Правила користування довідково-бібліографічною службою "Віртуальний Бібліограф"
Економіка. Фінанси
Перейти до сторінки 1, 2, 3, 4, 5  далі
 
   Віртуальний Бібліограф :: Архів
попередня тема :: наступна тема  
Відповідає Запитання - Довідка
oxana

ЗапитанняНаписане: середа грудня 09, 2015 11:54 am    Тема : Re: Економіка. Фінанси

Запитання:
Добрый день! Помогите, пожалуйста, с поиском источников, включая отечественные и зарубежные, а также периодические издания, по теме: "Прогнозирование, подходы и методы". Спасибо


Відповідь:
Добрый день! Предлагаем следующие статьи: 1.Білокудря Т. С. Огляд сучасних методик прогнозування ймовірності банкрутства підприємств [Електронний ресурс] / Т. С. Білокудря // Управління розвитком. – 2014. – № 1. – С. 86–88. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Uproz_2014_1_37.pdf; 2.Богомазова В. М. Методичні підходи до прогнозування показників регіонального розвитку [Електронний ресурс] / В. М. Богомазова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 6. – С. 199-207 . – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/frvu_2013_6_44.pdf; 3.Захаров П. О. Методика прогнозування на основі трендової, амплитудної і частотної корекції рядів економічної динаміки [Електронний ресурс] / П. О. Захаров, Л. В. Киришун, І. П. Милько // Наукові нотатки. – 2011. – Вип. 35. – С. 79–82. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nn_2011_35_15.pdf; 4.Кулинич Р. О. Способи прогнозування економічних явищ методом статистичних рівнянь залежностей [Електронний ресурс] / Р. О. Кулинич // Університетські наукові записки. – 2007. – № 3. – С. 295–305. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Unzap_2007_3_46.pdf; 5.Левченко Л. О. Огляд методів прогнозування фінансового стану підприємства на основі економетричних моделей [Електронний ресурс] / Л. О. Левченко, Д. С. Бєлова // Управління розвитком складних систем. – 2013. – Вип. 14. – С. 164–169. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Urss_2013_14_32.pdf; 6.Манцуров І. Г. Методологічні засади статистичного прогнозування розвитку економіки Украї-ни на середньострокову перспективу [Електронний ресурс] / І. Г. Манцуров, В. О. Нестеренко, Д. І. Манцуров // Моделювання та інформаційні системи в економіці. – 2009. – Вип. 80. – С. 16–30. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mise_2009_80_4.pdf; 7.Писар Н. Б. Застосування методів прогнозування при формуванні стратегії розвитку підприємства [Електронний ресурс] / Н. Б. Писар // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2012. – Вип. 8(2). – С. 175–183. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/aprer_2012_8(2)__31.pdf; 8.Сенишин О. С. Методологія соцільно-економічного прогнозування як організаційно-управлінської системи [Електронний ресурс] / О. С. Сенишин // Вісник Одеського нац. ун-ту. Економіка. – 2013. – Т. 18, вип. 1. – С. 198–206. – Режим доступу
: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vonu_econ_2013_18_1_26.pdf; 9.Степаненко О. А. Моделювання як метод аналізу та прогнозування конкуренції фірми на ринку [Електронний ресурс] / О. А. Степаненко, С. М. Таракановський, М. О. Постолатій // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2012. – Вип. 1. – С. 281–287. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vsed_2012_1_43.pdf; 10.Черник Н. Б. Методи прогнозування розвитку окремих галузей і сфер діяльності в регіоні [Електронний ресурс] / Н. Б. Черник // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. : Економічні науки. – 2013. – № 1. – С. 197–201. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvpusk_2013_1_42.pdf; 11.Щука В. Г. Дослідження методів прогнозування та обґрунтування вибору кращого з них для прогнозування показників фінансово-господарської діяльності підприємства [Електронний ресурс] / В. Г. Щука, Д. І. Мандрик // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. – 2015. – № 1. – С. 102–104. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vchnu_ekon_2015_1_20.pdf
Источники, имеющиеся в фонде библиотеки, Вы найдете в электронном каталоге по рубрике экономическое прогнозирование* или економічне прогнозування*
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: четвер травня 28, 2015 12:41 pm    Тема : Re: Економіка. Фінанси

