Правила користування довідково-бібліографічною службою "Віртуальний Бібліограф"
Мовознавство
Перейти до сторінки назад  1, 2, 3  далі
 
   Віртуальний Бібліограф :: Архів
попередня тема :: наступна тема  
Відповідає Запитання - Довідка
oxana

ЗапитанняНаписане: понеділок листопада 01, 2010 12:14 pm    Тема : Re: Мовознавство

Запитання:
здравствуйте!!помогите подобрать литературу на курсовую работу "Множинність словотвірної мотивації дієслів сучасної української мови" заранее спасибо


Відповідь:
Добрый день! Предлагаем следующие источники: 1.Сучасна українська літературна мова: Кн.2: морфологія / Заг. ред. І.К.Білодід. - К.: Наукова думка, 1969. - 583 с.; 2.Русанівський В.М. Структура українського дієслова / В.М.Русанівський.- К.: Наукова думка, 1971. - 315 с.; 3.Соколова С.О. Префіксальний словотвір дієслів у сучасній український мові / С.О.Соколова. - К.: Наукова думка, 2003. - 284 с. - Бібліогр.: с. 269-280; 4.Словотвір сучасної української літературної мови / Г.М.Гнатюк, К.Г.Городенська, А.А.Грищенко та ін. - К.: Наукова думка, 1979. - 406 с. - Бібліогр.: с. 402-403 (22 назв.); 5.Арсірій А.Т. Способи творення дієслів / А.Т.Арсірій //Українська мова і література в школі. - 1991. - №10. - С.83-84; 6.Матвіяс І.Г. Уніфікація варіантів у словотвірній системі української літературної мови / І.Г.Матвіяс // Мовознавство. - 2003. - №4. - С.57-65; 7.Соколова С.О. Семантичний аспект словотвірної мотивації (на матеріалі префіксального словотвору дієслова) / С.О.Соколова // Мовознавство. - 2000. - №2-3. - С.33-41.
Рекомендуем также посмотреть разделы систематического традиционного каталога Ш141.11-20 Словотвір и Ш141.11-21 Морфологія (шухл.№1092) и СКС Ш141.11-211 Словотворення та Ш141.11-212.5 Дієслово (шухл.№217).
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: п'ятниця квітня 09, 2010 10:57 am    Тема : Re: Мовознавство

Запитання:
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, книги для курсовой работы на тему "Види синонімів у французькій мові". Заранее спасибо!


Відповідь:
Добрый день! Предлагаем такие источники: 1)Князькова Е.Н. Пособие по синонимии современного французского языка /Е.Н.Князькова, Е.И.Максимова. - Л.: Учпедгиз, 1962. - 174 с.; 2)Петренко Г.Д. Практическое пособие по изучению синонимов французского языка /Г.Д.Петренко. - Ростов н/Д: Изд-во Рост. ун-та, 1986. - 139 с.; 3)Степанова О.М. Синонимы французского языка /О.М.Степанова. - М.: Просвещение, 1972. - 112 с.; 4)Костюшкина Г.М. Концептуальный аспект грамматической синонимии: [на материале фр. языка] /Г.М.Костюшкина, М.И.Запасова // Филологические науки. - 1996. - №3. - С.80-89; 5)Ткаченко О.О. З досвіду дослідження синонімії французских дієслів у соціальному контексті // Мовознавство. - 1989. - №4. - С.54-59.
Рекомендуем также посмотреть раздел традиционного систематического каталога Ш147.11-3 Лексикология французского языка (ящ.1141).
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: четвер лютого 11, 2010 12:29 pm    Тема : Re: Мовознавство

Запитання:
Добрый День. С прошедшим праздником. Помогите пожалуйста найти сборник
Перевод и коммуникация [Текст] : сборник / отв. ред. А. Д. Швейцер, Н. К. Рябцева, А. П. Василевич ; РАН, ин-т языкознания. - М. : Ин-т языкознания РАН , 1997. - 314, [4] с. : ил. - Библиогр. в конце глав. - 25.00 р.


