Правила користування довідково-бібліографічною службою "Віртуальний Бібліограф"
Держава і право
Перейти до сторінки назад  1, 2
 
   Віртуальний Бібліограф :: Архів
попередня тема :: наступна тема  
Відповідає Запитання - Довідка
oxana

ЗапитанняНаписане: понеділок березня 22, 2010 12:00 pm    Тема : Re: Держава і право

Запитання:
Студент-бакалавр".Підкажіть, будь ласка, літературу для для курсової роботи на тему:"Політико-правові документи США та Франції 18ст".


Відповідь:
Доброго дня! Рекомендуємо таку літературу: 1)Трояновская М.О. США: у истоков двухпартийной системы /М.О.Трояновская. - М.: Междунар. отношения, 1989. - 171 с.; 2)Саломатин А.Ю. История государства и права в США, конец XVII-XIX в.в. (от войны за независимость до завоевания экономического лидерства): учебное пособие для вузов /А.И.Саломатин. - М.: Юристъ, 2006. - 192 с. - Библиогр.: с. 187-188 и в подстроч. прим.; 3)Ушаков В.А. Американский лоялизм: Консервативное движение и идеология США в 1760-1780 гг. /В.А.Ушаков. - М.: Наука, 1989. - 221 с. - Библиогр.: с. 218-222; 4)Согрин В.В. Политическая история США (XVII-XX в.в.) /В.В.Согрин. - М.: Весь Мир, 2001. - 391 с.; 5)Уманский П.Б. Американская революция XVIII века в буржуазной историографии США (конец XVIII-60-е гг. XX в.) /П.Б.Уманский. - Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1988. - 183 с. - Библиогр.: с.167-184 (456 назв.); 6)Кожокин Е.М. Государство и народ: От Фронды до Великой французской революции /Е.М.Кожокин. - М.: Наука, 1989. - 173 с. - Библиогр.: с. 173-174; 7)Рождение французской буржуазной политико-правовой системы. (К 200-летию Великой французской буржуазной революции) /ЛГУ; Отв. ред. А.И.Королев, К.Е.Ливанцев. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1990. - 182 с.; 8)Батыр К.И. История государства и права Франции периода буржуазной революции 1789-1794 гг.: учебное пособие /К.И.Батыр. - М.: ВЮЗИ, 1984(вып. дан. 1985). - 81 с.; 9)Робеспьер М. Революционная законность и правосудие. Статьи и речи /Пер. с фр. Н.Лапшиной. - М.: Госюриздат, 1959. - 275 с.; 10)Шантавуан А. Принципы 1789 г.: Декларация прав и декларация обязанностей человека и гражданина /А.Шантавуан. - СПб.: Тип. Суворина, 1907. - 91 с.
Також подивиться литературу в наступних розділах традиційного систематичного каталога: Х3(4ФРА)Государство и право Франции та Х3(7)История государства и права стран Америки (шухл.№969); Т3(7США)4 История США в колониальный период (XVI в.-1774 г.) (шухл.№788), Т3(4ФРА)432 История Франции в период кризиса феодально-абсолютистского режима...(шухл.№756) та С561.3 Политическая социология (шухл.№586).
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: вівторок лютого 02, 2010 10:46 am    Тема : Re: Держава і право

Запитання:
Підкажіть літературу до теми "Політична культура укр.молоді"


Відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо наступну літературу: 1)Півнева Л.М. Політична культура: комплекс навчально-методичних матеріалів з курсу для студентів спеціальності «Політологія»/Л.М.Півнева. – Х.: Вид-во ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2006. – 30с. – Библиогр.: с.23-30 (148 назв.); 2)Ткачев С.И. Нравственная и политическая культура как ценности воспитания: учеб. пособие /С.И.Ткачев, И.А.Ткачева. – Х., 1999. – 82 с. – Библиогр.: с.74-81 (131 назв.); 3)Поснова Т. Особливості формування політичної культури молоді /Т.Поснова. //Соціальна психологія. – 2004. - №6. – С.17-26; 4)Карнаух А. Формування політичної культури молоді на сучасному етапі /А.Карнаух //Людина і політика. – 2004. - №5. – С.134-139; 5)Білик М. Особливості формування політичної культури сучасної молоді /М.Білик //Соціальна психологія. – 2004. - №4. – С.96-105; 6)Білоус І.М. Особливості ставлення молодіжної Інтернет-аудиторії до участі у політичному житті: автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.11 : / Бiлоус Iрина Миколаївна . - К. : Б.в., 2008 . - 19 с.; 7)Карнаух А.А. Становлення політичної культури молоді в умовах демократизації сучасного українського суспільства: автореф.дис. ... канд.полiт.наук: 23.00.03 : / Карнаух Анна Анатолiївна . - К. : Б.в., 2006 . - 19 с.; 8)Свершко О.В. Ціннісні орієнтації у політичній культурі молоді постсоціалістичного суспільства (соціологічний аспект): автореф. дис. ... канд. соцiол. наук: 22.00.06 : / Свершко Олена Вiталiївна . - Х. : Б.в., 1994 . - 25 с.
Також зверниться, будь ласка, до розділу Ф054 Политическая культура (шухлядка №924) традиційного систематичного каталога.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: понеділок січня 25, 2010 9:47 am    Тема : Re: Держава і право

Запитання:
Литература по теме "Национал-социализм"


Відповідь:
Добрый день! Рекомендуем Вам такие источники: 1)Калинов В.И. Национал-социализм //Политическая энциклопедия: в 2 т. Т.2. - М.: Мысль, 2000. - С.29-30; 2)Нацизм //Філософія політики: Короткий енцікл. словник - К.: Знання України, 2002. - 670 с.; 3)Райан А. Націонал-соціалізм //Енціклопедія політичної думки /За ред. Д.Міллера, Д.Коулмен, В.Конноллі, А.Райана. - К.: Дух і Літера, 2000. - С.258-259; 4)Горбатенко В.П. Націонал-соціалізм //Юридична енціклопедія. Т. 4. - К.: Вид-во "Українська енціклопедія ім. М.П.Бажана", 2002. - С.82-83; 5)Ровдо В.В. Мировые политические идеологии: классика и современность / В.В.Ровдо, В.Ю.Чернов, А.Н.Казакевич. - Минск: Тонпик, 2007. - 271 с. - Библиогр.: с.262-269 (200 назв.); 6)Макаренко В.П. Главные идеологии современности /В.П.Макаренко. - Ростов н/Д: Феникс, 2000. - 476. - Библиогр.: с. 459-470; 7)Пленков О.Ю. Мифы нации против мифов демократии: Немецкая политическая традиция и нацизм. - СПб.: РХГИ, 1997. - 570 с. - Библиогр.: с. 555-570; 8)Лангевіше Д. Нація, націоналізм, національна держава в Німеччині і в Європі: пер. з нім. /Д.Лангевіше; Пер. О.Логвиненко. - К.: К.І.С., 2008. - 237 с. - Бібліогр.: с. 191-237.
Посмотрите также разделы систематического каталога Ф055 Политическая идеология и Ф055.256 Национализм. Национальная идея (ящ. №924)


Редаговано: oxana (понеділок березня 22, 2010 12:10 pm)
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: п'ятниця березня 27, 2009 4:27 pm    Тема : Re: Держава і право

Запитання:
помогите пожалуйста найти понятие пост криминальной ответственности!!!


Відповідь:
Добрый день! В источниках, которые предлагаем, Вы найдете нужное определение: 1)Кримінальне право України:Загальна частина/М.І.Бажанов,Ю.В.Баулін,В.І.Борисов та ін.;За ред.проф.М.І.Бажанов,В.В.Сташиса,В.Я.Тація.-К.:Юрінком Інтер;Харків:Право,2002.- 295 с.; 2) Уголовное право. Особенная часть: (конспект лекций) / Авт.-сост. М.Смирнов, А.Толмачев. – М.: Приор, 2001. – 320 с.; 3)Благов Е.В. Применение уголовного права: теория и практика / Е.В.Благов. – СПб.: Изд-во Р.Асланова «Юридический центр Пресс», 2004. – 504 с.; 4) Сабитов, Р. А. Посткриминальная ответственность за посткриминальный проступок.//Вопросы уголовной ответственности и наказания. - Красноярск : Изд-во Красноярского ун-та, 1986. -С. 93 – 103; 5)http://mndc.naiau.kiev.ua/Gurnal/4text/4_06.htm - Бантишев О. Норми Кримінального кодексу, що стимулюють позитивну посткримінальну поведінку винного, у боротьбі з організованою злочинністю і корупцією; 6)http://www.refine.org.ua/pageid-5548-1.html - Поняття,система та види кримінального покарання; 7)http://ukrref.com.ua/index.php?id=MTM1Nzc=&g=1 - Загальні засади звільнення від кримінальної відповідальності.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: вівторок березня 03, 2009 9:28 am    Тема : Re: Держава і право