Запитання:
Подскажите, пожалуйста, литературу по теме: философия хозяйства


Відповідь:
Добрый день! Предлагаем ознакомиться с такой литературой: 1.Булгаков С. Н. Философия хозяйства / С. Н. Булгаков ; подгот. текста В. В. Сапов. – М. : Наука, 1990. – 415 с. : – Библиогр. : с.385–406; 2.Вълева М. В. Социальная ответственность и хозяйственная деятельность: софийное хозяйство С.Н. Булгакова и современная концепция устойчивого развития / М. В. Вълева, Ю.А. Платонова // Философия хозяйства : альманах Центра общ. наук и экон. ф-та МГУ. – 2013. – № 4(88). – С. 67–76. – Режим доступа : http://www.econ.msu.ru/departments/lfh/fhjournal/archive/cd1482/; 3.Гиренок Ф. И. Горизонты русской философии хозяйства / Ф. И. Гиренок // Философия хозяйства : альманах Центра общ. наук и экон. ф-та МГУ. – 2013. – № 5(89). – С. 19–36. – Режим доступа : http://www.econ.msu.ru/departments/lfh/fhjournal/archive/cd1482/; 4. Жуликов П. П. Три базовые формы управления экономическим хозяйством / П. П.Жуликов // Философия хозяйства : альманах Центра общ. наук и экон. ф-та МГУ. – 2014. – № 6(96). – С. 63–67 – Режим доступа : http://www.econ.msu.ru/ext/lib/Category/x22/x3e/8766/file/Philosophy%20of%20Economy-6(96).pdf; 5.Королев В. К. Проблема «модернизации» человека в философии хозяйства:
С.Н. Булгаков и Ю.М. Осипов / В. К. Королев // Философия хозяйства : альманах Центра общ. наук и экон. ф-та МГУ. – 2013. – № 5(89). – С. 36–45. – Режим доступа : http://www.econ.msu.ru/departments/lfh/fhjournal/archive/cd1482; 6.Синяков С. В. Философия и экономическая наука / С. В. Синяков // Философия хозяйства : альманах Центра общ. наук и экон. ф-та МГУ. – 2013. – № 4(88). – С. 36–46. – Режим доступа : http://www.econ.msu.ru/departments/lfh/fhjournal/archive/cd1482/; 7.Тутов Л. А. Философия хозяйства и кризис неоклассики / Л. А. Тутов. // Философия хозяйства : альманах Центра общ. наук и экон. ф-та МГУ. – 2013. – № 6(90). – С. 9–19. – Режим доступа : http://www.econ.msu.ru/departments/lfh/fhjournal/archive/cd1482/; 8.Элоян М. Р. История философии хозяйства: мифологические предпосылки философии хозяйства синтоизма / М. Р. Элоян // Философия хозяйства : альманах Центра общ. наук и экон. ф-та МГУ. – 2014. – № 5(95). – С. 41–56. – Режим доступа : http://www.econ.msu.ru/ext/lib/Category/x22/x3e/8766/file/Philosophy%20of%20Economy%203(93)(1).pdf
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: вівторок квітня 07, 2015 10:55 am    Тема : Re: Економіка. Фінанси

Запитання:
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, источники для реферата по теме: "Рынок ценных бумаг Великобритании".


