Правила користування довідково-бібліографічною службою "Віртуальний Бібліограф"
Економіка. Фінанси
Перейти до сторінки назад  1, 2, 3, 4, 5  далі
 
   Віртуальний Бібліограф :: Архів
попередня тема :: наступна тема  
Відповідає Запитання - Довідка
oxana

ЗапитанняНаписане: середа листопада 06, 2013 1:42 pm    Тема : Re: Економіка. Фінанси

Запитання:
Здравствуйте! Порекомендуйте пожалуйста литературу для курсовой на тему "Построение эффективной рекламной кампании" по предмету практика в рекламной деятельности.


Відповідь:
Добрый день! Предлагаем следующую литературу: 1.Божкова В. В. Аналіз ефективності промо-акцій / В. В. Божкова, І. В. Олійник // Маркетинг і менеджмент інновацій. — 2011. — № 2. — С. 81–87. — Літ.: 7 назв. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mimi/2011_2/2_5.pdf; 2.Джефкінс Ф. Реклама : практ. посібн. : пер. з 4-го англ. вид. / Ф. Джефкінс ; доп. і ред. Д. Ядіна. — К. : Т-во Знання, 2001. — 456 с.; 3.Дудко О. С. Оцінювання дієвості та ефективності реклами / О. С.Дудко // Актуальні проблеми економіки. — 2012. — № 3. — С. 174–182. — Літ. : 25 назв. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ape/2012_3/APE-03-2012/174-182.pdf; 4.Дусумбаев Н. Д. Основные этапы и механизм развертывания рекламной деятельности в переходной рыночной экономике / Н. Д. Дусумбаев // Проблемы развития внешнеторговых связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : сб. науч. тр. — 2007. — № 3. — С. 1258–1264. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/prvs/2007_3/1258.pdf; 5.Кожуховская Р. Реализация принципов стратегии интернет-коммуникаций и интернет-средств / Р. Кожуховская // Журнал европейской экономики. — 2010. — Т. 9. — С. 293–303. — Лит. : 10 назв. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/jee/ru/2010_3/jee-3-ru/02K_ru.pdf; 6.Меркулова Т. В. Моделирование конкурентного взаимодействия: динамика социальных сетей / Т. В.Меркулова, Е. Ю. Кононова // Економічна кібернетіка. — 2010. — № 1–3. — С. 31–41. — Літ.: 27 назв. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Ek/2010_1-3/4.pdf; 7.Музыкант В. Л. Теория и практика современной рекламы. Ч. 1 : монография / В. Л. Музыкант. — М. : Евразийский регион, 1998. — 400 с.; 8.Ньюсом Д. Все о PR. Теория и практика паблик рилейшнз / Д. Ньюсом, Д. Терк, Д.Крукеберг. — 7-е изд. : пер. с англ. — М. : ИНФРА-М, 2001. — VIII, 628 с.; 9.Організація та проведення соціальної рекламно-інформаційної кампанії : методичний посібник / Т. А. Марочко, Є. В. Ромат, А. Л. Стрелковська, Т. В. Хімченко . — Львів : Фенікс, 2007 . — 107 с. : іл. — Бібліогр. наприкінці розд.; 10.Фарбей Э.Эффективная рекламная кампания : Руководство по стратегии, планированию и выявлению потенциального потребителя : пер. с англ. / Э. Фарбей . — Дніпропетровськ : Баланс-Клуб, 2003 . — 229 с. : — Библиогр.: с.225.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: вівторок жовтня 29, 2013 1:02 pm    Тема : Re: Економіка. Фінанси

Запитання:
Добрый день, помогите подобрать литературу для курсовой работы. Тема : Event-мероприятия как рекламная технология в fashion-индустрии. Заранее спасибо.)