Відповідь:
Добрый день! К сожалению, и нам не удалось отыскать интересующую Вас книгу в библиотеках Украины, чьи электронные каталоги доступны для просмотра.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: п'ятниця жовтня 23, 2009 6:39 am    Тема : Re: Мовознавство

Запитання:
Допоможіть, будь-ласка, знайти літературу для курсової роботи на тему "Особливості фразеологічності семантики складних слів". Дякую


Відповідь:
Добрий день! Пропонуємо наступні джерела: 1)Азарова Л.Є. Складання як один із способів словотвору/Л.Є.Азарова, Н.Й.П'яст. - Вінниця: Універсум-Вінниця, 2005. - 123 с. - Бібліогр.: с.108-122 (123 назв.); 2)Азарова Л.Є. Складні слова в український мові: Структура, семантика, концепція "золотої пропорції". - Вінниця: Універсум-Вінниця, 2000. - 222 с. - Бібліогр.: с.203-216 (148 назв.); 3)Клименко Н.Ф. Словотворча структура і семантика складних слів у сучасній український мові/Н.Ф.Клименко. - К.: Наукова думка, 1984. - 251 с. - Бібліогр.: с. 245-250 (136 назв); 4)Лисиченко Л.А.Лексико-семантична система української мови/Л.А.Лисиченко. - Х., 1997. - 131 с. - Бібліогр.: с.126-129 (69 назв); 5)Сучасна українська літературна мова. Лексика і фразеологія / За заг. ред. І.К.Білодід. - К.: Наукова думка, 1973. - 439 с.; 6)Азарова Л. Трактування композитних утворень у русистиці: (Складання як один із способів словотвору) //Рідний край. - 2003. - №1. - С.41-43; 7)Никитина Ф.А. Сложные слова и аналогия в русском языке в сопоставлении с украинским //Русское языкознание. - 1986. - Вып.13. - 9-15.
Зверниться також до розділів традиційного систематичного каталогу: Ш141.11-20 Словотвір (шухл.№1092), Ш141.11-31 Лексична семантика та Ш141.11-33 Фразеологія (шухл.№1093).
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: середа травня 13, 2009 4:07 pm    Тема : Re: Мовознавство

Запитання:
Здравствуйте! Помогите подобрать литературу для курсовой работы на тему "Арго, жаргон, сленг в французском языке". Заранее спасибо!


Відповідь:
Добрый день! Вот что мы подобрали: 1)Береговская Э.М. Социальные диалекты и язык современной французской прозы: учеб. пособие для слушателей спецкурса / Э.М.Береговская. - Смоленск: Б.и., 1975. - 120 с.; 2)Береговская Э.М. Арготический блок и его функции в стиле современной французской прозы / Э.М.Береговская //Научные доклады высшей школы. Филологические науки. - 1974. - №2. - С.60-69; 3)Береговская Э.М. Французское арго: эволюция его восприятия /Э.М.Береговская //Филологические науки. - 1997. - №1. - С.55-65; 4)Исенин И.А. О лексических особенностях французского разговорного просторечия // Ученые записки Ивановского пед. ин-та. - 1959. - Т. 21, ч. 2. - С.40-69; 5)Коммуникативный статус и стилистическая реализация лексических единиц французского языка. - М., 1989. - 120 с. (Моск. пед. ин-т иностр. яз. им. М.Тореза. Ученые записки. Вып. 340); 6)Функционально-семантические и стилистические исследования французского языка. - М., 1988. - 140 с. (Моск. пед. ин-т иностр. яз. им. М.Тореза. Ученые записки. Вып. 316); 7)Семенів А.Р. Іменникова лексика французского арго: (Фонетико-словотвірні особливості)//Інозем. філологія. - 1997. - Вип. 110. - С.89-96.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: четвер травня 07, 2009 11:38 am    Тема : Re: Мовознавство

Запитання:
Підкажіть, будь ласка, де можна знайти класифікацію розмовної лексики. Дякую.


