Правила користування довідково-бібліографічною службою "Віртуальний Бібліограф"
Література
Перейти до сторінки 1, 2, 3  далі
 
   Віртуальний Бібліограф :: Архів
попередня тема :: наступна тема  
Відповідає Запитання - Довідка
oxana

ЗапитанняНаписане: середа січня 03, 2018 11:59 am    Тема : Re: Література

Запитання:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу за темою: Братерство тарасівців. Цікавить життя та творчість Івана та Юрія Липи. Дякую!


Відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо таку літературу з Вашої теми: 1.Казанова О. Екзистенційні мотиви в ліричній прозі Івана Липи [Електронний ресурс] / О. Казанова // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. - 2012. - Вип. 11-12. - С. 106-117. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lfk_2012_11-12_13; 2. Криса Б. Необароко Юрія Липи [Електронний ресурс] / Б. Криса // Парадигма. - 2008. - Вип. 3. - С. 186-193. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/paradig_2008_3_13; 3. Кучеренко С. В. Внесок Юрія Липи в шевченкознавство [Електронний ресурс] / С. В. Кучеренко // Українська біографістика. - 2014. - Вип. 11. - С. 86-101. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ubi_2014_11_8; 4. Кучеренко С. В. Іван та Юрій Липи у культурному та політичному житті України (наприкінці ХІХ – у першій половині ХХ ст.) / С. В. Кучеренко // Українська біографістика. - 2011. - Вип. 8. - С. 248-263. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ubi_2011_8_12; 5. Левицька Н. Є. Прозовий доробок у творчості Юрія Липи [Електронний ресурс] / Н. Є. Левицька // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. - 2013. - № 22. - С. 235–243. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_22_30; 6. Половець В. Іван Львович Липа – громадський і політичний діяч (до 150-річчя з дня народження) [Електронний ресурс] / В. Половець // Сіверянський літопис. - 2015. - № 6. - С. 197-201. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sl_2015_6_22; 7.Середницький Я. А. Батько і син: [Про Івана та Юрія Липу] / Я. А. Середницький // Дніпро. – 1992. – № 8-9. – С. 115–119; 8.Стамбол І. Наслідування українцями "молодих" національних рухів Європи у ХІХ ст.: Іван Липа у "Братерстві Тарасівців" [Електронний ресурс] / І. Стамбол // Українознавчий альманах. - 2014. - Вип. 17. - С. 99-102. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2014_17_30; 8.Українська поезія кінця XIX – середини XX ст. : бібліографія : антологія / авт.-уклад. Ю. В. П’ядик ; упоряд.-ред. : І. Г. П’ядик-Халявка, Н. Г. Дашкіна. – Київ, 2015. – Т. 4.
С. 496–503 : про І. Л. Липу ; С. 503–521 : про Ю. І. Липу. Це видання знаходится у ч/з № 14 (кімн. 7-44).
У залі традиційних каталогів (кімн.9-11) у систематичній картотеці статей Ви знайдете публікації про Ю. Липу (шухл. №272).
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: понеділок вересня 28, 2015 8:53 am    Тема : Re: Література

Запитання:
Дорогі друзі, чи не допоможете отримати повний бібліографічний опис книги : Непомнящий В.С.Да ведают потомки православных. Пушкин. Россия. Мы : місце видання, рік, видавництво, загальна кількість сторінок, код ISBN


Відповідь:
Доброго дня! Знайшли для Вас повний бібліографічний опис книги: Непомнящий, В. С. Да ведают потомки православных. Пушкин. Россия. Мы : сб. статей / В. С. Непомнящий. – М. : Сестричество во имя преподобномученицы Великой Княгини Елизаветы, 2001. – 398 с. – ISBN 5-89439-072-9
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: понеділок березня 30, 2015 12:52 pm    Тема : Re: Література

Запитання:
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какую можно взять литературу по теме "Феномен Григорія Сковороди".