Відповідь:
Добрый день! Вот что нам удалось найти: 1.Антоненко І. Я. Івентивний маркетинг як інноваційний напрямок комунікаційної стратегії / І. Я. Антоненко // Вісник Хмельн. нац. ун-ту. Економічні науки. — 2011. — № 6, т. 2. — С. 191–194. — Режим доступу :
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vchnu_ekon/2011_6_2/191-194.pdf; 2.Бабак М. П. Організація та проведення виставок як складник роботи PR-менеджера / М. П. Бабак // Інформаційне суспільство. — 2009. — Вип. 10. — С. 51—58. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/is/2009_10/Babak.pdf;3.Борисов Б. Л. Технологии рекламы и паблик рилейшинз : в 2 кн. : учебное пособие / Б. Л. Борисов. — Рига : JUMI 4.Дудко Е. С. Оценка действенности и эффективности рекламы / Е. С. Дудко // Актуальні проблеми економіки. — 2012. — № 3. — С. 174–182. — Бібліогр.: 25 назв. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ape/2012_3/APE-03-2012/174-182.pdf; 5.Ковтун Т. В. Подієвий маркетинг у системі інтегрованих маркетингових комунікацій / Т. В. Ковтун // Інформаційне суспільство. — 2010. — Вип. 12. — С. 28–30. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/is/2010_12/Kovtun.pdf; 6.Назимко А. Я. Событийный маркетинг: руководство для заказчиков и исполнителей / А. Я. Назимко. — М. : Вершина, 2007. — 223 с. — Бібліогр. : С. 215–220; 7.Яловега Н. І. Основні та синтетичні засоби маркетингових комунікацій підприємств споживчої кооперації / Н. І. Яловега // Інноваційна економіка. — 2011. — № 2. — С. 175–179. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/inek/2011_2/175.pdf.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: п'ятниця жовтня 18, 2013 11:45 am    Тема : Re: Економіка. Фінанси

Запитання:
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, литературу по следующей теме: "Розвиток консалтингових послуг в Україні: консалтингова діяльність, види спеціалізації консалтингових фірм"


Відповідь:
Добрый день! Вот что мы предлагаем: 1.Божанова В. Ю. Вплив розвитку HR-консалтингу на підвищення ефективності організаційного процессу на підприємстві / В. Ю. Божанова, Русінко М. І. // Економічний простір. — 2008. — № 12/2. — С. 35–40. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ekpr/2008_12/2/bozhanova.pdf; 2.Ефремова Л. В. Бизнес-консалтинг – неотъемлемая часть рыночной инфраструктуры / Л. В. Ефремова, С. Л. Ефремов // Бізнесінформ. — 2011. — № 3. — С. 123–125. — Лит. : 11 назв. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/bi/2011_3/123-125.pdf; 3.Ліпатова А. Ю. Аналіз стану розвитку ринку консалтингових послуг в Україні / А. Ю. Ліпатова // Управління розвитком — 2011. — № 11. — С. 153–155. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Uproz/2011_11/u1111lip.pdf; 4.Марченко О. С. Консалтингові чинники комерціалізації інновацій / О. С. Марченко // Актуальні питання інноваційного розвитку. — 2012. — № 1. — Режим доступу :
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Apir/2012_1/Marchenko%201.pdf; 5.Марченко О. С. Консалтинговий сектор економіки України : структура і тенденції розвитку / О. С. Марченко // Вісн. Ун-ту банків. справи Нац. банку України. — 2009. — № 1. — С. 144–147. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/VUbsNbU/2009_1/VUBSNBU4_p144-p147.pdf; 6.Самсонова В. В. Аналіз попиту на консалтингові послуги в Україні / В. В. Самсонова, А. А. Карпович // Наук. вісник Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Сер. : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. — 2011. — Вип. 163, ч. 2. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nvnau_eamb/2011_163_2/11svv.pdf; 7.Федик М. В. Інституціональне забезпечення консалтингу в системі зовнішньоекономічної діяльності на посттрансформаційному етапі розвитку економіки / М. В. Федик // Інноваційна економіка. — 2011. — № 3. — С. 136–141. — Літ. : 12 назв. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/inek/2011_3/136.pdf; 8.Шаркова Г. Ю. Оплатне надання консультаційних послуг (консалтингу) у сфері аудиту / Г. Ю. Шаркова // Приватне право і підприємництво. — 2011. — № 10. — С. 122–126. — Літ.: 31 назва. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ppip/2011_10/Sharkova%20G.pdf.
Издания, которые находятся в фондах ЦНБ, Вы найдете в электронном каталоге по рубрике Консалтинг, а также У206.11 Консультационные и экспертно-информационные услуги для бизнеса (ящ. № 856) в традиционном систематическом каталоге.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: вівторок жовтня 08, 2013 10:33 am    Тема : Re: Економіка. Фінанси

Запитання:
Подскажите пожалуйста список литературы на тему "Деятельность предприятий социальной сферы" по предмету экономика непроизводственной сферы.