Відповідь:
Доброго дня! Сподіваємося, Вам допоможуть видання: 1)Українська мова: Енціклопедія / Редкол.: В.М.Русанівський, О.О.Тараненко, М.П.Зяблюк та ін. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Вид-во "Українська енціклопедія ім. М.П.Бажана", 2004. - 824 с.; 2)Шевченко Л.Ю. Сучасна українська мова: Довідник / Л.Ю. Шевченко, В.В.Різун, Ю.В.Лисенко. - 2-ге вид., випр. и доп. - К.: Либідь, 1996. - 320 с.; 3)Русский язык: Энциклопедия / Гл. ред. Ф.П.Филин. - М.: Изд-во "Советская энциклопедия", 1979. - 432 с. Також підручники з української мови стануть Вам у нагоді.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: вівторок травня 05, 2009 12:53 pm    Тема : Re: Мовознавство

Запитання:
помогите пожалуйста подобрать литературу для курсов.работы на тему: граматические особенности французкого разговорного языка.Зараннее благодарна.


Відповідь:
Добрый день! Посмотрите пожалуйста: 1)Вопросы грамматики французского языка: [Сб. статей] - Л., 1964. - 236 с. - (Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Ученые записки. Т. 214); 2)Реализация лексико-семантической системы французского языка в речевой деятельности / Редкол. М.М. Болдырова. - М., 1990. - 107 с. - (Моск. ин-т иностранных языков им. М. Тореза. Сб. науч. трудов. Вып. 361), а также раздел традиционного систематического каталога Ш 147.11-2 Грамматика французского языка (ящ. № 1140).
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: середа квітня 08, 2009 3:32 pm    Тема : Re: Мовознавство

Запитання:
Подскажите, пожалуйста, литературу для курсовой работы: "Передавання прагматичних значень при перекладі". Заранее спасибо!


Відповідь:
Добрый день! Предлагаем просмотреть издания: 1)Прагматика языка и перевод.- М.: Б.и., 1982 (Сб. науч. трудов Моск. гос. пед. ин-та иностр. языков им. Мориса Тореза. Вып. 193); 2)Коммуникативные и прагматические особенности текстов разных жанров. - М.: Б.и., 1981 (Сб. науч. трудов Моск. гос. пед. ин-та иностр. языков им. Мориса Тореза. Вып. 178); 3)Прагматика и структура текста. - М.: Б.и., 1983 (Сб. науч. трудов Моск. гос. пед. ин-та иностр. языков им. Мориса Тореза. Вып. 209); 4)Прагматика и стилистика. - М.: МГПИИЯ, 1985 (Сб. науч. трудов Моск. гос. пед. ин-та иностр. языков им. Мориса Тореза. Вып. 245); 5)Текст и перевод / В.Н.Комиссаров, Л.А.Черняховская, Л.К.Латышев и др. - М.: Наука, 1988. - 164 с.; 6)Виноградов В.С. Введение в переводоведение: общие и лексические вопросы / В.С.Виноградов. - М.: Изд-во ин-та общего и среднего образования РАО, 2001. - 223 с.; 7)Черняховская Л.А. Перевод и смысловая структура / Л.А.Черняховская. - М.: Международные отношения, 1976. - 262 с.
Также в состематическом традиционном каталоге посмотрите разделы Ш 107 Перевод и Ш 107.0 Теория перевода (ящ. № 1085).
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: понеділок квітня 06, 2009 9:43 am    Тема : Re: Мовознавство

Запитання:
Здравствуйте! Вы не могли бы подсказать книги или любой другой материал для курсовой работы на тему "Значення та функції артиклей у сучасній французській мові". Заранее спасибо!