Відповідь:
Добрый день! Предлагаем посмотреть следующие источники: 1.Бабич М.В. Формування ринку цінних паперів та його види / М.В. Бабич // Вісник Харк. нац. ун-ту імені В.Н.Каразіна. – 2009. – №840 : Економічна серія: Стратегія і динаміка відтворення основних фондів: тенденції, аспекти моделі економічного розвітку. Вип.70 . – С.253–256; 2.Жупаненко В.М. Формування та розвиток інфраструктури ринку цінних паперів Європейського Союзу : автореф. дис ... канд. екон. наук : 08.00.02 / В.М.Жупаненко . – К. : Б.в., 2013 . – 19 с.; 3.Квєтна І.Р.Механізми та моделі ціноутворення на світових фінансових ринках / І.Р.Квєтна, Р.Н.Квєтний, А.В.Шкарпета . – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005 . – 222 с. – Бібліогр.: 208 назв.; 4.Литовченко М.С. Трансформації світового ринку цінних паперів в умовах циклічності економічного розвитку : автореф. дис ... канд. екон. наук : 08.00.02 / М.С.Литовченко . – Донецьк, 2013 . – 24 с.; 5.Попадик Т.А. Небанківські фінансово-кредитні установи: європейський досвід / Т.А.Попадик // Студентський наук. журн. Черкас. нац. ун-ту імені Б.Хмельницького. Серія: Економіка, менеджмент, туризм. – 2008. – Вип.6. – С.143–145. – Режим доступу : http://s-journal.cdu.edu.ua/base/2008/v6/v6pp143-145.pdf; 6.Рак Р. Регулювання ринку державних цінних паперів у розвинутих країнах / Р.Рак // Вісник Київ. нац. ун-ту імені Т. Шевченка. Економіка. – 2007. – Вип.92. – С.24–27. – Режим доступу :
http://papers.univ.kiev.ua/ekonomika/articles/Regulation_of_the_market_of_state_bonds_in_the_developed_countries_14471.pdf; 7.Суторміна В.М. Фінанси зарубіжних корпорацій : навчальний посібник / В.М.Суторміна, В.М. Федосов, Н.С. Рязанова . – К. : Либідь, 1993 . – 247 с.; 8.Чернова О.В. Стан та динаміка розвитку світового ринку цінних паперів / О.В.Чернова, А.Г.Королевська // Ефективна економіка. – 2014. – № 3. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2825; 9.Шуба О.А. Аналіз світового досвіду участі банків на ринку корпоративних цінних паперів / О.А. Шуба // Вісник Харк. нац. ун-ту імені В.Н.Каразіна .– 2003. – № 608 : Економічна серія . – С.111–113.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: понеділок березня 23, 2015 12:28 pm    Тема : Re: Економіка. Фінанси

Запитання:
Здравствуйте помогите подобрать статьи к Реферату по курсу Управление изменениями на тему: Особенности управления изменениями в США и Канаде. Большое спасибо.


Відповідь:
Добрый день! Мы подобрали для Вас следующие статьи: 1.Васюткіна Н. В. Управління змінами та розвитком в корпорації [Електронний ресурс] / Н. В. Васюткіна // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. : Економічні науки . - 2012. - Вип. 32(1). - С. 63-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Znpchdtu_2012_32(1)__16.pdf ; 2.Дмитрієв І. А. Визначення поняття управління змінами, як основної складової діяльності сучасного підприємства [Електронний ресурс] / І. А. Дмитрієв, Н. М. Курилова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва . - 2013. - № 1. - С. 102-106. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/piprp_2013_1_20.pdf; 3.Каганова С. Д. Основные компетенции специалиста по управлению персоналом в США и Великобритании [Електронний ресурс] / С. Д. Каганова // Економіка промисловості . - 2011. - № 4. - С. 302-311. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/econpr_2011_4_46.pdf; 4.Пазиніч О. В. Підходи до прийняття управлінських рішень міжнародними компаніями у процесі управління змінами [Електронний ресурс] / О. В. Пазиніч // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки . - 2014. - № 2(2). - С. 213-216. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vchnu_ekon_2014_2(2)__46.pdf; 5.Сурай І. Формування й розвиток еліти в державному управлінні: досвід Канади [Електронний ресурс] / І. Сурай // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України . - 2012. - Вип. 4. - С. 78-88. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadu_2012_4_12.pdf
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: середа березня 04, 2015 9:55 am    Тема : Re: Економіка. Фінанси

Запитання:
Добрый день! Прошу вас помочь мне с литературой для написания доклада на тему "Почему международная помощь наносит вред развивающимся странам?"