Запитання:
Чи є в фондах ЦНБ Збірник узаконень УСРР, 1927р., №63-65? Якшо є, то який шифр цього видання. Дякую


Відповідь:
Видання, що Вас цікавить знаходиться у фонді науково-бібліографічного відділу (кім. 7-44). Передчасно замовляти його не потрібно.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: вівторок січня 06, 2009 2:09 pm    Тема : Re: Держава і право

Запитання:
Яка є література у ЦНБ з теми праворадикальних рухів у США початку 20ст.?


Відповідь:
Доброго дня! Пропонуемо подивиться наступні джерела: 1)Из истории политических движений и общественной мысли США : межвузовский сборник научных статей : / Самарский университет ; Редкол.: Отв.ред. Г.А. Дубовицкий . - Самара : Б.и., 1991 . - 170 с. - Библиогр. в конце ст.; 2) История США: В 4 т. Т.3: 1918-1945 : / Редкол.: Гл.ред. Г.Н. Севостьянов и др. . - М. : Наука, 1985 . - 671 с. : ил. - Библиогр.:с.641-655; 3)Никитин В.А. Консерватизм и политическая борьба в США. 1900-1929 гг. : / В.А. Никитин и Институт всеобщей истории АН СССР . - М. : Наука, 1991 . - 327 с. - Библиогр.: с.315-321; 4)Словарь американской истории : перевод с : англ. / Пер. Е.А. Мельникова ; Под ред. Т. Первис . - М. : РОССПЭН, 2007 . - 655 с.; 5) Харц Л. Либеральная традиция в Америке : перевод с : англ. / Л. Харц ; Пер.под ред., предисл. Владимир Викторович Согрин . - М. : Прогресс-Академия, 1993 . - 394 с.
Більш детальний список можна подивиться в традиційному систематичному каталозі за индексом Ф69(7США) Политическое движение и партии США (ящ. № 951).
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: понеділок грудня 22, 2008 1:57 pm    Тема : Re: Держава і право

Запитання:
Здравствуйте, литература на тему коренные этносы в Автономной республики Крым. этносы Крыма

Відповідь:
Добрый день! По правилам нашей справки «Виртуальный библиограф» в день от одного читателя принимаем только один вопрос.
Посмотрите, пожалуйста следующие источники:
1.Крим в етнополітичному вимірі / М.І. Панчук, Г. Бекірова, В.Ю. Ганкевич и О. Галенко. – К. : Світогляд, 2005. – 533 с.
2.Григорьянц В.Е. Возрождение армянской общині Крыма: достижения и проблемы / В.Е. Григорьянц. – Сімферополь : Крымский Архив, 2004. – 25 с.
3.Сергійчук В.І. Український Крим / В.І. Сергійчик – К. : Українська Видавнича Спілка, 2001. – 303 с.
4.Самойлович А.Н. Избранные труды о Крыме / А.Н. Самойлович. – Симферополь : Доля, 2001. – 296 с.
5.Андреев А.Р. История Крыма: Краткое описание пришлого Крымского п-ва / А.Р. Андреев. – М. : Узд-во МЦОИ Госатом надзора России, 1997. – 252 с.
6.Литвин С. За український Крим: Публіцистичні ст.; доповіді, виступи, інтерв’ю (1992-1996 рр.). – К. : Вид-во ім. О. Те ліги, 1997. – 137 с.
7.Пащеня В.И. Этногосударственное строительство в Крымку в первой половине XX века (1900-1945 гг.) / В.Н. Пащеня. – Симферополь : Б.И., 2008. – 264 с.
8.Пащеня В.И. Этнонациональное развитие в Крыму в первуй половине XX века (1900-1045 гг.) / В.И. Пащеня. – Симферополь : Б.и., 2008. – 288 с.
Более подробный список можно найти в традиционном систематическом каталоге под индексом Т3 (4КУКР-6КРМ) Республика Крым (ящ. №647)
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: понеділок жовтня 06, 2008 4:43 pm    Тема : Re: Держава і право