Відповідь:
Добрый день! Предлагаем такую литературу: 1Дем’яненко Ю.В. Стратегія управління економічною діяльністю підприємства сфери послуг на основі формування соціального капіталу / Ю.В.Дем’яненко // Вісник Запоріз. нац. ун-ту. — 2011. — №4(12). — С.105–113. — Літ.: 15 назв. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/vznu/eco/2011_4/105-113.pdf;
2.Кучин С.П. Сучасний стан та специфіка економічного розвитку соціально-культурної сфери в Україні / С.П.Кучин // Інноваційна економіка. — 2012. — №9. — С.36–41. — Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/inek/2012_9/36.pdf;
3.Кучин С.П. Шляхи реформування економічних відносин в соціально-культурній сфері України / С.П.Кучин // Інноваційна економіка. — 2012. — №8. — С.129–133. — Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/inek/2012_8/129.pdf;
4.Панченко М. Соціальна сфера і соціальна політика та їх співвідношення в аспекті державного управління соціальною сферою / М.Панченко // Актуальні проблеми держ. управління : зб. наук. праць Одеського регіон. ін-ту держ. управління. — 2009. — №1. — Бібліогр. : 16 назв. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Apdu_o/2009_1/R_5/Panchenko.pdf;
5.Сичова Н. Стратегія соціального розвитку підприємства торгівлі та підходи до її оцінювання / Н.Сичова, А.Сичова // Вісник Київ. нац. торгів.-економ. ун-ту. — 2012. — №5.— С.44—49. — Режим доступу :
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vknteu/2012_5/4.pdf; 6.Тєлетов О.С. Удосконалення інфраструктури як напрямок реалізації соціального маркетингу в умовах інноваційного розвитку підприємств і територій / О.С.Тєлетов, О.М.Суміна, Н.Є.Косолап // Маркетинг і менеджмент інновацій. — 2012. — №3. — С.39–47. — Бібліогр. : 12 назв. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mimi/2012_3/4.pdf; 7.Чанглі В.С. Напрями удосконалення інвестиційного процесу в соціальній сфері / В.С.Чанглі // Економіка будівництва і міського господарства. — 2011. — Т.7, №2. — С.65–71. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/EkBud/2011_2/st-01.pdf.
Книги по интересующей теме, Вы найдете в традиционном систематическом каталоге под индексом У9 (4УКР)49 Економіка соціально-культурної сфери України (ящ.№912).


Редаговано: oxana (середа жовтня 30, 2013 11:11 am)
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: понеділок вересня 30, 2013 10:59 am    Тема : Re: Економіка. Фінанси

Запитання:
Добрый вечер! Посоветуйте пожалуйста источники для написания реферата по теме "Глобализация и международные экономические отношения".. Жду скорого ответа, с уважением.


Відповідь:
Добрый день! Предлагаем такую литературу: 1.Беликова Н.В. Факторы актуализации проблематики формирования региональной политики в условиях выхода экономики из кризиса /Н.В.Беликова, И.Н.Волик // Бізнесінформ. — 2011. — №7(1). — С.62—64. — Режим доступа: /http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/bi/2011_7_1/62-64.pdf; 2.Гражевська Н.І. Економічні системи епохи глобальних змін / Надія Іванівна Гражевська . – Київ : Знання, 2008 . — 431 с. — Бібліогр.: с.402—431 (462 назви); 3.Макуха С.М. Методологічні аспекти аналізу процесу економічної глобалізації / С.М.Макуха // Вісн. Харк. нац. ун-ту імені В.Н.Каразіна. — 2003. — №580 : Економічна серія. — С.256—260; 4. Орєхова Т.В. Регіональні інтеграційні інтереси акторів транснаціоналізації глобальної економічної системи / Т.В.Орєхова, Н.А.Ємельянова // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского эконом. сотрудничества и ГУАМ : сб. науч. тр. — 2010. — Т.1. — С.40—43. — Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pips/2010_1/2010_1/040.pdf; 5.Писаренко С.М. Особливості формування економічного простору в умовах глобалізованої економіки / С.М.Писаренко // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского эконом. сотрудничества и ГУАМ : сб. науч. тр. — 2010. — Т.1.— С.68—71. — Режим доступу:
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pips/2010_1/2010_1/068.pdf; 6.Чентуков Ю.И. Глобализация и ее влияние на страны с переходной экономикой/ Ю.И.Чентуков // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского эконом. сотрудничества и ГУАМ : сб. науч. тр. — 2010. — Т.1. — С.100—103. — Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pips/2010_1/2010_1/100.pdf.
Еще больше литературы Вы найдете в традиционном систематическом каталоге под индексом У5 Мировая экономика. Междунар. отношения (ящ.№902), а также в ч/з №1 (ком. 8-14).