Відповідь:
Добрый день! Надеемся, эти источники помогут Вам подготовить доклад:
1.Акрам М. Аналіз зв'язку обмінного курсу валют і прямих іноземних інвестицій в розвинених країнах і країнах, що розвиваються: оглядове дослідження [Електронний ресурс] / М. Акрам // Актуальні проблеми економіки . - 2012. - № 8. - С. 302-308. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ape_2012_8_39.pdf; 2.Касич А. О. Досвід формування національних інноваційних систем у країнах, що розвиваються [Електронний ресурс] / А. О. Касич // Актуальні проблеми економіки . - 2013. - № 5. - С. 46-49. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ape_2013_5_6.pdf; 3.Майєр Д. Основні проблеми економіки розвитку : Пер. з англ. / Д. Майєр, Д. Е. Раух, А. Філіпенко; ред.: А. Філіпенко. - К. : Либідь, 2003. - 684 c. - англ.; 4.Марена Т. В. Особливості формування зовнішньої заборгованості країн, що розвиваються [Електронний ресурс] / Т. В. Марена // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Економіка . - 2011. - Вип. 1. - С. 76-82. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vmdu_ek_2011_1_13.pdf; 5.Резнікова Н. В. Роль прямих іноземних інвестицій в продукуванні економічного зростання країн, що розвиваються: парадокси фінансової залежності [Електронний ресурс] / Н. В. Резнікова // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Економіка . - 2013. - Вип. 6. - С. 86-93. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vmdu_ek_2013_6_13.pdf; 6.Сімонова М. В. Глобальні потоки прямих іноземних інвестицій в умовах світової фінансової кризи та їх значення для країн, що розвиваються [Електронний ресурс] / М. В. Сімонова // Економічний вісник Національного гірничого університету . - 2009. - № 4. - С. 59-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/evngu_2009_4_12.pdf; 7.Чирак І. М. Особливості реалізації монетарної політики в країнах з ринками, що розвиваються [Електронний ресурс] / І. М. Чирак // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Економіка . - 2012. - Вип. 20. - С. 47-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoa_2012_20_12.pdf
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: п'ятниця грудня 12, 2014 10:05 am    Тема : Re: Економіка. Фінанси

Запитання:
Доброго дня! Допоможіть підібрати джерела англійською мовою (книги, статті та т.і.) з такими ключовими словами: Value based managemen, value of the enterprise (company, business), stakeholders.


Відповідь:
Доброго дня! Сподіваємося, ці матеріали стануть Вам у нагоді: 1.Corrado Charles J. Fundamentals of investments: valuation and management / Charles J. Corrado, Bradford D. Jordan . – Boston;Burr Ridge;Dubuque etc. : Irwin/McGraw-Hill, 2000 . – 594 с. + Self-study CD-ROM МД1867; МД771 . – XXX . – На англ. яз.; 2.Morgan, Bruce W.
Strategy and enterprise value in the relationship economy / Bruce W. Morgan . – New York; London : Van Nostrand Reinhold, 1998 . – 338 с.
Рекомендуємо також звернутися до розділу традиційного систематичного каталога У291.9-21 Финансовый менеджмент (ящ.№917).
Також ми підібрали ще літературу, але вона відсутня у бібліотеці: 1.Freeman, R.E. Strategic management : a stakeholder approach show extra info. Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2010. – XII, 276 p.; 2.Jeffrey S. Harrison. Stakeholders, Social Responsibility, and Performance: Empirical Evidence and Theoretical Perspectives / Jeffrey S. Harrison, R. Edward Freeman // Academy of Management Journal. – 1999. – Vol. 42, №5. – S.479–485; 3.Michael C. Jensen. Value maximization, Stakeholder theory, and the Corporate objective function / Michael C. Jensen // Journal of Applied Corporate Finance. – 2010. – Vol. 22, Issue 1. – p. 32–42; 4.Post F.G. Beware of your Stakeholders // Journal of Management Development. 1989. – Vol. 8, №1; 5. Schmeer K.Stakeholder Analysis Guidelines [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.eestum.eu/voorbeelden/Stakeholders_analysis_guidelines.pdf; 6.Wood D. Stakeholder Mismatching: A Theoretical Problem on Empirical Research on Corporate Social Responsibility / D. Wood, R. Jones // The International Journal of Organizational Analysis – 1995. – Vol. 3, №3 – S.229–267.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: четвер листопада 06, 2014 12:51 pm    Тема : Re: Економіка. Фінанси

Запитання:
Добрый день. Помогите пожалуйста с подбором литературных источников для написания курсовой на тему "Экономическая характеристика Грузии". Спасибо!