Відповідь:
Добрый день! Пожалуйста, посмотрите: 1.Варипаєв О. М. Мандрівництво у східнослов'янській культурі : автореф. дис... канд. філос. наук : 09.00.04 / О. М. Варипаєв; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Х., 2000. – 19 c.; 2.Кримський С. Феномен мудрості у творчості Григорія Сковороди : до 280-річчя від дня народження українського мислителя [Електронний ресурс] / С. Кримський // Вісник Національної академії наук України . – 2002. – № 12. – С. 42–46. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vnanu_2002_12_7.pdf; 3.Петров В. Г.С.Сковорода: спроба характеристики / В.Петров. – Київська старовина. – 2001. – №4. – С.109-120; 4.Попович М. Сковорода, якого не зловив світ, і світ, який не зловив Сковороди / М.Попович // Генеза. – 1995. – №1. – С.175–181; 5.Рик C. Феномен віри у філософських працях Григорія Сковороди [Електронний ресурс] / C. Рик // Рідний край . – 2013. – № 2. – С. 115–119. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Almpolt_2013_2_32.pdf; 6.Ушкалов Л. В.
Григорій Сковорода : семінарій: бібліографічний покажчик / Л.В.Ушкалов. – Х. : Майдан, 2004 . – 875 с.
Предлагаем воспользоваться электронным каталогом нашей библиотеки. Большой список литературы Вы найдете по рубрике Сковорода Григорій Савич*
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: середа серпня 20, 2014 11:48 am    Тема : Re: Література

Запитання:
Добрый день! Подскажите литературу по теме : "Михайло Старицький і Харків".


Відповідь:
Добрый день! Надеемся, что Вы сумеете найти в данных источниках необходимую информацию: 1.Коломієць В.В. Нова ера українського театру : [Про М.П.Старицького] / В.В.Коломієць // Радянська школа. –1991. – №4. – С.85–88; 2.Комишанченко М.П. Михайло Старицький. [Літ. портрет] / М.П.Комишанченко. – К.: Дніпро, 1968. – 112 с.; 3.Костенко А. Поезія пошевченківської доби / А.Костенко // Поети пошевченківської доби : зб. – К., 1961. – С. 6–59; 4.Олійник В. Магічний секрет : [Значення М.П.Старицького в історії розвитку українського професійного театру другої половини XIX ст.] / В.Олійник //Вітчизна. – 1969. – №11. – С.185–191; 5.Полякова Ю.Ю. Старицький Михайло Петрович / Ю.Ю.Полякова // Вихованці Харківського університету : біобібліогр. довідник / автори-уклад. Б.П.Зайцев, В.І.Кадєєв, С.М.Куделко та ін.. – Х., 2004. – С.185; 6.Сокирко Л.Г. М.П.Старицький. Критико-біографічний нарис / М.П.Старицький. – К.: Держлітвидав УРСР, 1960.– 171 с.; 7.Тобілевич С. Коріфеї українського театру: Портрети, спогади / С.Тобілевич. – К.: Мистецтво, 1947.– 113 с.; 8.Український драматичний театр. Нариси історії: в 2 т. / відп. ред. М.Т. Старицький. – К. : Наукова думка, 1967.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: вівторок травня 13, 2014 7:32 am    Тема : Re: Література

Запитання:
Доброго дня!Мені потрібна література за темою: Мова творів Степана Руданського. Особливо необхідна релігійна лексика та стилістика творів Руданського.Дякую!


Відповідь:
Доброго дня! Радимо звернутись до такої літератури: 1.Герасименко В. Я. Степан Руданський. Життя і творчість / В. Я. Герасименко . – К. : Наукова думка, 1985 . – 180 с. – Бібліогр. в підрядк. приміт.; 2.Кисельов С. Дивак, що бавив слово : До 150-річчя з дня народження укр.. поета С. Руданського / С. Кисельов // Людина і світ. – 1984. – № 1. – С. 48–51; 3.Колесник П. Й. Степан Руданський : літературний портрет / П. Й. Колесник . – К. : Дніпро, 1971 . – 111 с.; 4.Пільгук І. І. Степан Руданський. Нарис життя і творчості / І. І. Пільгук . – К. : Держлітвидав, 1956 . – 115 с.; 5.Приходько І. Степан Руданський – поет національного болю / І. Приходько // Дивослово. – 1999. – № 4. – С. 54–58; 6.Сиваченко М. Є. Студії над гуморесками Степана Руданського / М. Є. Сиваченко, Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР . – К. : Наукова думка, 1979 . – 403 с.; 7.Степанові Руданському (1833-1873) : збірник / відп. ред. М. М. Потупейко – Одесса : Маяк, 1968 . – 260 с. – Бібліогр. : с.245-255 і в підряд. прим.; 8.Цеков Ю. І. Степан Руданський. (Нарис життя і творчості) / Ю. І. Цеков . – К. : Дніпро, 1983 . – 176 с.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: четвер березня 27, 2014 11:48 am    Тема : Re: Література

Запитання:
Прошу вас помочь мне с литературой для написания реферата на тему "Енеїда Котляревського. Новаторство і значення для розвитку української мови та літератури." Заранее спасибо!