Редаговано: oxana (вівторок жовтня 08, 2013 10:35 am)
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: понеділок березня 25, 2013 11:03 am    Тема : Re: Економіка. Фінанси

Запитання:
Розповсюдження реклами: переваги та недоліки. Какие есть монографии на эту тему? А так же книги, где бы можно было найти информацию на эту тему. спасибо


Відповідь:
Добрый день! Предлагаем следующее : 1.Лисенко О. О. До проблеми правового регулювання «неналежної»реклами в Україні / О. О. Лисенко // Вісник Харк. нац. ун-ту внутрішніх справ. — 2010. — Вип.49. — Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vkhnuvs/2010_49/49/28.pdf; 2.Реклама : культурный контекст / М. А. Бойцов, В. М. Горохов, Т. Э. Гринберг, И. А. Кумылганова. — М. : РИП-холдинг, 2004. — 186 с. — Библиогр.: с. 176—182; 3.Романов А. А. Между социумом и маркетингом / А. А. Романов. — М. : МаркетДС, 2002. — 300 с ; 4.Селиверстов С. Э. Социальная реклама. Искусство воздействия словом / С. Э. Селиверстов. — Самара : Бахрах-М, 2006. — 287 с.; 5.Хавкіна Л. М. Сучасний український рекламний міф / Л. М. Хавкіна. — Х. : Харк. іст.-філол. т-во, 2010. — 350 с. — Бібліогр.: с. 331—350 (255 назв); 6.Хит Р. Скрытая власть рекламы : Как обработка информации в режиме сниженного внимания влияет на потребительский выбор. Восприятие бренда на подсознательном уровне : пер. с англ. / Р. Хит ; пер. Е. Сысоева. — К. : Изд-во Алексея Капусты, 2006. — 166 с. — Библиогр. : с. 159—162; 7.Шарков Ф. И. Реклама и связи с общественностью : коммуникативная и интегративная сущность компаний : учебное пособие / Ф. И. Шарков, А. А. Родионов. — М. : Акад. проект ; Трикста, 2005. — 299 с. — Библиогр. : с. 295—297.
Больше литературы Вы найдете в электронном каталоге по рубрике реклама и рекламное дело.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: понеділок березня 25, 2013 10:01 am    Тема : Re: Економіка. Фінанси

Запитання:
Здравствуйте, не могли бы мне помочь найти монографии 5 штук на тему "Позиционирование в рекламе" для написания курсовой. Заранее спасибо


Відповідь:
Добрый день! Для Вас мы подобрали такие издания: 1.Анатомия рекламного образа: фирменный стиль, технологии брендинга, звуковые средства : курс лекций для вузов / А. В. Овруцкий, И. Р. Тищенко, А. В. Крылова, А. М. Пономарева. — СПб. ; М. ; Х. ; Минск : Питер, 2004. — 224 с.; 2.Блэк К. Конкретный и конкурентный PR. Прямое и эффективное руководство для специалистов по PR, имиджу и рекламе : пер. с англ. / К. Блэк ; пер. Д. Воронин. — М. : ЭКСМО, 2004. — 270 с.; 3.Джефкінс Ф. Реклама : практичний довідник : пер. с англ. / Ф. Джефкінс ; под ред., доп. Д. Ядін ; пер. О. О. Чистяков. — 2-ге вид., випр. і доп. — К. : Знання, 2008. — 565 с. — Бібліогр. : с. 544—548 (49 назв); 4.Росситер Д. Р. Реклама и продвижение товаров : пер. с англ. / Д. Р. Росситер, Л. Перси; пер. под ред. Л. А. Волкова. — СПб : Питер, 2000. — 651 с.; 5.Фельсер Г. Психология потребителей и реклама : пер. с нем. / Г. Фельсер ; пер. О. А. Шипилова. — Х. : Гуманитарный центр, 2009. — 702 с. — Библиогр. : С. 682—702 (924 назв.). Еще больше книг Вы найдете в электронном каталоге по рубрике реклама и рекламное дело.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: понеділок березня 18, 2013 9:13 am    Тема : Re: Економіка. Фінанси

Запитання:
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, литературу и периодические издания для курсовой работы на тему: "Реинжиниринг бизнес-процессов. М. Хаммер. Д. Чампи" по операционному менеджменту. Спасибо!