Відповідь:
Добрый день! Вот что нам удалось найти по теме Вашей работы: 1.Грузия. Республика Грузия // Страны и регионы мира: экономико-политический справочник. – 3-е изд. / под ред. А.С.Булатова. – М., 2010. – С.97–99; 2.Джулакидзе М. Макромодель социально-экономического развития Грузии и ее использование при формировании экономической политики / М.Джулакидзе // Центральная Азия и Кавказ. – 2010. – Т.13, вып.1. – С.154–163. – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/article/n/makromodel-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-gruzii-i-ee-ispolzovanie-pri-formirovanii-ekonomicheskoy-politiki; 3.Кварацхелия В.А. Грузия в процессе мировой глобализации / В.А.Кварацхелия // Преподавание истории в школе. – 2003. – №7. – С.37–39; 4.Папава В. Очерки политической экономии посткоммунистического капитализма (опыт Грузии) / В. Папава, Т. Беридзе . – М. : Дело и Сервис, 2005 . – 287 с.– Библиогр. в примеч. : с.236–287; 5.Переходный процесс: остановка в пути? : доклад ЕБРР о переходном процессе в Грузии за 2013 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://tr.ebrd.com/tr13/ru/country-assessments/1/georgia; 6.Строев Е.С. Экономика Содружества Независимых Государств накануне третьего тысячелетия: Опыт и проблемы реформ / Е.С. Строев, Л. С. Бляхман, М.И. Кротов . – СПб. : Наука, СПбО, 1998 . – 579 с. – Библиогр. : C.564–566.
Также обратитесь к разделу традиционного систематического каталога У9(4ГРУ) Экономика Грузии (ящ. №964).
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: вівторок квітня 15, 2014 1:02 pm    Тема : Re: Економіка. Фінанси

Запитання:
Добрый вечер! Помогите, пожалуйста, с периодическими изданиями по конфликтологии на тему: "Геополитические конфликты". Спасибо!


Відповідь:
Добрый день! Предлагаем посмотреть следующие статьи : 1.Беспалов С. В. Перспективы реализации геополитических интересов России на постсоветском пространстве / С. В. Беспалов // Полис. – 2011. – № 2. – С. 118–128; 2.Вонсович О. Стан національної безпеки України в сучасній геополітичній ситуації / О. Вонсович // Політичний менеджмент. – 2012. – № 1–2. – С. 177–185. – Лит.: 6 назв.; 3.Дадашова Р. Геополітичні конфронтації між членами з правом вето в Раді Безпеки і проблеми регулювання регіональних конфліктів [Електронний ресурс] / Р. Дадашова // Гілея: науковий вісник . – 2013. – № 77. – С. 318–320. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/gileya_2013_77_100.pdf; 4.Ильин М. В. Кольцевая модель глобального геополитического пространства / М. В. Ильин // Полис. – 2011. – № 2. – С. 129–133; 5.Исаев Б. А. Геополитика классическая и геополитика современная / Б. А. Исаев // Полис. – 2011. – № 2. – С. 69–85; 6.Мильман Н. Б. Особые территориальные образования как угроза национальной безопасности / Н. Б. Мильман // Вестник СПбГУ. Сер.6 : Философия. Культурология. Политология. Право. Междунар. отношения. – 2011. – Вып. 1. – С. 94–98. – Лит. : 7 назв.; 7.Пушкарева Г. В. Политическое пространство: проблемы теоретической концептуализации / Г. В. Пушкарева // Полис. – 2012. – № 2. – С. 166–176; 8.Пономарьова І. Специфіка сепаратистських рухів у країнах Європейського Союзу / І. Пономарьова, К. Мурза // Політ. менеджмент. – 2012. – № 1–2. – С. 235–243. – Літ. : 12 назв.; 9.Савчин Л. «Заморожені конфлікти», виклики та перспективи врегулювання: [за матеріалами конференції] / Л. Савчин // Зовнішні справи. – 2012. – № 10. – С. 48–49; 10.Токмакова М. В. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве / М. В. Токмакова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18 : Социология и политолдогия. – 2013. – № 2. – С. 189–196.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: середа березня 26, 2014 11:34 am    Тема : Re: Економіка. Фінанси

Запитання:
Допоможіть будь ласка з літературою для написання реферату на тему "Галузева структура промисловості України. Проблеми реструктуризації."Дякую!