Відповідь:
Добрый день! Рекомендуем следующую литературу: 1.Гундорова Т. Перевернений Рим, або «Енеїда» Котляревського як національний наратив / Т. Гундорова // Сучасність. – 2000. – № 4. – С. 120–134; 2.Єрмоленко С. Глибини мови і стилю «Енеїди» Івана Котляревського / С. Єрмоленко // Рідний край. – 2003. – № 2. – С. 54–62; 3.Охріменко П. П. «Енеїда» І. П. Котляревського і світова література /П. П. Охріменко, О. Г. Охріменко // Укр. літературознавство : між від. респ. зб. – 1970. – Вип. 9. – С. 71–80; 4.Пилипинський М. М. Із спостережень над мовою і стилем «Енеїди» І. Котляревського / М. М. Пилипинський // Мовознавство. – 1988. – № 5. – С. 25–29; 5.Яценко М. Т. На рубежі літературних епох. «Енеїда» Котляревського і художній прогрес в український літературі / М. Г. Яценко. – К. : Наукова думка, 1977. – 280 с.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: п'ятниця лютого 24, 2012 9:52 am    Тема : Re: Література

Запитання:
Доброго дня! Пфдкажіть, будь ласка, літературу для написання курсової роботи на тему "Концепція в історіїї в романі Томаса Бруссіга " Сонячна Алея".Дякую!


Відповідь:
Доброго дня! На жаль, літератури з теми Вашої курсової нам відшукати не вдалося. В мережі Интернет серьозних статей або аналітики майже немає. Радимо скористатись німецькомовним сайтом письменника: http://www.thomasbrussig.de/index.html, на якому Ви знайдете рецензии на книгу «Сонячна алея» (назва оригіналу: Am kürzeren Ende der Sonnenallee) на німецький мові. З російськомовних сайтів радимо такі: 1.http://www.polit-nn.ru/?pt=news&view=single&id=19090 – Немецкий писатель, драматург и сценарист Томас Бруссиг презентовал в Нижнем Новгороде свою повесть "Солнечная аллея"; 2.www.tmnlib.ru/dbfilehandler.axd?1809 – Гончар Н.Г. Ассиметрия в переводе художественного текста: этнолингвокультурный аспект (на правах рукописи); 3.http://www.calvaria.org/press.php?press_id=429 – Евсюкова С. Писатель, который абсолютно чист, неинтересен: [Беседа с Т.Бруссигом].
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: п'ятниця лютого 10, 2012 11:21 am    Тема : Re: Література

Запитання:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на роботу за темою: "Ономастика у творі В. Винниченка "Чорна пантера і білий ведмідь"?" Завчасно дякую.


Відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо наступне: 1. Бондаренко А. Художне мовомислення п’єси: дар інстинкту й інстинкт дару: [Про п’єсу В.Винниченка «Чорна Пантера і Білий Медвідь»] / А.Бондаренко // Дивослово. – 2005. – №8. – С.51-53; 2.Малютіна Н.П. Українська драматургія кінця XIX – початку XX століття: навчальний посібник для вузів / Н.П.Малютіна. – К.: Академвидав, 2010. – 253 с. – Бібліогр.: с.240-253; 3.Матющенко А. Час героя. Українська драматургія першої третини XX століття / А.Матющенко. – К.: Фоліант, 2004. – 124 с.; 4.Михинда С.П. Слідами його експериментів: Змістові домінанти та поетика конфлікту в драматургії Володимира Винниченка / С.П.Михинда. – Кіровоград: Центрально-українське вид-во, 2002. – 189 с. – Бібліогр.: с.183-188 (105 назв) та у підряд. приміт.; 5.Мороз Л.З. «Сто рівноцінних правд»: Парадокси драматургії В.Винниченка / Л.З.Мороз – К., 1994. – 208 с.; 6.Русанівський В.М. Сила і краса (Особливості мови творів В.К.Винниченка) / В.М.Русанівський // Укр. мова і література в школі. – 1992. – №2. – С.41-46; 7.Януш Я.В. Мова української класичної драматургії / Я.В.Януш. – Львів: Вища школа , вид-во при Львів. ун-ті, 1983. – 147 с.; 8.Фонякова О.И. Имя собственное в художественном тексте: учебное пособие / О.И.Фонякова. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1990. – 103 с. Також ознайомтеся з розділом Ш141.11-36 Ономастика. Антропоніміка. Етноніміка (шухл.№1093) традиційного систематичного каталога.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: п'ятниця червня 10, 2011 12:49 pm    Тема : Re: Література

Запитання:
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, літературу для написання курсової роботи "Трагедія Гете "Фауст", проблематика і образи"? Дякую.


Відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо таку літературу: 1.Аветисян В.А. Образ Мефистофеля во второй части "Фауста": (В свете гетевской концепции мировой литературы) / В.А.Аветисян //Известия РАН. Сер. литературы и языка. - 1997. - Т.56, №1. - С.3-10; 2.Аникст А.А. Гете и Фауст: От замысла к свершению / А.А.Аникст - М.: Книга, 1983. - 271 с. - Библиогр.: с.268-269; 3.Карасев Л.В. Мой собеседник. Вертикаль "Фауста" / Л.В.Карасев //Человек. - 2003. - №1. - С.144-151; 4.Пронін В. Гете Йоганн Вольфганг //Зарубіжні письменники: енціклопедічний довідник: у 2 т. Т.1 / За ред. Н.Михальської, Б.Щавурського - Тернопіль: Богдан, 2005. - С.442-447. - Літ. наприкінці ст.; 5.Шалагінов Б.Б. "Фауст" Й.В.Гете: Містерія. Міф. Утопія: До проблеми духовної сутності людини в німецькій літературі на рубежі 18-19 ст. / Б.Б.Шалагінов. - К.: Вежа, 2002. - 279 с. - Бібліогр.: с.278-279 (217 назв.). Ще більше літератури російською, українською та іноземними мовами Ви знайдете у традиційному систематичному каталозі за індексом Ш5(4ГЕР)51-4 Немецкая литература XVII-XVIII вв. (до 1789 г.)Персоналии писателей (шухл.№1202) та у СКС (шухл.№281).
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: понеділок лютого 14, 2011 2:12 pm    Тема : Re: Література

Запитання:
помогите найти фрагменты Гней Невій "Пісня про Пунічну війну"


Відповідь:
Добрый день! К сожалению, нам не удалось отыскать в нашей библиотеке текст фрагментов "Пунические войны"Г. Невия. Предлагаем пару сайтов, где есть оригинальный текст: 1.http://ia700407.us.archive.org/17/items/debellopunicore00naevgoog/debellopunicore00naevgoog.pdf – Vahleni I. Cn. Naevi. De bello Punico reliqviae;
2.http://www.bartleby.com/245/8.html – Fragments of the Bellum Poenicum Gnaeus Naevius (c.264–195 B.C.)
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: понеділок грудня 13, 2010 10:04 am    Тема : Re: Література

Запитання:
Помогите найти материал по постановкам пьесы "Зимовий вечір" М.Старицького


Відповідь:
Добрый день! Надеемся, что Вы сумеете найти в данных источниках необходимую информацию: 1.Сокирко Л.Г. М.П.Старицький. Критико-біографічний нарис / М.П.Старицький. - К.: Держлітвидав УРСР, 1960. - 171 с.; 2.Комишанченко М.П. Михайло Старицький. [Літ. портрет] / М.П.Комишанченко. - К.: Дніпро, 1968. - 112 с.; 3.Коломієць В.В. Нова ера українського театру: [Про М.П.Старицького] / В.В.Комишанченко // Радянська школа. - 1991. - №4. - С.85-88; 4.Олійник В. Магічний секрет: [Значення М.П.Старицького в історії розвитку українського професійного театру другої половини XIX ст.] / В.Олійник //Вітчизна. - 1969. - №11. - С.185-191; 5.Коломієць В. Соціальна драматургія Михайла Старицького / В.Коломієць //Укр. мова і література в школі. - 1988. - №11. - С.72-75; 6.Булаховська Ю. Сценічна переробка М.Старицьким оповідання Е.Ожешко "Зимовий вечір" /Ю.Булаховська //Словянське літературознавстіво і фольклористика. - 1986. - Вип. 15. - С.16-23; 7.Український драматичний театр. Нариси історії: в 2 т. /Відп. ред. М.Т. Старицький. - К.: Наукова думка, 1967; 8.Тобілевич С. Коріфеї українського театру: Портрети, спогади / С.Тобілевич. - К.: Мистецтво, 1947. - 113 с. Последние два издания находятся в отделе книжных памятников, ценных изданий и рукописей на Университетской, 23. В том же отделе можно ознакомиться с систематической картотекой журнальных статей по искусству.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: понеділок листопада 22, 2010 11:23 am    Тема : Re: Література

Запитання:
підкажіть, будь ласка, літературу для написання курсової роботи "Проблематика і поетика публіцистики Івіна Багряного (1945-1950)"? дякую.