Відповідь:
Добрый день! Предлагаем следующие источники, которые есть в фонде ЦНБ: 1)Артикль // Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н.Ярцева. - М.: Сов. энциклопедия, 1990. - С.45-46; 2)Вопросы романского языкознания. Межвузовский тематический сборник / Отв. ред. Б.И.Ваксман. - Калинин: Калининский гос. ун-т, 1978. - 155 с.; 3)Доза А. История французского языка / Пер. с фр. Е.Н.Шор. - М.: Изд-во иностр. лит., 1956. - 471 с.; 4)Илия Л.И. Артикль во французском языке. Пособие для преподавателей. - М.: Учпедгиз, 1956. - 111 с.; 5)Копитіна В.Г. Частковий артикль у сучасній французькій мові / В.Г.Копитіна - Одеса, 1957. - 14 с.; 6)Левицкий Ю.А. Система определителей (на материале английского, немецкого и французского языков). Пособие для слушателей ФПК / Ю.А.Левицкий, Э.Д.Погудина. - Пермь, 1973. - 112 с.; 7)Ошанина Ж.Г. Употребление артикля во французском языке / Ж.Г. Ошанина. - М.: Наука, 1973. - 112 с.; 8)Притчина Л.М. Трудности французского языка: (Употребление артикля в устной речи). - М.: Высшая школа, 1983. - 112 с.; 9)Скрелина Л.М. История французского языка: Учебник для вузов / Л.М.Скрелина, Л.А.Станковая. - М.: Высшая школа, 2001. - 463 с.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: п'ятниця березня 20, 2009 9:17 am    Тема : Re: Мовознавство

Запитання:
Підкажіть, будь ласка, де в і-неті можна знайти щось про розмовну лексику та про дослідження цієї теми іншими науковцями. Дякую
.

Відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо подивитися сайти: 1)http://litopys.org.ua/ukrmova/um83.htm – розмовна мова; 2)http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1084 –Станкевич-Шевченко А. Сучасний публіцистичний текст: функціонально-стилістичний аспект; 3)http://kref.ru/infoenglish/137928/4.html – Теоретичні аспекти огляду мовно-стилістичних особливостей науково-популярних видань; 4)http://revolution.allbest.ru/languages/00010540_0.html – стилі мовлення;5) http://www-philology.univer.kharkov.ua/nauka/para_konf/savchenko_lg_06.pdf - Савченко Л.Г. «Низький» шар лексики у поетичному мовленні.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: вівторок березня 17, 2009 12:41 pm    Тема : Re: Мовознавство

Запитання:
синоніми в українській мові


Відповідь:
І Вам доброго дня! Незрозумило, що Ви мали на увазі, поставивши це запитання.Напевно, Вас цікавить література з теми "Синоніми української мови". Радимо звернутися до розділів традиційного сістематичного каталогу Ш141.11-3 Лексикологія української мови та Ш141.11-315 Лексико-семантичні групи (парадигми) слів (ящ.№1093), а також аналогічних розділів систематичної картотеки статей (ящ.№217).
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: середа березня 11, 2009 5:49 pm    Тема : Re: Мовознавство

Запитання:
Здравствуйте! Буду очень признательна, если Вы подскажете материал для курсовой. 1-й курс, тема: "Розмовна лексика в словнику..." Заранее длагодарю!