Відповідь:
Доброго дня! Сподіваємося, ця література допоможе Вам підготувати реферат: 1.Артемов В. И. Перспективы кластерных производственно-экономических комплексов топливно-энергетического профиля / В. И. Артемов // Вісник Харк. нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна . – 2004. – № 634 : Економічна серія (Электронная версия для интранет-сети) . – С.63–67; 2.Голиков А. П. Економіка України: фактори виробництва, галузева структура, розміщення, тенденції розвитку : навчальний посібник для вузів / А. П. Голиков, Н. А. Казакова, О. А. Шуба . – Х. : Вид-во ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2005 . – 237 с. – Бібліогр.: с. 184–186 (45 назв); 3.Єрмошенко М. М. Механізм розвитку інноваційного потенціалу кластерооб'єднаних підприємств / М. М. Єрмошенко, Л. М. Ганущак-Єфіменко . – К. : Вид-во Нац. академії управління, 2010 . – 234 с. : – Бібліогр.: с. 220-234 (204 назви); 4.Нові виробничі системи і прискорений розвиток регіонів : міжнар. екон. форум (2001; Київ) : матеріали / Редкол.: (голова) М. Я. Азаров . – СПб. : Логос, 2001 . – 163 с.; 5.Проскуркіна В. Є. Промисловий регіонально-галузевий комплекс: аспекти ефективності управління стратегічним розвитком підприємств трубної галузі [Електронний ресурс] / В. Є. Проскуркіна // Прометей . – 2013. – № 1. – С. 60–67. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Prom_2013_1_12.pdf
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: четвер березня 20, 2014 2:14 pm    Тема : Re: Економіка. Фінанси

Запитання:
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, статьи в периодических изданиях по теме: "Национальная инновационная система Германии". Спасибо


Відповідь:
Добрый день! Рекомендуем следующие статьи: 1.Андрощук Г.О. Програма інноваційного розвитку економіки Німеччини: Стратегія високих технологій / Верховна Рада України, Комітет з питань науки і освіти // Наука та інновації. – 2009. – Т. 5, № 3. – С. 72–88. – Режим доступу: http://www.tuii.org/content/programa-innovatsiinogo-rozvitku-ekonomiki-nimechchini-strategiya-visokikh-tekhnologii-go-an; 2.Білан В.І. Інноваційна сфера Німеччини: тенденції розвитку та шляхи використання прогресивного досвіду для України / В.І.Білан // Наукові праці КНТУ. Економічні науки. – 2010. – Вип. 17. – Режим доступу : http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_17_ekon/stat_17/69.pdf; 3.Ерошкин А. Механизмы государственной поддержки инноваций: зарубежный опыт // Мировая экономика и международные отношения. – 2011. – № 10. – С. 21–29; 4.Ночевкина Л. Необходимы ли отраслевые предпочтения для инноваций // Мировая экономика и международные отношения. – 2011. – № 12. – С. 13–21; 5.Семененко И.С. Корпоративное гражданство: западные модели и перспективы для России / И.С.Семененко // Полис. – 2005. – № 5. – С. 23–40; 6.Хімченко А. Інноваційний потенціал Німеччини: використання досвіду в Україні / А.Хімченко, О.Попович // Схід. – 2012. – № 5. – С. 65–71. – Режим доступу : http://skhid.com.ua/article/view/16607
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: середа березня 19, 2014 12:42 pm    Тема : Re: Економіка. Фінанси

Запитання:
подскажите пожалуйста литературу по теме "Особенности национальных инновационных систем (НИС) Японии" по предмету Инновационный менеджмент