Відповідь:
Добрый день! Предлагаем следующую литературу: 1. Бабак О.А. Реінжиніринг як сучасний інструмент інноваційної діяльності підприємств / О.А.Бабак // Економічний вісник університету / ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т імені Григорія Сковороди». — 2011. — Вип. 17. — Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/evu/2011_17_1/Babak.pdf; 2.Дворнік М.А. Реінжиніринг бізнес-процесів як інструмент управління туристичним підприємством в умовах кризи / М.А.Дворнік // Прометей : регіон. збірник наукових праць з економіки. — 2011. — № 2. — С. 226—229. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Prom/2011_2/Dvornik.pdf; 3.Лобігер Н.С. Реінжиніринг бізнес-процесів банку : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.08 / Н.С.Лобігер. — К. : Б.в., 2011. — 20 с.; 4.Нейкова Р.Н. Реинжиниринг — новая технология управления процессов индустриальных предприятий / Р.Н.Нейкова // Вісник Донецького ун-ту. Серія В : Економіка і право. — 2008. — Вип. 1. — С. 175—181. —Библиогр. : 10 назв. — Режим доступа : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VDU_ekon/2008_1/VDU1-2008/175.pdf; 5.Розкошна О.А. Особливості формування системи реінжинірингу бізнес-процесів / О.А.Розкошна, М.Л.Гончарова // Академічний огляд. — 2011. — № 1. — С. 102—106. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ao/2011_1/16.pdf; 6.Соколенко Т.М. Кризовий реінжиніринг як інструмент менеджменту змін / Т.М.Соколенко // Вісник Донецького ун-ту економіки та права. — 2008. — № 1-2. — С. 114—119. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vdie/2008_1_2/files/16.pdf; 7.
Столяревська К.В. Визначення сутності поняття «реінжинірингу бізнес-процесів» / К.В.Столяревська // Управління розвитком. — 2010. — № 18. — С. 94—95. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Uproz/2010_18/u1018sto.pdf; 8.Таранюк Л.М. Науково-понятійний апарат реінжинірингу бізнес-процесів підприємства // Механізм регулювання економіки. — 2009. — Т. 1, № 4. — С. 97—104. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mre/2009_4_1/3_3.pdf; 9.Філіна С.В. Трактування поняття реінжиніринг бізнес-процесів як основного методу кардинальної перебудови бізнес-процесів / С.В.Філіна // Прометей : регіон. збірник наукових праць з економіки. — 2011. — № 2. — С. 210—213. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Prom/2011_2/Filina.pdf.
Книга, которая Вас интересует: Хаммер М. Реинжиниринг корпорации: манифест революции в бизнесе / М. Хаммер, Дж. Чампи; Пер. с англ. – СПб.: СПбГУ, 1997. – 332 с., к сожалению,отсутствует в фонде ЦНБ.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: середа березня 13, 2013 1:27 pm    Тема : Re: Економіка. Фінанси

Запитання:
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста, литературу для дипломной работы по теме "дефіцит бюджету та методи його фінансування". Заранее спасибо


Відповідь:
Добрый день! Предлагаем следующие статьи: 1.Когут І.А. Бюджетний дефіцит та джерела його фінансування в сучасних умовах / І.А.Когут // Збірник наук. праць Таврійського держ. агротехнологічного ун-ту (економічні науки). — 2012. — Т.1, № 1. — С.226—239. — Бібліогр.: 21 назва. — Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znptdau/2012_17_1/17-1-31.pdf; 2.Машко А.І. Теоретичний еклектизм дефіциту бюджету / А.І.Машко //Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. — 2011. — №1. — Бібліогр.: 21 назва. — Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/fkd/2011_1/part3/59.pdf; 3.Могилко Л.В. Особливості фінансування дефіциту державного бюджету України в сучасних умовах /Л.В.Могілко // Економічні науки: зб. наук. праць / ПВНЗ «Буковинський університет». — 2012. — №8. — Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpen/2012_8/22OFD.pdf; 4. Нагорна І.О. Дефіцит державного бюджету України та шляхи його покриття /І.О.Нагорна //Управління розвитком. — 2011. — №14. — С.157—158. — Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Uproz/2011_14/u1114nah.pdf; 5. Орловська Н. Дефіцит державного бюджету і джерела його фінансування / Н.Орловська // Вісник НБУ. — 2010. — №5. — С.28—30. — Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vnbu/2010_5/2010_05_15.pdf; 6.Степанова В.О. Основні шляхи та методи покриття дефіциту державного бюджету України в умовах подолання наслідків світової фінансової кризи / В.О.Степанова //Вісник Бердян. ун-ту менеджменту і бізнесу. — 2011. — №3. — С.158—161. — Бібліогр.: 13 назв. — Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vbumb/2011_3/31.pdf.
Монографии и сборники статей, которые есть в фонде ЦНБ, Вы найдете в традиционном систематическом каталоге в разделах У261.33 Бюджетный процесс (ящ.№865) и У9(4УКР)261.3 Державний бюджет України(ящ.№911), а также в электронном каталоге по рубрике «бюджетная политика».
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: понеділок березня 11, 2013 12:37 pm    Тема : Re: Економіка. Фінанси

Запитання:
Помогите найти литературу ,монографии и статьи для курсовой работы на тему "Реклама как основной инструмент брендинга " Спасибо