Запитання:
Доброго дня! де можна знайти інформацію стосовно конституційно-правового статусу органів АР Крим
?
Відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо Вам переглянути в електроному каталозі наступні рубрики: *Верховна Рада Автономної Республіки Крим - форми діяльності*; *Адміністративно-територіальний устрій України*; *Конституція Автономної Республіки Крим*. Зверниться також до розділу Х400.9(4УКР)Конституційне право України (ящ. № 975) традиційного систематичного каталогу. Пронуємо ще кілька статей: 1) Зоткін А. Інститут регіональної влади на прикладі Автономної республіки Крим: циркуляція і рекрутація владних еліт / Андрій Зоткін // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2003. - № 4. - С. 175-184. - Бібліогр.: с. 183-184; 2) Панчук М. Етнополітична історія Криму: до питання історіографії (ХХ-ХХІ ст.) / Май Панчук // Іст. журн. - 2005. - № 3. - С. 41-57; № 4. - С. 41-45. - Рез. англ. - Бібліогр.: с. 55-57; с. 44-45; 3)Лукаш О. Л. Конституція України в забезпеченні організації і функціонування системи державної влади / О. Л. Лукаш // Митна справа. - 2008. - № 2. - С. 74-80. - Бібліогр.: с. 80; 4) Борденюк В. Територіальна автономія як форма децентралізації державної влади: конституційно-правові аспекти / Василь Борденюк // Юрид. Україна. - 2004. - № 11. - С. 8-20. - Бібліогр. в прим., с. 19-20
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: вівторок квітня 08, 2008 10:01 am    Тема : Re: Держава і право

Запитання:
Добрий вечір!Допоможіть,будь ласка, знайти наукову літературу з теми "Види співучасників"(кримінальне право).Буду вдячна за будь-які поради

Відповідь:
Доброго дня! Сподіваємося, що Вам допоможуть сайти: види співучасників:
1)http://uareferat.com/ukr/dll/18024/;
2)http://www.djerelo.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2063&Itemid=140;
3)http://www.vuzlib.net/beta3/html/1/19908/19963/. Також можна скористатися електроним каталогом ЦНБ: шукайте літературу з теми за рубрикою кримінальне право.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: четвер січня 03, 2008 9:25 am    Тема : Re: Держава і право

Запитання:
Що таке політологія?

Відповідь:
Політологія - наука, обєктом якої є політика та ії взаємовідносини з особою і суспільством, котра займає одне з провідних місць у сучасному суспільствознавстві. Більш розгорнуту інформацію дивіться: Політологічний енціклопедичний словник /За ред. Ю.С.Шемшученка, В.Д.Бабкіна, В.П.Горбатенка. - 2-ге вид., доп. та перероб. - К.: Генеза, 2004. - С.522-523.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: понеділок жовтня 29, 2007 3:22 pm    Тема : Re: Держава і право

Запитання:
Политическая культура России


Відповідь:
Литературу по Вашей теме можно найти в электронном каталоге по рубрике политическая культура. В карточном систематическом каталоге в разделе Ф054 Политичеcкая культура (ящ. N 924)
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: понеділок жовтня 15, 2007 10:11 am    Тема : Re: Держава і право

Запитання:
Біографії Кульчицького В.С. і Тищика Б.Й., викладачів ЛНУ ім. І.Франка


Відповідь:
Біографію Кульчицького В.С. можна знайти: 1)Хто є хто в Україні. - К., 2006. - С.516-517; 2)Юридична енциклопедія: У 6 т. Т.3. - К., 2001. - С.432-433. Про Тищика Б.Й.: Юридична енциклопедія: У 6 т. Т.6. - К., 2004. - С.70-71.
Вверх
angel

ЗапитанняНаписане: четвер липня 12, 2007 4:22 pm    Тема : Держава і право

Рубрика Держава і право
Вверх
   Віртуальний Бібліограф :: Архів
Сторінка 2 з 2