Відповідь:
Добрый день! Рекомендуем для ознакомления следующие источники: 1.Вайтхилл А. Японская система менеджмента : пер. с англ. / А. Вайтхилл ; пер. Н. Евдокимова . – М. : Интернет-трейдинг, 2006 . – 248 с.; 2.Василенко В. О.Інноваційний менеджмент : навч. посіб. для вузів / В. О. Василенко, В. Г. Шматько . – 3-тє вид., випр. та доп . – К. : Центр навч. літ., 2005 . – 440 с. : табл., схем. – Бібліогр.: с.418–421 (61 назв.), с.433-439; 3.Гончарова І.І. Застосування принципів філософії кайдзен у діяльності підприємств сфери послуг / І.І.Гончарова [Електронний ресурс] // Маркетинг: теорія і практика: зб. наук. праць. – Луганськ, 2008. – № 14. – Режим доступу: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/755/1/goncharova.pdf; 4.Захарченко В. І. Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації економіки : навч. посіб. / В. І. Захарченко, Н. М. Корсікова, М. М. Меркулов . – К. : ЦУЛ, 2012 . – 446 с. – Бібліогр.: с.423–427 (83 назви); 5.Куликов Г. В. Японский менеджмент и теория международной конкурентоспособности / Г. В. Куликов ; отв.ред. И.О. Фаризов . – М. : Экономика, 2000 . – 247 с. : ил. – Библиогр.: С.237–245; 6.Посохов И.М. Анализ исследований зарубежных научных школ риск-менеджмента / И.М.Посохов // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2013. – № 4. – С.164–172. – Библиогр. : 17 назв. – ( язык ориг. – укр.). – Режим доступа : http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/ru/journals/2013/4/164-172; 7.Эти невероятные японцы. Принципы японского управления / В. Вахрушев, И.А. Кузьмин . – Москва : Всесоюзный общественный фонд защиты от безработицы, 1992 . – 207 с.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: четвер лютого 20, 2014 8:43 am    Тема : Re: Економіка. Фінанси

Запитання:
Прошу вас помочь мне с литературой и соответствующими материалами для подготовки курсовой работы на тему "Культурологическая характеристика Мадагаскара". Заранее признателен!


Відповідь:
Добрый день! Надеемся, эта литература поможет Вам подготовить курсовую работу: 1.Емельянов А. Л. Забытая история Великого острова: [Мадагаскар в середине XIX–нач. XX в.] / А.Л.Емельянов, АН СССР, Ин-т востоковедения. – М. : Наука, 1990. – 139 с. – Библиогр.: С. 133–140 (224 назв.); 2.Мадагаскар // Африка : энциклопедический справочник : в 2-х т. Т. 2 . К–Я / гл. ред. А. Громыко. – М. : 1987. – С. 99–111. – Лит. в конце статьи; 3.Мадагаскар // Страны и народы : науч.-попул. геогр.-этногр. из. в 20-ти т. Восточная и Южная Африка / редкол.: отв. ред.М.Б.Горнунг, Г.Б.Старушенко и др. – М., 1981. – С. 233–250; 4.Орлова А. С. Малагасийцы / А.С.Орлова // Народы мира : историко-этнографический справочник / гл. ред. Ю. В. Бромлей. – М., 1988. – С. 275–277; 5.Членов М. А. Малагасийская мифология / М. А. Членов // Мифы народов мира : энциклопедия : в 2 т. Т. 2. К–Я / гл. ред. С. А. Токарев. – М., 1992. – С. 91–92 – Лит. в конце статьи.
Еще больше литературы о Мадагаскаре Вы найдете в традиционном систематическом каталоге под индексом Т3(6МАД)История Мадагаскара (ящ. № 815)
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: середа січня 29, 2014 11:56 am    Тема : Re: Економіка. Фінанси

Запитання:
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, периодическую литературу по теме "Особенности управления изменениями в Японии" (инновационный менеджмент)? Спасибо


Відповідь:
Добрый день! Вот такие статьи по Вашей теме удалось нам отыскать: 1. Гончарова І.І. Застосування принципів філософії кайдзен у діяльності підприємств сфери послуг / І.І.Гончарова [Електронний ресурс] // Маркетинг: теорія і практика: зб. наук. праць. – Луганськ, 2008. – № 14. – Режим доступу: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/755/1/goncharova.pdf; 2.Есмуханов Е. Кайдзен в системе менеджмента качества / Е.Есмуханов // Успех-Success. – 2011. – № 6. – С.22–24. – Режим доступу: http://www.kok.kz/material_40.pdf; 3.Загороднова Е.П. Анализ международного опыта применения основных видов систем управления инновационной деятельностью компании / Е.П.Загороднова // ARS ADMINISTRATION/ – 2012. – № 2. – С.35–46. – Список лит. : 15 назв. – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/article/n/analiz-mezhdunarodnogo-opyta-primeneniya-osnovnyh-vidov-sistem-upravleniya-innovatsionnoy-deyatelnostyu-kompanii# ; 4.Посохов И.М. Анализ исследований зарубежных научных школ риск-менеджмента / И.М.Посохов // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2013. – № 4. – С.164–172. – Библиогр. : 17 назв. – ( язык ориг. – укр.). – Режим доступа : http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/ru/journals/2013/4/164-172.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: понеділок грудня 09, 2013 2:37 pm    Тема : Re: Економіка. Фінанси