Відповідь:
Добрый день! Рекомендуем посмотреть: 1)Українська мова: Енціклопедія. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Українська енціклопедія, 2004. - 921 с.; 2)Пономарів О.Д. Культура слова: Мовностилістичні поради: навч. посіб. - К.: Либідь, 2002. - 239 с.; 3)Українська лінгвостилістика XX-початку XXI ст.: система понять і бібліографічні джерела / За ред. С.Я.Єрмоленко. - К.: Грамота, 2007. - 367 с.; 4)Будагов Р.А. Толковые словари в национальной культуре народов. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1989. - 151 с.; 5)Маноли И.З. Лексикография и стилистика потенциального слова. - Кишинев: Штиинца, 1988. - 168 с.; 6)Перцова Н.Н. Формализация толкования слова: Учеб. пос. - М., 1988. - 83 с.; 7) Мова. Людина. Суспільство / Відпов. ред. В.М.Русанівський. - к.: Наук. думка, 1977. - 267 с. Также обратитесь к следующим разделам традиционного систематического каталога: Ш103 Лексикология(ящ. №1084), Ш104 Лексикография (ящ. № 1085), Ш 141.11-3 Лексикологія укр. яз. та Ш 141.11-4 Лексикографія укр. мови (ящ. №1093)
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: вівторок березня 10, 2009 10:25 am    Тема : Re: Мовознавство

Запитання:
Добрый день!! Помогите, пожалуйста, найти материал на тему: "Психология обучения русскому языку". Заранее огромное спасибо!!!!!


Відповідь:
Добрый день! Пожалуйста, посмотрите: 1)Ждан А.Н. Психологические механизмы усвоения грамматики родного и иностранного языка/ А.Н.Ждан, М.М.Гохлернер. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1972. - 256 с.; 2)Залевская А.А. Вопросы теории овладения вторым языком в психолингвистическом аспекте/ А.А.Залевская. - Тверь, 1996. - 195 с.; 3)Зимняя И.А. Психология обучения народному языку: (На материале русского языка как иностранного) /И.А. Зимняя. - М.: Рус. яз., 1989. - 219 с.; 4)Имедадзе Н.В. Экспериментально-психологические исследования овладения и владения вторым языком/Н.В.Имедадзе. - Тбилиси:Мецниереба, 1979. - 229 с.; 5)Ковшиков В.А. Психолингвистика. Теория речевой деятельности: Учеб. пос. для вузов /В.А.Ковшиков, В.П.Глухов - М.: АСТ;Астрель, 2007. - 319 с.; 6)Леонтьев А.А. Языкознание и психология /А.А.Леонтьев. - М.: Наука, 1966. - 80 с.; 7)Психолингвистика и обучение русскому языку нерусских: Сб. статей /Под ред. А.А.Леонтьева, Н.Д.Зарубиной. - М.: Рус. яз., 1977. - 176 с.; 8)Психология и методика обучения второму языку. Механизм переноса речевых навыков и умений: Сб. ст. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1971. - 115 с.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: середа вересня 03, 2008 7:15 pm    Тема : Re: Мовознавство

Запитання:
Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, книги или иной материал для курсовой. Факультет иностранных языков, 3 курс, тема курсовой «Типологія дискурсу». Заранее благодарна.

Відповідь:
Добрый день! Литературу по интересующей Вас теме можно найти в электронном каталоге по рубрике *дискурс*или в традиционном систематическом каталоге за разделителем с индексом Ш 105 Лингвистика текста.Стилистика (ящ. № 1085).
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: п'ятниця лютого 08, 2008 1:32 pm    Тема : Re: Мовознавство

Запитання:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти наукову літературу з теми "Енантіосемія". Буду вдячна за будь-які поради!

Відповідь:
Доброго дня! Радимо звернутися до наступних розділів традиційного систематичного каталогу: Ш103.2 Лексическая семантика (ящ.№1083); Ш141-3 Лексикология слав. языков (ящ.№1088); Ш141.11-3 Лексикологія укр. мови (ящ.№1090); Ш141.12-3 Лексикология русского языка (ящ.№1098); Ш143.21-3 Лексикология английского языка(ящ.№1116); Ш143.24-3 Лексикология немецкого языка(ящ.№1128); Ш147.11-3 Лексикология французского языка(ящ.№1137). Також передивиться Український реферативний журнал "Джерело" і бібліографічний покажчик ИНИОН Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Языкознание. Бажаемо успіхів!
Вверх
   Віртуальний Бібліограф :: Архів
Сторінка 2 з 3