Відповідь:
Добрый день! Предлагаем такую литературу: 1 Алданькова Г.В. Визначення структури рекламно-інформаційного простору торгівельного підприємства / Г.В.Алданькова //Сталий розвиток економіки.— 2011. — №2. — С.251—254. — Бібліогр.: 11 назв. — Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sre/2011_2/251.pdf; 2. Дробо К. Секреты сильного бренда. Как добиться коммерческой уникальности / К.Дробо ; пер. с англ. Ю.Орлова. — М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. — 275 с.; 3.Кузякин А.П. Реклама и PR в мировой экономике : учебное пособие / А.П.Кузякин, М.А.Семичев. — М. : Проспект, 2002. — 319 с.; 4.Малинка О.Я. Концептуальна модель побудови бренду / О.Я.Малинка //Вісник Волин. ін-ту економіки та менеджменту. — 2011. — №1. — Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vviem/2011_1/14.pdf; 5.Махнуша С.М. Аналіз бренд-колористики як інструменту впливу на цільову аудиторію бренда / С.М.Махнуша, Н.Є.Косолап // Маркетинг і менеджмент інновацій. — 2011. — №2. — С.95—104. — Бібліогр.: 10 назв. — Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mimi/2011_2/2_7.pdf; 6.Міщенко І.Ю. Інтегрований брендинг як стратегія медіадіяльності /І.Ю.Міщенко //Управління розвитком. — 2011. — №1. — С.110—112. — Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Uproz/2011_1/u1101mis.pdf; 7.Музыкант В.Л. Формирование бренда средствами рекламы и PR : учебное пособие / В. Л. Музыкант . — М. : Экономистъ, 2004 . — 606 с. — Библиогр.: с.599—606 (242 назв.).
Еще больше литературы Вы найдете в традиционном систематическом каталоге в разделах У47 Экономика рекламы (ящ.№901) и У291.34 Маркетинговые коммуникации (ящ.№874), а также в электронном каталоге по рубрикам «брендинг» и «реклама».
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: четвер березня 07, 2013 7:53 am    Тема : Re: Економіка. Фінанси

Запитання:
Добрый вечер,пожалуйста подскажите из периодического издания,что нибудь на тему по "Организационным структурам".Заранее спасибо!


Відповідь:
Добрый день! Надеемся, что статьи, которые мы подобрали, помогут Вам в работе: 1.Георгіаді Н.Г. Сутність і види організаційних структур управління підприємствами /Н.Г.Георгіаді, Р.Б.Вільгуцька // Сталий розвиток економіки. — 2012. —№7. — С.94—98. — Бібліогр.: 16 назв. — Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sre/2012_7/94.pdf; 2.Житний П.Е. Організаційна структура банку та її вплив на фінансову стійкість / П.Е.Житний, В.В.Тищенко //Незалежний аудитор. — 2012. — №2. — С.20—25. — Бібліогр.: 17 назв. — Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Na/2012_2/pdf/ZhitTis.pdf;
3.Кондратьєва Т.В. Принципи формування гнучкої організаційної структури / Т.В.Кондратьєва //Культура нородов Причерноморья. — 2012. — №217. — С.43—45. — Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Knp/217/knp217_43-45.pdf; 4.Кузнецов А.О. Синтез організаційних структур в органах державної влади: теоретичний аспект /А.О.Кузнецов, О.Г.Бондаренко // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. праць. — 2011. —№1. — Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Apdu/2011_1/doc/1/08.pdf; 5.Петренко С.А. Порівняльний аналіз моделей організаційних структур підприємства //Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. — 2010. — Т.2, №1. — С.245—252. — Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/bmnef/2010_1_2/33.pdf; 6.Сухоруков А.І. Удосконалення організаційних структур в економіці України /А.І.Сухоруков, Т.П.Крупельницька // Актуальні проблеми економіки. — 2011. — №11. — С.87—97. — Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ape/2011_11/APE-11-2011/87-97.pdf; 7. Чулак О.В. Вдосконалення організаційної структури управління, орієнтованої на досягнення стратегічних цілей підприємства /О.В.Чулак //Теоретичні та прикладні питання економіки. — 2011. — Вип.25. — С.204—208. — Режим доступу:
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/tppe/2011_25/Zb25_27.pdf; 8.Шигун М.М. Нові типи організаційних структур бухгалтерської служби та їх розвиток /М.М.Шигун //Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнар. зб. наук. праць — 2011. — Вип.1. — С.401—410. — Бібліогр.: 10 назв. — Режим доступу:
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ptmbo/2011_1/51.pdf
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: п'ятниця лютого 15, 2013 10:36 am    Тема : Re: Економіка. Фінанси

Запитання:
Здравствуйте, помогите найти статьи касающиеся региональных государств (Государства считающиеся унитарными но имеющие признаки федерации). Курс Регионально-административный менеджмент.Интересуют стать о выделении региональных государств в отдельную классификацию или отдельно о каком-либо государстве
Большое спаибо


