, ми надаємо відповідь тількі з однієї теми. Наведені видання допоможуть Вам підготувати реферат з теми "Поняття про смерть у древніх українців": 1.Войтович В. Смерть // Войтович В. Українська міфологія / В.Войтович. – К., 2002. – С.487–489. – Літ. наприкінці ст.; 2.Жайворонок В.В. Смерть // Жайворонок В. Знаки української етнокультури : словник-довідник. – К., 2006. – С.553–555; 3.Культура і побут населення України : навч. посібн. / В.І.Наулко, Л.Ф.Артюх, В.Ф.Горленко та ін. – 2-е вид., доп. та перероб. – К., 1993. – С.199–202; 4.Смерть // Слов'янський світ : ілюстрований словник-довідник міфологічних уявлень, вірувань, обрядів, легенд та їхніх відлунь у фольклорі і пізніших звичаях українців, братів-слов'ян та інших народів / упоряд. О.А.Кононенко. – К., 2008. – С.637-639; 5.Сушко В. Образ смерті в українському традиційному світогляді / В.Сушко // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – Х., 2006. – Вип. 8. – С.34–40; 6.Сушко В. Потойбічний світ в українських світоглядних уявленнях / В.Сушко // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – Х., 2004. – Вип. 7. – С.58–65; 7.Яковлєва О. «Потойбіччя» в уявленнях прадавніх українців / О.Яковлєва // Народна творчість та етнографія. – 2005. – №3. – С.78–80.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: вівторок лютого 18, 2014 8:44 am    Тема : Re: Міфологія. Фольклор

Запитання:
Прошу вас помочь мне с литературой и материалами для написания реферата на тему "Демонологія східних слов'ян". Заранее спасибо!


Відповідь:
Добрый день! Предлагаем следующие издания: 1.Афанасьев А. Н. Мифология Древней Руси: поэтические воззрения славян на природу / А. Н. Афанасьев ; сост., подгот. текста и примеч. Ю. Медведев. – М. : ЭКСМО, 2006 . – 607 с.; 2.Белова О. В. Славянский бестиарий. Словарь названий и символики / О. В. Белова, Ин-т славяноведения РАН . – Москва : Индрик, 2000 . – 318 с. – Библиогр.: с.291–301; 3.Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография : пер. с нем. / Д. К. Зеленин, Ин-т этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая АН СССР ; примеч. Т.А. Бернштам, др. . – М. : Наука, 1991 . – 511 с.; 4. Символічні коди народної культури (міфологія, фольклористика та етнологія) : бібліографічні матеріали з білоруської, російської та української міфології, фольклору та етнології / уклад. Н. В. Аксьонова, Ю. Ю. Полякова, М. І. Філон, О. Є. Хомік ; бібліогр. ред. С. Б. Глибицька, С.Р. Марченко . – Харків : Вид-во ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008 . – 333 с.; 5.Славянская мифология: А - Я: энциклопедический словарь / собр., ред., предисл. С. М. Толстая ; редкол.: Т. А. Агапкина, О. В. Белова, Л. Н. Виноградова . – Москва : Международные отношения, 2002 . – 512 с.; 6.Славянские древности : в 5 т. Т.1. А - Г : этнолингвистический словарь / Т. А. Агапкина, Л.Н. Виноградова, А.В. Гура, Г.И. Кабакова, Е. Е. Левкиевская, А.А. Плотникова, Ин-т славяноведения и балканистики РАН ; отв.ред. Н. И. Толстой . – Москва : Международные отношения, 1995 . – 584 с.; 7.Слов'янський світ : ілюстрований словник-довідник міфологічних уявлень, вірувань, обрядів, легенд та їхніх відлунь у фольклорі і пізніших звичаях українців, братів-слов'ян та інших народів / авт.-упоряд. О. А. Кононенко . – К. : Асоціація ділового співробітництва "Український міжнародний культурний центр", 2008 . – 781 с. – Бібліогр.: с.774–779 .
Больше литературы Вы найдете по рубрике восточные славяне в электронном каталоге, или в разделе Т521(=411) Восточные славяне традиционного систематического каталога.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: п'ятниця грудня 17, 2010 2:05 pm    Тема : Re: Міфологія. Фольклор

Запитання:
Добрый вечер!Пишу реферат на тему "Обрядные инициации и их значение в первобытном обществе".Помогите с литературой.


Відповідь:
Добрый день! Посмотрите такую литературу: 1.Шахнович М.И. Первобытная мифология и философия / М.И.Шахнович. - Л.: Наука ЛО, 1971. - 240 с.; 2.Золотарев А.М. Родовой строй и первобытная мифология / А.М.Золотарев. - М.: Наука, 1964. - 328 с. - Библиогр.: с.298-319; 3.Фрейденберг О.М. Миф и литература древности / О.М.Фрейденберг. - М.: Наука, 1978. - 605 с.; 4.Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки /В.Я.Пропп. - 2-е изд. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1986. - 365 с.; 5.Мелетинский Е.М. Поэтика мифа / Е.М.Мелетинский. - М.: Наука, 1976. - 407 с. - Библиогр.: с.373-390.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: понеділок вересня 24, 2007 9:24 am    Тема : Re: Міфологія. Фольклор

Запитання:
Какую роль играл казак-Характерник?


Відповідь:
Рекомендуем Вам ознакомиться со следующими источниками:
1.Войтович В. Українська міфологія. - К.: Либідь, 2002. - С. 557.;
2.Жайворонок В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. - К.: Вид-во "Довіра", 2006. - С. 615-616;
3.Українське козацтво: Мала енциклопедія. - К.: Генеза; Запоріжжя: Прем'єр, 2002. - С. 507;
4. http://www.thepaganfront.com/brangolf/news/news06.html
5. http://www.radabor.ru/articles_108_page24.html
6. http://novaya.com.ua/?/articles/2007/09/12/122040-3
7. http://kozatstvo.org.ua/polog/Voskers_selishe_r.php
8. http://obschina.narod.ru/RDK/01-KAZ/Kaz14.html
Вверх
angel

ЗапитанняНаписане: четвер липня 12, 2007 4:25 pm    Тема : Міфологія. Фольклор

Рубрика Міфологія. Фольклор
Вверх
   Віртуальний Бібліограф :: Архів
Сторінка 1 з 1