Відповідь:
Доброго дня! Радимо звернутися до наступних видань: 1.Український письменник і політичний діяч Іван Багряний (1906-1963): До 100-річчя від дня народження: бібліогр. покажчик. - 2-ге вид. / Харк. держ. наук. б-ка імені В.Г.Короленка; уклад. Т.О.Сосновська, В.О.Ярошик, В.П.Усань. - Х., 2006. - 192 с.; 2.Войчишин Ю. Іван Багряний: літературно-бібліографічна студія / Ю.Войчишин. - Вінніпег; Оттава, 1968. - 87 с.; 3.Сподарець М.П. Іван Багряний - письменник і громадянин. (До дев'яносторіччя до дня народження) / М.П.Сподарець. - Х., 1996. - 102 с. Ще більше літератури Ви знайдете у розділі Ш5(4УКР)6-4 Персоналії письменників ХХ ст. Багряний І. традиційного систематичного каталога (шухл.№1195) та систематичній картотеці статей (шухл.№268).
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: четвер листопада 18, 2010 12:26 pm    Тема : Re: Література

Запитання:
Скажіть є в бібліотеці матеріал про письменника юрія стадниченка та його твори?


Відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо Вам такі матеріали: 1.Юрій Стадниченко //Письменники Харкова: довідник. - Х.: Майдан, 2003. - С.151-153; 2.Савченко О.М. Стадниченко Юрій Іванович / О.М.Савченко //Літературна Харківщина: довідник. - Х.: Майдан, 1995. - С.301; 3.Юрій Стадниченко //Письменники Радянської України (1917-1987): біобібліографічний довідник / Упоряд. В.К.Коваль, В.П.Павловська. - К.: Рад. письменник, 1988. - С.562; 4.Перерва А. Юрій Стадниченко: Дорога крізь довге літо /А.Перерва //Вечірній Харків. - 1989. - 15 трав.; 5.Левін Р. Слово про поета: П'ятнадцятого травня харківському поетові Юрію Стадниченку виповнилося 70 років /Р.Левін //Слобода. - 1999. - 18 мая; 6.Тома Л. Довге літо і щедра осінь: (Нотатки про нову книжку Юрія Стадниченка) / Л.Тома //Вечірній Харків. - 1983. - дек.; 7.Лемищенко В. Юрій Стадниченко. Біографія души / В.Лемищенко //Время. - 1999. - 28 дек. Їх можна отримати у науково-бібліографічному відділі (кім. 7-44).
У фонді ЦНБ також наявні твори Ю.Стадниченка, які можна знайти за допомогою алфавітного традиційного, або електронного каталогів.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: вівторок листопада 09, 2010 1:19 pm    Тема : Re: Література

Запитання:
Доброго дня! Можливо, я звертаюся не за адресою, але дуже сподіваюся на Вашу відповідь. Мені потрібні збірки І.Драча Соняшник та Протуберанці серця. У каталозі вказано, що вони знаходять в бібліотеці Світличного. Де це знаходиться, як можна взяти ці книги? Вони видаються на руки?


Відповідь:
Доброго дня! Твори І.Драча, що Вам потрібні, є в фонді ЦНБ, їх можна замовити на художній абонемент.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: вівторок листопада 02, 2010 12:43 pm    Тема : Re: Література

Запитання:
Чи є у Вас монографія Roverto Bernal на Vargasa LLosa? Можливо є ще де-яка література або критика стосовно творчості Vargasa LLosa? Дуже вдячна.


Відповідь:
Доброго дня! Книгу, що Вас цікавить, та інші джерела Ви знайдете в розділі Ш5(7ПЕР) Литература Перу (шухл. №1252), а в розділі Ш6(4ПЕР)Художественная литература Перу (шухл. №1451) - твори Варгаса Льйоса, що наявні в фонді ЦНБ.
Вверх
   Віртуальний Бібліограф :: Архів
Сторінка 1 з 3