Відповідь:
Добрый день! Надеемся, что статьи, которые мы подобрали, помогут Вам в работе: 1.Берегой Т. Закордонний досвід децентралізації: перспективи для України / Т.Берегой // Державне самоуправління та місцеве самоврядування: зб. наук. праць. — 2011. — Вип.4. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Dums/2011_4/11btadpu.pdf ; 2. Камаса М.В. Трансформація ролі регіону в системі зовнішніх відносин (управлінський аспект)/М.В.Камаса // Держава та регіон. Серія: Державне управління. — 2009. — №2. — С.69—73. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/dtr/du/2009_2/files/DU209_15.pdf ; 3. Ключник Р.М. Політична криза в Бельгії та перспективи ії вирішення / Р.М.Ключник, В.В.Кривошеїн // Грані. — 2011. — №1. — С.145—148. — Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Grani/2011_1/P-35.pdf ; 4. Леміш К.М. Визначення змісту та принципів регіонального менеджменту / К.М.Леміш //Держава та регіон. Серія: Економіка та підприємництво. — 2011. — №3. — С.60—63. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Dtr_ep/2011_3/files/EC311_11.pdf; 5. Новиков В.А. Международный опыт кластеризации экономического развития регионов / В.А.Новиков // Академічний огляд. — 2012. — №2. — С.172—181. — Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ao/2012_2/24.pdf; 6.Панченко Т.В. Перспективи реалізації принципу субсідіарності у регіональному врядуванні країн Європи // Гілея: науковий вісник. — 2011. — Вип.47. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2011_47/Gileya47/P25_doc.pdf ; 7. Тищенко О.П. Регіональні диспропорції: сутність, методологія визначення та оцінка / О.П.Тищенко // Економічна теорія. — 2011. — №4. — С.55—64. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/et/2011_4/7_Tis.pdf .
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: понеділок грудня 03, 2012 9:35 am    Тема : Re: Економіка. Фінанси

Запитання:
Подскажите статьи на тему "макроэкономический анализ экспортно-импортных операций".


Відповідь:
Добрый день! Предлагаем следующие статьи: 1.Безхмєльницина Г.В. Розвиток експорту України на основі моделі кругообігу капіталу / Г.В. Безхмєльницина // Управління розвитком : Всеукр. науково-практ. конф. з міжнар. участю молодих учених та студентів «Розвиток економіки України в умовах глобалізації» 18 березня 2011 р. — 2011. — №3(100). — С.201—203. — Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Uproz/2011_3/u1103bez.pdf; 2.Бочарова Ю.Г. Діагностика зовнішньоторгівельної діяльності України / Ю.Г.Бочарова // Торгівля і ринок України. — 2012. — Вип.34. — С.137—146. — Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Tiru/2012_34/Bocarova.pdf ; 3.Власова-Захарченко М.С. Стратегічний аналіз умов експортно-імпортної діяльності України на світових ринках / М.С.Власова-Захарченко // Бюлетень Міжнар. Нобелівського економ. форуму. — 2012. — Т.2, №1(5). — С.45—52. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/bmnef/2012_1_2/7.pdf; 4. Озаріна О.В. Еволюція розвитку міжнародної економічної реальності України / О.В.Озаріна, Ю.П.Газізова, Д.О.Тананакіна // Вісник ДонНУЕТ. Серія : Економічні науки. — 2010. — №3(47). — С.50—58. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vdnuet/econ/2010_3/Ozarina.pdf; 5.Савош Л.В. Особливості реформування зовнішньоторгівельної стратегії України в умовах глобалізації світової економіки / Л.В.Савош, Ю.І.Венцова // Економічні науки. Серія : «Економічна теорія та економічна історія» : зб. наук. праць. ЛНТУ. — Луцьк, 2010. — Вип.7(28). — Ч.2. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/en_etei/2010_7_2/27.pdf; 6.
Ставицька А.В. Моделювання економічних зв’язків України та Франції за допомогою структурних економетричних моделей / А.В.Ставицька, Д.Є.Мартинович // Держава та регіон. Серія: Економіка та підприємництво. — 2012. — №2. — С.60—66. — Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Dtr_ep/2012_2/files/EC212_11.pdf
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: четвер листопада 29, 2012 8:26 am    Тема : Re: Економіка. Фінанси

Запитання:
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, периодические издания на тему: "Анализ ифляционных процессов в Украине".