Запитання:
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, учебники и периодические издания для курсовой по управлению персоналом на тему:"Усовершенствование кадрового планирования в организации"


Відповідь:
Добрый день! Предлагаем следующие статьи по Вашей теме: 1.Величко А.В. Особенности формирования кадровой политики организации в современных условиях / А.В.Величко, А.В.Силаев // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. – 2012. – Т. 2, №1. – С.38–44. – Режим доступа : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Bmnef/2012_1_2/6.pdf;
2.Поповский В.И. Кадровое планирование и формирование персонала торговой организации / В.И.Поповский, М.Викарчук // Вісник Міжнар. Слов’янського ун-ту. Серія : Економічні науки. – 2007. – Т.10, №2. – Режим доступа : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/VMSU/2007-02/07pviaii.htm; 3.Пушкар З. Кадрове планування як елемент реалізації кадрової політики / З.Пушкар, Г.Мацькова // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2010. – Вип. 14-15. – С.193–198. – Літ. : 10 назв. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum./UN_msm/2010_14-15/Ukrainska_nauka-14-15_2010/24_Pushkar-Z.pdf; 4.Шапа Н.Н. Анализ научных точек зрения на процесс планирования человеческих ресурсов в различных условиях функционирования организации / Н.Н.Шапа, О.Ю.Гапченко, К.В.Друкер // Економічний простір. – 2010.– №40. – С.284-289. – Режим доступа : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ekpr/2010_40/statti/28.pdf; 5.Шершнева Ю.В. Основные направления повышения эффективности управления персоналом на предприятии / Ю.В.Шершнева // Управління розвитком. –2012. – №9. – С.27–29. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Uproz/2012_9/u1209sh2.pdf;
6.Юрьевская Е.М. Значение кадровой политики в организации єффективного управления предприятием / Е.М.Юрьевская // Культура народов Причерноморья. – 2012. – №237. – С.107–112. – Лит.: 11 назв. – Режим доступа : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/knp/2012_237/knp237_107-112.pdf;
Соболев В.Г. Технологии эффективного менеджмента персонала / В.Г.Соболев // Управління розвитком. –2011. – №2. – С.162–164. – Режим доступа : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum%20/Uproz/2011_21/u1121sob.pdf.
Учебную и научную литературу Вы найдете в разделе систематического традиционного каталога под индексом У291.6 Персонал. Кадры организации (ящ.№875) или в электронном каталоге по рубрике управление персоналом.
Удачи в работе!
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: середа листопада 06, 2013 2:17 pm    Тема : Re: Економіка. Фінанси

Запитання:
Добрый вечер,подскажите пожалуйста учебники мне нужно по теме "Кредитная система Украины".Заранее спасибо!


Відповідь:
Добрый день! Рекомендуем посмотреть: 1.Вовчак О. Д. Гроші та кредит : навч. посіб. / О. Д. Вовчак, І. Є. Бучко, З. Р. Костак . — К. : : ЦУЛ, 2013 . – 423 с. – Бібліогр. наприкінці розділів; 2.Гроші та кредит : підручник / М. І .Крупка, М. С. Мрочко, Б. М. Вишивана, О. В. Остафіль, інш. . — Львів : Видавництво Львівського університету ім. І.Франка, 2011 . — 419 с. — Бібліогр. наприкінці частин; 3.Коваленко Д. І. Гроші та кредит: теорія і практика : навч. посіб. для вузів / Д. І. Коваленко, Київський національний університет технологій та дизайну . — 3-тє вид., перероб. та доп . – К. : ЦУЛ, 2011 . — 351 с. : табл., схеми . — Бібліогр.: с.346-348 (84 назви) та наприкінці тем; 4.Колотуха С. М. Гроші та кредит : навч. посіб. / С. М. Колотуха, С. А. Власюк . — К. : Знання, 2012 . — 495 с. — Бібліогр.: с.487—495 (145 назв).
Еще больше учебной литературы Вы найдете в электронном каталоге по рубрике кредитно-денежная система или кредитно-грошова система.
Вверх
   Віртуальний Бібліограф :: Архів
Сторінка 1 з 5