Відповідь:
Добрый день! Предлагаем следующие статьи по Вашей теме: 1.Безкровний А.В. Розвиток інфляційного процесу в Україні / А.В.Безкровний // Економіка АПК. — 2009. — №1. — С.77—79. — Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/e_apk/2009_1/09_01_12.pdf; 2.Горбанський А.Б. Ідентифікація типу інфляційного процесу в Україні / А.Б.Горбанський // Держава та регіон. Сер. : Економіка та підприємництво. — 2010. — №1. — С.76—81. — Бібліогр.: 14 назв. — Режим доступу :
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Dtr_ep/2010_1/files/EC110_17.pdf;
3.Катинська М.З. Інфляція в Україні : економічна природа, причини виникнення та механізм ії розвитку / М.З.Катинська // Вісн. Львів. комерційної академії: зб. наук. праць. Серія економічна. — 2010. — Вип.33. — С.10—14. — Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlca_ekon/Ekon/2010_33/02.pdf;
4.Комар Т.В. Фінансові аспекти впливу інфляції на економічне зростання / Т.В.Комар // Науковий вісник : Фінанси, банки, інвестиції. — 2011. — №1. — С.21—28. — Бібліогр.: 21 назв. — Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvfbi/2011_1/03.pdf;
5.Мельник Л.М. Специфічні чинники та наслідки інфляції в Україні // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону : фінансова політика та інвестиції : зб. наук. праць. — 2011. — Вип.17, №4. — С.96—103. — Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/prvse/2011_4/2_5.pdf; 6.Черевик Н.В. Особливості інфляційних процесів в Україні / Н.В.Черевик, Т.О.Мірошник // Вісник Житомірського держ. технолог. ун-ту. — 2010. — №3. — Ч.3. — С.146—149. — Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/Vzhdtu_econ/2010_3_3/33.pdf; 7.Черешня Г.А. Інфляційні процеси в Україні : еволюція, сучасний стан / Г.А.Черешня, Т.В. Цвігун // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. — 2011. — Т. 2, №2. — С. 249—252. — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchnu_ekon/2011_2_2/249-252.pdf.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: четвер листопада 08, 2012 12:02 pm    Тема : Re: Економіка. Фінанси

Запитання:
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, есть ли в библиотеке и в каком количестве литература, которая помогла бы студентам в изучении дисциплины "Актуарные расчеты". Большое Вам спасибо!


Відповідь:
Добрый день! По теме "Актуарные расчеты" в ЦНБ есть следующая литература: 1.Задачи по курсу «Страховая математика» (с решениями): учебно-метод. пособие для студентов спец. G 31 03 05 «Актуарная математика» / авт.-сост. П.М.Лаппо. — Минск: Изд-во Белорус. ун-та, 2003. — 75 с. — 1 экз.; 2.Ковтун І.О. Основи актуарних розрахунків : навч. посібн. для вузів / І.О.Ковтун, М.П.Денисенко, В.Г.Кабанов. — К.: Професіонал, 2008. — 478 с.: табл. — Бібліогр.: с.477—478(20 назв) — 4 пр.; 3.Кудрявцев А.А. Актуарная математика. Оценка обязательств компании страхования жизни : учебное пособие / А.А.Кудрявцев. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 2003. — 240 с. — 1 экз.; 4.Основи актуарних розрахунків : навчально-метод. посібник для вузів / С.М.Лаптев, В.І.Грушко, М.П.Денисенко, В.Г.Кабанов. — К.: Алерта, 2004. — 328 с. — Бібліогр.: с.325(8 назв.) — 4 пр.; 5.Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика / Донец. нац. ун-т. — 2000. — №1. — 120 с.: табл. — 1 пр.; №2. — 134 с.: табл. — 1 пр.; 2001. — №1. — 102 с. — 1 пр.; 2002. — №1. — 112 с. — 1 пр.; 2002. — №2. — 116 с. — 1 пр.; 2003. — №1—2 —250 с. — 1 пр.; 2004. — №1. — 126 с. — 1 пр.; 2004. — №2. — 92 с. — 1 пр.; 6.Симчера В.М. Введение в финансовые и актуарные вычисления / В.М.Симчера. — М.: Финансы и статистика, 2003. — 352 с. — 1 экз.; 7.Симчера В.М. Финансовые и актуарные вычисления : учебно-практ. пособие. — М.: Маркетинг, 2002. — 543 с. — Библиогр.: с.535—543 — 1 экз; 8.Фалин Г.И. Актуальная математика в задачах / Г.И.Фалин, А.И.Фалин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Физматлит, 2003. — 192 с. — Библиогр.: с.189—190(26 назв.) — 2 экз.; 9.Якимова Л.П. Економіко-математичне моделювання системи актуарного оцінювання недержавних пенсійних фондів: автореф. дис….канд. екон. наук: 08.00.11 / Л.П.Якимова. — Х.: Б.в., 2008. — 20 с. — 1пр.
Вверх
   Віртуальний Бібліограф :: Архів
Сторінка 2 з 5